Συνηγορία από εμάς…για όλες/όλους εμάς

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών είναι το μοναδικό δευτεροβάθμιο σωματείο  μεταναστευτικών και προσφυγικών οργανώσεων και τα μέλη του είναι αποκλειστικά μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες. Πρόκειται για ένα δίκτυο 42 κοινοτήτων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων που ιδρύθηκε το 2002. Στα πρώτα του βήματα αποτελούσε μια νέα μορφή συλλογικής αυτο-οργάνωσης και άσκησης συνηγορίας από τους ίδιους τους μετανάστες και τις μετανάστριες  για τους ίδιους τους μετανάστες και τις μετανάστριες. Τότε δεν υπήρχε καν η λέξη συνηγορία, μιλούσαμε μόνο για διεκδίκηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα θέμα που αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. 

Σήμερα, χρησιμοποιούμε τον όρο συνηγορία θέλοντας να “χωρέσουμε” σε μια λέξη αμέτρητη δουλειά για αλλαγή, κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση, για την αντιμετώπιση της αδικίας, την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και πόσα άλλα. Δεν είναι τυχαίο που δεν υπάρχει ένας μονο ορισμός της συνηγορίας. 

Για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών η συνηγορία αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο δράσης. Για τις οργανώσεις βάσεις, τις λεγόμενες grassroot organizations είναι ακόμα πιο ουσιαστικό εργαλείο. Αν  μάθουν πώς να το χρησιμοποιούν τότε θα καταφέρουν να διασφαλίσουν πως οι απόψεις και οι επιθυμίες τους εκφράζονται όπως αυτοί επιλέγουν. Η συνηγορία σε αυτό το επίπεδο -από τις οργανώσεις βάσης δηλαδή – γίνεται είτε από την ίδια την οργάνωση βάσης είτε σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Είναι πολύ ουσιαστικό να υπάρχει αυτή η συνεργασία καθώς οι δυνατότητες των οργανώσεων βάσης είναι συνήθως περιορισμένες, ας μην ξεχνάμε πως σχεδόν όλες, αν όχι όλες οι μεταναστευτικές οργανώσεις έχουν εθελοντικό χαρακτήρα δίχως το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή για να πραγματοποιήσουν τέτοιες δράσεις. Υπάρχει όμως η διάθεση, η ενέργεια, οι δεξιότητες και η εμπειρία. Επιπλέον, τα μέλη τους είναι τα πληττόμενα μέλη και αποτελούν τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Και αυτό είναι ουσιαστικό. 

Για το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, η μορφή που έχει ο φορέας μας, το σωματείο δηλ., διασφαλίζει την συνέχεια του έργου κάθε διοικητικού συμβουλίου που έχει εκλεγεί έως και σήμερα. Κοινός στόχος εδώ και σχεδόν 20 χρόνια είναι η προώθηση της ένταξης των μεταναστών ενισχύοντας την ατομική και συλλογική ευθύνη και συμμετοχή τους, μέσω συνεργασίας με τους θεσμούς, τις ΟΚοιΠ και την κοινωνία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Προσπαθούμε να ασκήσουμε συνηγορία με κύριους άξονες τα ίσα δικαιώματα, την ενδυνάμωση των μεταναστών, την κοινωνική συνοχή και τις δράσεις κατά του ρατσισμού, άξονες που αποτελούν και τους κύριους πυλώνες των δράσεων μας. Με εργαλείο την συνηγορία, αλλά κυρίως, την ενεργή συμμετοχή των μεταναστευτικών κοινοτήτων ζητάμε χάραξη ουσιαστικής μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και τη δημιουργία ενός σχεδίου κοινωνικής ένταξης, ως μία πολιτική ανθρωπισμού και ισοπολιτείας. Έτσι μόνο διασφαλίζονται τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε άνδρα, γυναίκας και παιδιού, που περνούν τα σύνορα αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, όσο και η κοινωνική συνοχή της ελληνικής κοινωνίας.

Το όραμα μας για μια κοινωνία, στην οποία οι μετανάστες έχουν ίσα δικαιώματα και απολαμβάνουν δίκαιη μεταχείριση, συνδιαλέγονται και συμπορεύονται με τους Έλληνες με αλληλοσεβασμό, καθιστώντας την διαφορετικότητα πηγή ανάπτυξης και προόδου για όλους αποτελεί οδηγό μας για κάθε δράση συνηγορίας. Γιατί η συνηγορία γίνεται από εμάς, για όλες/όλους εμάς!

 

Άντλα Σασάτη 

Διευθύντρια του γραφείου του ΕΦΜ 

Higgs
About Higgs