Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Χρηματοδοτήσεις

1. Erasmus+ Programme: Call for proposals 2018
Λήξη Υποβολής: Διαφορετικές προθεσμίες από 1 Φεβρουαρίου – 26 Απριλίου 2018

Λήξη Υποβολής: 16 Φεβρουαρίου 2018

3. Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) Topics
Λήξη Υποβολής: 1 Μαρτίου 2018

4. Europe for Citizens- Civil Society Projects 2018
Λήξη Υποβολής: 1 Μαρτίου 2018


5. Horizon 2020 Calls
Λήξη Υποβολής: Διαφορετικές προθεσμίες από 13 Μαρτίου 2018 – 14 Μαρτίου 2019


6. EuropeAid: Resource Centre for Civil Society Organizations in Montenegro
Λήξη Υποβολής: 16 Μαρτίου 2018
Higgs
About Higgs