Πρακτική άσκηση στις ΟΚοιΠ

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία των καιρών μας είναι ότι οι φοιτητές, εν μέρει σε αντίθεση με το παρελθόν, αναζητούν να διανθίσουν το βιογραφικό τους μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης. Αυτό αποτελεί μια ισχυρή τάση λόγω και του τρέχοντος ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος όσον αφορά στην εύρεση εργασίας, ενώ αναπόδραστα έχει ενισχυθεί από το γεγονός ότι πολλά εκ των σχετικών προγραμμάτων είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ. Έτσι, ο φοιτητής περνάει 2-3 μήνες σε μία οργάνωση, ενώ εισπράττει ένα μικρό ποσό ως αποζημίωση και απαλλάσσεται συνήθως από κάποιο μάθημα. Στα προσφερόμενα αυτά προγράμματα ο φοιτητής καλείται να επιλέξει από μια σειρά φορέων, στην οποία όμως η επιλογή Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων είναι περιορισμένη. Έτσι, αν δεν το έχει σκεφτεί ο ίδιος ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε μια ΟΚοιΠ δεν θα το μάθει ποτέ ενώ ακόμα και αν θέλει, δυσκολεύεται να εντοπίσει μια στις σχετικές λίστες. Και αν στο παρελθόν δεν καταγράφονταν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, πλέον πολλοί φοιτητές αναζητούν την ευκαιρία να συνδράμουν ουσιαστικά μέσα από μια ΟΚοιΠ προς δράσεις οι οποίες έχουν ξεκάθαρα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Είναι εύκολη, όμως, η διασύνδεση των ΟΚοιΠ με υποψήφιους ασκούμενους φοιτητές; Η απάντηση είναι ΝΑΙ, και ένας τρόπος να επιτευχθεί είναι μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ, ένα σύστημα που αξιοποιεί το HIGGS με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ο ΑΤΛΑΣ είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία, μεταξύ άλλων, διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Ως φορείς υποδοχείς μπορούν να εγγραφούν οι οργανώσεις που έχουν νομική υπόσταση. Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Οι φορείς εισέρχονται στο σύστημα, αποκτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν συμπληρώνουν την καρτέλα με τα στοιχεία τους. Εφ’ όσον η συμπλήρωση γίνει σωστά, στις επόμενες ημέρες λαμβάνουν e-mail με την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους και  οδηγίες για τη διαδικασία πιστοποίησης.

Μετά την πιστοποίηση, οι ΟΚοιΠ μπορούν να συνδέονται στον λογαριασμό τους και να εισάγουν ή να επικαιροποιούν προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, συμπληρώνοντας στοιχεία όπως είναι η περιγραφή και το αντικείμενο των θέσεων, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, την γεωγραφική περιοχή εκπόνησης της πρακτικής άσκησης, τη χρονική διάρκεια και επιθυμητή περίοδο, το είδος του ωραρίου (μερικό – πλήρες) κλπ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ποια είναι τα σημεία που χρειάζεται να προσέξει μια ΟΚοιΠ;

  1. Οι ΟΚοιΠ δεν μπορούν να ζητούν απεριόριστο αριθμό θέσεων πρακτικής. Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, ορίζεται και ο μέγιστος αριθμός των θέσεων που μπορούν να καταχωρηθούν ανά έτος.
  2. Πριν την ανάρτηση των θέσεων πρακτικής άσκησης, προτείνεται στις ΟΚοιΠ να καταγράφουν τις ανάγκες τους και να αναζητούν πανεπιστήμια με συναφές αντικείμενο σπουδών.
  3. Μπορούν να αναρτηθούν και θέσεις πρακτικής για φοιτητές που φοιτούν σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
  4. Η ανάρτηση των θέσεων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ δεν είναι από μόνη της αρκετή. Οι ΟΚοιΠ θα χρειαστεί να έρθουν σε επαφή με τα πανεπιστήμια είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά, για την αποτελεσματικότερη διασύνδεσή τους.

Έτσι, οι ΟΚοιΠ καταχωρούνται στις βάσεις δεδομένων των πανεπιστημίων και ενημερώνονται άμεσα για όλες τις εξελίξεις. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της καλύτερης γνωστοποίησης των θέσεων στους φοιτητές, μπορεί να ζητηθεί από τις ΟΚοιΠ να αποστείλουν περισσότερες πληροφορίες για τις προσφερόμενες θέσεις, για να αναρτηθούν σε πίνακες ανακοινώσεων προσβάσιμους στους φοιτητές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητείται από τις ΟΚοιΠ να εγγραφούν και σε επιπλέον πλατφόρμες, ειδικά διαμορφωμένες από τους ακαδημαϊκούς φορείς και περισσότερο διαδεδομένες στους φοιτητές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές επικοινωνούν, είτε απευθείας με τη ΟΚοιΠ, είτε με το γραφείο πρακτικής τους, το οποίο έρχεται σε επαφή με το φορέα. Μία καλή πρακτική που προτείνεται στις ΟΚοιΠ είναι να έρχονται άμεσα σε επαφή με τους υποψήφιους, να ζητούν τα βιογραφικά τους και να ορίζουν μία συνάντηση γνωριμίας. Στην περίπτωση αρνητικής απάντησης, οφείλουν να ενημερώνουν τους υποψήφιους σχετικά, ενώ εάν είναι θετικοί, να προχωρούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές και το πανεπιστήμιο για την έναρξη των διαδικασιών.

Το χρονικό διάστημα πρακτικής διαφοροποιείται ανάλογα με το Τμήμα σπουδών των φοιτητών. Μεγάλο ποσοστό των πανεπιστημίων επιλέγουν 3μηνη άσκηση, αφήνοντας το είδος του ωραρίου (μερικό ή πλήρες) και τον αριθμό των βαρδιών στην ευχέρεια και ευθύνη του φορέα υποδοχής. Μετά τη λήξη της πρακτικής, οι φορείς καλούνται να αξιολογήσουν την επίδοση των φοιτητών και, εάν τους ζητηθεί, να προσφέρουν βεβαίωση πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση που προέρχεται από προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ και γνωστοποιείται μέσα από το σύστημα ΑΤΛΑΣ, δεν δημιουργεί καμία οικονομική υποχρέωση στους φορείς υποδοχείς.

Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι πρακτικής: προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ,  πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών μέσω Erasmus, ακόμα και η δημιουργία από την ίδια τη ΟΚοιΠ δικού της προγράμματος πρακτικής, προσφέροντας αμοιβή της επιλογής της.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι ΟΚοιΠ οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους ότι το πρόγραμμα δεν θα πρέπει μόνο να εξυπηρετεί τις δικές τους ανάγκες, αλλά και να ενδυναμώνει παράλληλα τους φοιτητές, να αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητές τους, να επενδύει στην περαιτέρω εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους, και να τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα ευοίωνο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους ζωής.

Διαβάστε την εμπειρία φοιτητών που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο HIGGS εδώ.

Κατερίνα Βέλλιου,
Assistant Manager, HIGGS

Higgs
About Higgs