Η σημασία της συνεργασίας για την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Σοφία Καμαρέτα, Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» δημιουργήθηκε το 1996 με σκοπό τη συνεργασία φορέων που υποστηρίζουν το παιδί και την ενίσχυση των δράσεων τους. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, η Ένωση, με τα εννέα μέλη της, βοηθά κάθε χρόνο στην Ελλάδα περισσότερα από 30.000 παιδιά, να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των ατόμων που ίδρυσαν την Ένωση και των συμμετεχόντων φορέων. Όταν, λοιπόν, μας ζητήθηκε να γράψουμε την δική μας άποψη για την σημασία της συνεργασίας και τα οφέλη που προκύπτουν από την δημιουργία δικτύων και συνεργασιών μεταξύ των ΟΚοιΠ, θεωρήσαμε πολύ φυσικό να περιγράψουμε την δική μας εμπειρία καθώς μπορεί να βοηθήσει, να παροτρύνει και να ενισχύσει και άλλους φορείς στη δημιουργία παρόμοιων ενώσεων.

Παρακάτω περιγράφονται δύο σημαντικά αποτελέσματα των δράσεών μας που αποτυπώνουν τη σημασία της συνεργασίας:

1. Ολιστική βοήθεια
Όταν η Ένωση συστάθηκε το 1996, ο στόχος των μελών της ήταν να ενώσει τις δράσεις και τις ενέργειες των φορέων που ασχολούνταν με την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας του παιδιού. Για αυτό, ενώ ο σκοπός του κάθε φορέα ήταν ξεχωριστός, οι δράσεις του συμπλήρωναν τις δράσεις των άλλων. Το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι να προσφέρουμε πλέον υπηρεσίες στους εξής άξονες: υγεία και ευημερία, καταπολέμηση της φτώχειας και εκπαίδευση και μείωση των ανισοτήτων. Επιπλέον, σε αυτό το πλαίσιο της βελτίωσης της ζωής του παιδιού και της οικογένειας του, όλα τα προγράμματα των μελών της Ένωσης έχουν ολιστικό χαρακτήρα, είναι αλληλοσυμπληρούμενα και ανταποκρίνονται σε έκτακτες καταστάσεις.

2. Ανάπτυξη
Τα μέλη της Ένωσης συνεργάζονται για την ανάπτυξη των προγραμμάτων τους, ανταλλάσσουν πληροφορίες αναφορικά με τις προσκλήσεις χρηματοδότησης, δημιουργούν συνεργίες και διευρύνουν τις οικονομικές τους πηγές. Υπάρχει μια συνεχόμενη ροή πληροφοριών ανάμεσα στα μέλη σχετικά με τα προγράμματα των μελών που εφάπτονται και τους τρόπους που μπορούν να συνδυαστούν ώστε να αυξήσουν το κοινωνικό τους αποτύπωμα και να διευρύνουν τις οικονομικές τους πηγές. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η συνεχής ανάπτυξη των προγραμμάτων, η ανταπόκριση στις αληθινές ανάγκες του ωφελούμενου πληθυσμού και η προσέλκυση πόρων από πολλές και διαφορετικές πηγές.

Στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί», τον πρώτο ενιαίο φορέα στην Ελλάδα, θεωρούμε απαραίτητη την συνεργασία για την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων που εξασθενούν το παιδί και την ελληνική οικογένεια. Επίσης, θεωρούμε σημαντικό τον ρόλο μας στην κατανόηση των φορέων ότι η συνεργασία είναι ένας σημαντικός τρόπος βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικά σε αυτήν την περίοδο της πανδημίας. Καθώς τα κοινωνικά προβλήματα πολλαπλασιάζονται και η ομαδικότητα μπαίνει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργικότητας είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τον ατομικό μας χρόνο και να επεξεργαστούμε, να κατανοήσουμε και να σχεδιάσουμε τρόπους συνεργασίας που αποτυπώνουν τα δυνατά στοιχεία των εταίρων για την περίθαλψη και την πρόνοια των ευπαθούντων.

Σοφία Καμαρέτα
Program Manager
Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Higgs
About Higgs