Ίδρυμα Citi: Στρατηγικές προτεραιότητες και έργο στην περιοχή ΕΜΕΑ

Μανίνα Μενιδιάτη, Citi Ελλάδος

Η Citi είναι μία παγκόσμια τράπεζα, με παρουσία και επιχειρηματική δράση σε περισσότερες από 160 χώρες του κόσμου και εμπειρία δύο αιώνων. Το βασικό της συγκριτικό πλεονέκτημα, η παγκόσμια παρουσία και η εμπειρία που αντλεί επί τόπου από κάθε χώρα όπου επιχειρεί, της δίνει προβάδισμα στο υψηλό επίπεδο υπεύθυνης εξυπηρέτησης των πελατών της, στην ανάληψη δράσεων με θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και στη συμμετοχική διαχείριση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Η προώθηση της οικονομικής προόδου για τη βελτίωση της ζωής κατοίκων με χαμηλό εισόδημα σε όλον τον κόσμο, και ιδιαιτέρως των νέων, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Citi Foundation, του φιλανθρωπικού βραχίονα της Citi. Για την υλοποίησή της συνεργάζεται με περισσότερους από 250 Οργανισμούς σε περισσότερες από 80 χώρες και υποστηρίζει προγράμματα που προωθούν τη νεανική επιχειρηματικότητα, την οικονομική ενσωμάτωση και τη συνεργασία μεταξύ Οργανισμών.

Σήμερα σε όλον τον κόσμο ζουν 1.2 δις νέοι άνθρωποι 16-24 ετών –περισσότεροι από ποτέ άλλοτε. Όμως, 156 εκατ. ζουν σε συνθήκες φτώχιας, αν και εργάζονται, ενώ 71 εκατ. είναι άνεργοι. Δυστυχώς, η ανεργία στους νέους αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου με αρνητική επίπτωση στην οικονομία και την κοινωνική κινητικότητα. Λόγω της έλλειψης εμπειρίας και των χαμένων ευκαιριών για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, είναι αποδέκτες χαμηλότερων μισθών.

Για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης, μέσα από συνεργασίες σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, το Ίδρυμα Citi δίνει προτεραιότητα στην κατάλληλη προετοιμασία των νέων ώστε να αποτελέσουν τη γενιά με το μικρότερο ποσοστό ανεργίας και να αυξηθούν οι ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται σωστή εκπαίδευση που θα βοηθήσει να κλείσει το κενό μεταξύ των δεξιοτήτων και των γνώσεων που έχουν οι νέοι και αυτών που χρειάζονται προκειμένου να επιτύχουν στον επαγγελματικό στίβο.

Στα προγράμματα που επιλέγει το Ίδρυμα Citi για χρηματοδότηση διακρίνουμε κοινά χαρακτηριστικά, ανεξαρτήτως της χώρας όπου υλοποιούνται. Πρόκειται για προγράμματα με δυναμική ανάπτυξης και όχι για υλοποίηση μία φορά ή σποραδικά, προγράμματα με μετρήσιμα αποτελέσματα και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο ακόμα και για χρόνια μετά την ολοκλήρωσή τους, προγράμματα που μπορούν να αναπαραχθούν και σε άλλες χώρες. Αντίστοιχα, οι Οργανισμοί που απευθύνονται στο Ίδρυμα Citi για χρηματοδότηση πρέπει να πείθουν για τη φερεγγυότητά τους και να διατυπώνουν με σαφήνεια τις συγκεκριμένες ανάγκες των κοινωνικών ομάδων που θα εξυπηρετηθούν από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Το Ίδρυμα Citi δε χρηματοδοτεί ιδιωτικά ιδρύματα, θρησκευτικές ή άλλες οργανώσεις, πολιτικές οργανώσεις ή κόμματα, οργανώσεις που υποστηρίζουν κάθε είδους διάκριση, ιδιώτες, εκδηλώσεις ή δράσεις προβολής ακόμη και αν αυτές αφορούν στο ίδιο το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η απόλυτη προτεραιότητα στη χρηματοδότηση είναι το ίδιο το πρόγραμμα και όχι η προβολή του Ιδρύματος Citi και των συνεργατών του.

Η ναυαρχίδα των προγραμμάτων του Ιδρύματος Citi, Pathways to Progress, προσεγγίζει την παγκόσμια πρόκληση της ανεργίας των νέων με περισσότερες από 100 εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες συνεργασίες και με επενδύσεις που αγγίζουν τα 200 εκατ. δολάρια τα τελευταία 6 χρόνια.

Στην περιοχή της Ευρώπης, Μ. Ανατολής και Αφρικής, το Ίδρυμα Citi υποστηρίζει 42 προγράμματα με 33 από αυτά να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των νέων, στην αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να επιτύχουν στη σύγχρονη, ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία ώστε να οικοδομήσουν ένα ισχυρό μέλλον για τους ίδιους, τις οικογένειές τους και τις κοινότητες όπου ζουν, στην πρόσβαση σε εργασία για πρώτη φορά, στην έναρξη ή την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Μέχρι το 2023, μέσω του προγράμματος Pathways to Progress το Ίδρυμα Citi θα επιτύχει να στηρίξει περισσότερους από ένα εκατομμύριο νέους και νέες σε όλον τον κόσμο μέσω ανάπτυξης δεξιοτήτων, επαγγελματικής κατάρτισης, επιχειρηματικής εκπαίδευσης και δημιουργίας ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης.

Στην Ελλάδα, το Citi Foundation επενδύει στην αξία της νεανικής επιχειρηματικότητας με συνέπεια από το 2005 και μέσω του Pathways to Progress από το 2014.  Η συνεργασία με το Junior Achievement –αλλά και με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο μέχρι το 2015- υποστηρίζει την οικονομική εκπαίδευση και την ανάπτυξη χρήσιμων επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Η συνεργασία με την PRAKSIS και η καθολική χρηματοδότηση του Business Coaching Center από το 2016 ήταν το αντίδοτο στην αυξανόμενη ανεργία που δημιούργησε η οικονομική κρίση και είχε στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας. Από το 2018, σε συνεργασία με την International Rescue Committee (IRC) υποστηρίζει πρόσφυγες και μετανάστες νεαρής ηλικίας εξοπλίζοντας τους με επιχειρηματικές δεξιότητες και δίνοντας την ευκαιρία να ιδρύσουν μια επιχείρηση ή να βρουν εργασία.

Όπως και άλλες φορές, όποτε οι συνθήκες αλλάζουν, το Citi Foundation λόγω των έκτακτων και πιεστικών αναγκών που αναδύθηκαν από την πανδημία C-19 προσάρμοσε τη συνολική στρατηγική του δίνοντας προτεραιότητα για κάποιο διάστημα στις δωρεές επείγουσας ανταπόκρισης εστιάζοντας στην υποστήριξη των εθνικών συστημάτων υγείας και στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων. Από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, το Ίδρυμα Citi έχει προχωρήσει σε δωρεές 35 εκατ. δολαρίων για τη στήριξη Οργανισμών, μικροεπιχειρήσεων και κοινοτήτων, πλέον δωρεών 65 εκατ. δολαρίων από τη Citi.  Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Citi με δωρεά $50.000 στην PRAKSIS για τη φροντίδα των άστεγων συμπολιτών μας, συμπλήρωσε τις κοινωνικές δράσεις που είχε αναλάβει η Citi Ελλάδος για την ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας στα δημόσια νοσοκομεία ($90.000) και την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την επαναλειτουργία της ΕΛΕΠΑΠ ($10.000). Τέλος, το Citi Foundation ανταποκρίνεται σε ανθρωπιστικές κρίσεις σε παγκόσμιο ή εθνικό επίπεδο μέσω δωρεών σε Οργανισμούς αλλά και χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένων δράσεων, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, χρηματοδότησε την αγορά χειμερινών ρούχων για παιδιά έως 4 ετών στη νέα δομή Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης μέσω της συνεργασίας με την IRC.

Μανίνα Μενιδιάτη
Public Affairs Officer
Citi Ελλάδος

Higgs
About Higgs