Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Οκτώβριος 2020 – Ιανουάριος 2021

Europe Direct

Selection of partners to carry out Europe Direct activities (2021-2025) in Greece

Προθεσμία υποβολής: 15 Οκτωβρίου 2020


Διαπίστευση Erasmus

Υποβολή αιτήσεων στους Τομείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Σχολικής Εκπαίδευσης (KA1)

Προθεσμία υποβολής: 29 Οκτωβρίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS)

Στρατηγικές Συμπράξεις με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση, συνεπεία της κρίσης του COVID-19

Προθεσμία υποβολής: 29 Οκτωβρίου 2020


EEA Grants

Fund for Youth Employment

Προθεσμία υποβολής: 05 Ιανουαρίου 2021

Higgs
About Higgs