Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «AUEB Volunteers»

Οι εθελοντές αποτελούν την κινητήριο δύναμη της Κοινωνίας των Πολιτών. Όταν μάλιστα πρόκειται για εθελοντές με τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά εκείνα που χρειάζεται ο εκάστοτε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, τότε πρόκειται για πραγματικό θησαυρό. Επιθυμώντας να δημιουργηθεί μια γέφυρα μεταξύ της κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δηλαδή τους φοιτητές, το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό που συνολικά αριθμούν περίπου 13.000 άτομα και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, γέφυρα η οποία θα βασίζεται στην εθελοντική προσφορά, τον Σεπτέμβριο του 2017 το ΟΠΑ ξεκίνησε το Πρόγραμμα Εθελοντισμού AUEB Volunteers.

Μέσα από το AUEB Volunteers δίνεται η δυνατότητα στους ΟΚοιΠ να προωθήσουν τις ανάγκες τους σε εθελοντική υποστήριξη στα μέλη του ΟΠΑ, μέσα από την πλατφόρμα auebvolunteers.gr. Στους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας του, το Πρόγραμμα έχει υποστηρίξει με περισσότερους από 200 εθελοντές περίπου 20 δράσεις ΟΚοιΠ, όπως το Μπορούμε, την Έμφασις, το Make-A-Wish, την MDA Ελλάς, το Solidarity Now, το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, το Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών κλπ.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι φυσικά δωρεάν και η διαδικασία είναι πολύ απλή. Εφόσον προκύπτει ανάγκη για εθελοντές, ο ΟΚοιΠ μπορεί να έρθει σε επαφή με την ομάδα συντονισμού του προγράμματος (e-mail: [email protected], τηλ. 210 82 03 297). Μέσα από την συζήτηση και την κατανόηση της ανάγκης, ο υπεύθυνος συντονιστής από την ομάδα του AUEB Volunteers θα φροντίσει ώστε να προωθηθεί η ευκαιρία αυτή στην κοινότητα του ΟΠΑ στο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί. Τα μέλη της ομάδας του AUEB Volunteers δεν πραγματοποιούν επιλογή των ενδιαφερόμενων εθελοντών, οπότε τα στοιχεία επικοινωνίας τους κοινοποιούνται στον ΟΚοιΠ, ώστε να ξεκινήσει η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους εθελοντές αμέσως. Αν υπάρχει ανάγκη επιλογής των εθελοντών, μπορεί φυσικά να πραγματοποιηθεί από τον ΟΚοιΠ. Επίσης, ο συντονισμός των εθελοντών για συναντήσεις, εκπαίδευση και παρακολούθηση της δουλειάς τους αποτελεί ευθύνη των στελεχών του ΟΚοιΠ.

Η υποστήριξη των εθελοντών του ΟΠΑ προς τους ΟΚοιΠ δεν περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο κοινωνικό θέμα. Η φύση της εθελοντικής εργασίας είναι ποικιλόμορφη. Δηλαδή, η εθελοντική δράση μπορεί να αξιοποιεί τόσο καθημερινές δεξιότητες των εθελοντών του ΟΠΑ όσο και την γνώση τους στα επιστημονικά αντικείμενα τα οποία κατέχουν, όπως Οικονομικά, Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Στατιστική και Πληροφορική καθώς και στις διοικητικές λειτουργίες που συντονίζουν, όπως συμβουλευτική καριέρας, ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, διαχείριση media κλπ. Για παράδειγμα, οι AUEB Volunteers μπορούν να υποστηρίξουν τους ΟΚοιΠ στον τομέα του marketing, στη διαχείριση των κοινωνικών δικτύων, στη δημιουργία business plans, στον σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής και projects, στην κατασκευή ιστοσελίδας, στην ανάλυση στατιστικών δεδομένων, στην πραγματοποίηση οικονομικών αναλύσεων, στη λογιστική κλπ. Η διάρκεια της εθελοντικής δράσης δύναται να είναι είτε για μία φορά δηλαδή μια ημέρα, ένα event, ορισμένες ώρες ή για κάποιο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινότητας του ΟΠΑ γύρω από σημαντικά κοινωνικά θέματα, το Πρόγραμμα Εθελοντισμού συντονίζει εκδηλώσεις και δράσεις και στους χώρους του Πανεπιστημίου. Τέτοιου είδους δραστηριότητες συζητούνται και σχεδιάζονται από κοινού.

Η Ομάδα Συντονισμού του Προγράμματος Εθελοντισμού απαρτίζεται από φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του ΟΠΑ και τελεί υπό την εποπτεία της Ομάδας Κοινότητας του Πανεπιστημίου. Την Ομάδα Κοινότητας συντονίζει ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης. Η συντονιστική ομάδα του Προγράμματος μέσω από διαρκή επικοινωνία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών- μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συλλόγους, ιδρύματα και άλλους κοινωφελείς οργανισμούς επιδιώκει την ανεύρεση τρόπων για την παροχή έμπρακτης προσφοράς και την ανάδειξη του έργου που πραγματοποιείται από τη Κοινωνία των Πολιτών.

Για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (www.aueb.gr)
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1920. Είναι κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Αποστολή του είναι η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία και κοινωνία, καθώς επίσης και η διάπλαση υπεύθυνων πολιτών ικανών να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να συμμετέχουν και να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Καθηγητές σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών. Ταυτόχρονα, το ΟΠΑ συγκαταλέγεται στα Πανεπιστήμια με την υψηλότερη ζήτηση μεταξύ των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με εφόδια το εξαιρετικό διδακτικό και φοιτητικό του δυναμικό, την προσήλωση στην καινοτομία και την κοινωνική προσφορά, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την επιστημονική έρευνα, το ΟΠΑ επιδιώκει συνεχώς την εξωστρέφεια και την αριστεία.

Στις πρόσφατες διακρίσεις του ΟΠΑ συγκαταλέγονται κορυφαίες θέσεις σε διεθνείς λίστες κατάταξης (QS, Times Higher Education, Eduniversal), διεθνείς πιστοποιήσεις από οργανισμούς υψηλού κύρους όπως AMBA και CFA Institute, βραβεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διασύνδεσης με την αγορά, καθώς και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και οργανισμούς όπως το AACSB και το United Nations Global Compact. Τέλος, στην πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση από ομάδα διεθνών ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων το ΟΠΑ διακρίθηκε ως “το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα” στη χώρα στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει και ως αντάξιο κορυφαίων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

 

Higgs
About Higgs