SciFy – Καινοτομία & Τεχνολογία

Η καινοτομία βρίσκεται στο κέντρο των εργασιών της SciFY. Είτε μιλάμε για τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας, όπως η διοίκηση, όπου χρησιμοποιούμε τεχνικές innovation management, ή για τον τρόπο δουλειάς μας και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε και φυσικά για τις λύσεις που προσφέρουμε στους ωφελούμενούς μας, η καινοτομία είναι προτεταιότητά μας. Έτσι η SciFY έχει θέσει την καινοτομία και την τεχνολογία στην βάση της φιλοσοφίας της.

Αυτό μεταφράζεται και στον τρόπο που οργανωνόμαστε εσωτερικά. Άλλωστε ως τεχνολογικός οργανισμός έχουμε έναν λόγο παραπάνω να στρεφόμαστε στα ψηφιακά εργαλεία προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τα “δώρα” της τεχνολογίας και να εργαζόμαστε με καινοτόμους τρόπους. Στόχος μας ήταν από την αρχή, και εξακολουθεί να είναι, η επιλογή των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων για την εσωτερική μας οργάνωση. Εκείνων των εργαλείων μάλιστα που θα μας προσφέρουν τη δυνατότητα με τους ίδιους πόρους να εργαζόμαστε πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά και έτσι να μεγιστοποιούμε τον αντίκτυπό μας.

Είναι λοιπόν καταλυτική η χρήση της τεχνολογίας για την SciFY κυρίως γιατί μας διευκολύνει την εργασιακή μας καθημερινότητα δίνοντάς μας τον χρόνο και την ενέργεια να είμαστε πιο δημιουργικοί και τελικά να πετύχουμε τους στόχους μας. Πιο συγκεκριμένα η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει: να οργανώνουμε κατάλληλα τη δουλειά μας, να κάνουμε σωστή κατανομή πόρων, να γίνεται σωστή παρακολούθηση της πορείας των έργων, να μετράμε τον αντίκτυπό μας, να αυτοματοποιούμε διαδικασίες που αφορούν την προσωποποιημένη επικοινωνία με τους ωφελούμενους αλλά και την επικοινωνία των δράσεών μας στα κοινωνικά δίκτυα, την ιστοσελίδα μας, κλπ.

Όλα τα παραπάνω γίνονται με την χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων όπου η ίδια η ομάδα μας φροντίζει για την συνεχή της ενημέρωση για τέτοια εργαλεία και μεθόδους καθώς μας είναι απαραίτητο τόσο για να είναι οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας σύγχρονες και καινοτόμες όσο και για την σωστή μας οργάνωση και λειτουργία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Συγκεκριμένα ενισχύουμε τα μέλη της ομάδας να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις (σεμινάρια και ασύγχρονες εκπαιδεύσεις) και να αφιερώνουν χρόνο στην έρευνα νέων τεχνολογιών. Κάθε νέο εργαλείο που φαίνεται αξιόλογο δοκιμάζεται σε μικρή κλίμακα από την ομάδα έτσι ώστε να διαπιστωθεί το κατά πόσο είναι όντως κατάλληλο και μπορεί να αντικαταστήσει ένα ήδη υπάρχον ή και να εισάγει έναν νέο τρόπο λειτουργίας.

Τέτοια εργαλεία που μας έχουν βοηθήσει κατά καιρούς είναι: το Jira και το ASANA για τον κατακερματισμό των εργασιών μας σε μικρότερες εργασίες (tasks), την σωστή κατανομή της προσπάθειας ανά άτομο για τις εργασίες, την ρεαλιστική πρόβλεψη για τον χρόνο ολοκλήρωσης κάθε εργασίας και γενικά την οργάνωση της δουλειάς μας. Έπειτα τεχνολογίες για την παρακολούθηση των στατιστικών (analytics) και παραγωγή περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα και στις ιστοσελίδες μας όπως το Buffer (κοινωνικά δίκτυα), το Mailchimp (Newsletters) και το Google Analytics (websites) έχουν αποδειχθεί πολύτιμα. Επίσης αξίζει να σημειώσουμε πως και η γρήγορη και εύκολη δημιουργία εικαστικών με πλατφόρμες όπως το Canva και το Flaticon είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούνται τους οργανισμούς, ειδικά της Κοινωνίας των Πολιτών οι οποίοι πολλές φορές δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος ενός γραφίστα. Τέλος υπάρχουν και πιο στοχευμένα εργαλεία για συγκεκριμένες εργασίες που έχουν ενταχθεί στην “φαρέτρα” μας όπως το Eventora για την οργάνωση εκδηλώσεων και το Calendly για το γρήγορο και άμεσο ορισμό συναντήσεων.

Σε καμία περίπτωση όμως η χρήση νέων τεχνολογιών δεν είναι αυτοσκοπός και δεν πρόκειται η τεχνολογία να λύσει τα προβλήματα μιας οργάνωσης, ειδικά όταν μιλάμε για οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κομβικής σημασίας. Ωστόσο η εκπαίδευση των οργανώσεων σε θέματα όπως: ο εντοπισμός αναγκών και προβλημάτων στον τρόπο λειτουργίας, η σωστή έρευνα νέων τεχνολογιών, η ορθή αξιολόγησή τους καθώς και η κατάλληλη εφαρμογή τους είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά πρόκειται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που σε κάποιο επίπεδο είναι απαραίτητος σε κάθε φορέα προκειμένου να είναι σε θέση να αυξήσει τον αριθμό των ωφελουμένων του αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που τους προσφέρει. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εάν εφαρμοστεί σωστά μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει για τις οργανώσεις και κατά συνέπεια για ολόκληρη την κοινωνία.

Δέσποινα Χαλβατζή

Project Manager, SciFY

m.vasilakis
About m.vasilakis