By c.kourmpeli

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Συνεργασία για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ

Με στόχο την ανάδειξη της διαφανούς και αξιόπιστης λειτουργίας τους, περισσότερες από 60 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών προσυπογράφουν κείμενο θέσεων και αρχών

Αθήνα, Ιούνιος 2024

 

Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Συνεργασία για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ», δημοσιεύει ένα κείμενο θέσεων και αρχών που στοχεύει στην ανάδειξη της σημαντικής τους συνεισφοράς στην ελληνική κοινωνία, αλλά και την ανάδειξη του γενικού πλαισίου διαφανούς και αξιόπιστης λειτουργίας τους. Το κείμενο προσυπογράφουν περισσότερες από 60 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που συναποτελούν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Πρόκειται για ένα κείμενο που απευθύνεται αρχικά στο σύνολο των οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών και εν συνεχεία στο ευρύ κοινό, σε ιδιώτες χορηγούς και δωρητές και στην Πολιτεία. Επιχειρεί να συμβάλλει παραγωγικά στη δημόσια συζήτηση και φέρει την υπογραφή πολλών και σημαντικών για το κοινωνικό τους έργο οργανώσεων. Απώτερος στόχος είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εφόδιο στην προσπάθεια ανάδειξης της διαφάνειας που ενσωματώνεται ήδη στον τρόπο λειτουργίας τους ως βασική αξία για την ανοικτή και εποικοδομητική σχέση μεταξύ των οργανώσεων και των πολιτών, αποκαθιστώντας την αξιοπιστία τους αλλά και οικοδομώντας σχέσεις συνεργασίας με την Πολιτεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κείμενο θέσεων και αρχών της Πρωτοβουλίας συμπεριλαμβάνει και μια σειρά από προτεινόμενα μέτρα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας που αφορούν στις οργανώσεις. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η υποχρέωση δημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων σε ετήσια βάση, η εφαρμογή διαφανών διαδικασιών διαχείρισης και κατανομής πόρων, η θέσπιση αυστηρών κανονισμών και ηθικών κωδικών, η διαρκής ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητές τους, η ενεργή συμμετοχή εθελοντών σε εσωτερικές διαδικασίες και αποφάσεις. Παράλληλα, στο κείμενο περιλαμβάνονται και σκέψεις που δημιουργούν μια πιο στενή διάδραση με το κοινό και την Πολιτεία, με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας και των κανόνων διαφάνειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδέα για τη συγκεκριμένη συνεργασία και η από κοινού εκπόνηση ενός κειμένου θέσεων με αυτή τη στόχευση προέκυψε από μια άτυπη πρωτοβουλία ανθρώπων της Κοινωνίας των Πολιτών που είχε ως στόχο να προτείνει τρόπους προαγωγής της διαφάνειας και την αποφυγή γενικοποίησης μεμονωμένων φαινομένων δυσλειτουργιών. Ταυτόχρονα, προσκαλεί την Πολιτεία να συνδράμει στη διασφάλιση της διαφάνειας προστατεύοντας το κοινό αλλά και τους αναγνωρισμένους οργανισμούς, που λειτουργούν με συνέπεια και άμεμπτο τρόπο, προσφέροντας σημαντικότατες υπηρεσίες, αξιόλογο και πολυετές έργο στην ελληνική κοινωνία.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η κοινή προσπάθεια περισσοτέρων από 60 οργανώσεων για συμβολή στη διατήρηση της εμπιστοσύνης μέσα από ένα πλαίσιο διαφάνειας και αξιοπιστίας, μετουσιώθηκε στην «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Συνεργασία για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ», μία άτυπη σύμπραξη οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών που αποτελείται από τη συνένωση μη κερδοσκοπικών νομικών μορφών, των οργανισμών που προσυπογράφουν και στο κείμενο θέσεων και αρχών που δημοσιεύει.

Πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας ήταν η κα Αλεξάνδρα Μαρτίνου (ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ), ο κ. Σωτήρης Πετρόπουλος (HIGGS), η κα Βάλια Φράγκου (Σύμβουλος Φιλανθρωπίας), ο κ. Νίκος Χαραλαμπίδης (Greenpeace Ελλάδα), ο κ. Δημήτρης Καραβέλας (WWF), η κα Σοφία Κουβελάκη (The HOME Project) και η κα Ελίνα Σμπώκου (HOPEgenesis).

Ο κ. Σωτήρης Πετρόπουλος, συνιδρυτής του HIGGS και μέλος στην «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Συνεργασία για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ» σημείωσε σχετικά: «Μέσα από την κοινή μας συμπόρευση επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε τη διάφανη δραστηριότητα των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και τη διατήρηση της αξιοπιστίας τους. Το κείμενο θέσεων και αρχών που δημιουργήσαμε μέσα από διαδικασία ανοικτού, συμμετοχικού και συμπεριληπτικού διαλόγου, στοχεύει να συμβάλλει, ώστε η διαφάνεια να αποτελέσει βασική παράμετρο της αναγνώρισης αλλά και της λειτουργίας των οργανώσεων. Σε αυτή μας την προσπάθεια καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα κοινά, άλλες οργανώσεις, την Πολιτεία, χρηματοδότες, φορείς αλλά και το ευρύ κοινό να ευαισθητοποιηθεί, να δείξει εγρήγορση και να συστρατευτεί μαζί μας, σε αυτή την προσπάθεια».

 

By c.kourmpeli

Το HIGGS παρουσιάζει το οικοσύστημα φιλανθρωπίας της Ελλάδας στη Γενεύη

 

 

Το HIGGS, ο πρώτος και μεγαλύτερος κόμβος ενδυνάμωσης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και εκπρόσωπος του Δικτύου Transnational Giving Europe (TGE) στην Ελλάδα, ταξίδεψε στη Γενεύη για να παρουσιάσει το οικοσύστημα της φιλανθρωπίας στην Ελλάδα και τις δυνατότητες των διασυνοριακών δωρεών. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, σε συνεργασία με το Swiss Philanthropy Foundation και με την υποστήριξη του Transnational Giving Europe.

Το Transnational Giving Europe (TGE) αποτελεί μια συνεργασία φορέων από 19 χώρες της Ευρώπης  με κοινό όραμα την ενίσχυση της φιλανθρωπίας, ενώ παράλληλα παρέχει κίνητρα για την πραγματοποίηση δωρεών εκτός συνόρων της κάθε χώρας-μέλους του Δικτύου. Καθώς δεν υπάρχει ακόμα κάποια ευρωπαϊκή διαδικασία η οποία να διευκολύνει τις διασυνοριακές δωρεές, το TGE δίνει τη λύση παρέχοντας το απαραίτητο πλαίσιο για διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές και ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα στους δωρητές να απολαμβάνουν τα φορολογικά οφέλη που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας προέλευσής τους για την πραγματοποίηση δωρεών προς κάθε ωφελούμενο του Δικτύου και στις 19  χώρες. Από το 2019, το HIGGS αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο του TGE στην Ελλάδα με συνολικά 20 ελληνικές οργανώσεις να συμμετέχουν μέχρι στιγμής, επιτρέποντας την αποδοχή δωρεών από το εξωτερικό και διευκολύνοντας τις δωρεές από Έλληνες προς Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών του εξωτερικού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας και μας δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσουμε Έλληνες που μένουν στη Γενεύη, εκπροσώπους Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και Κοινωφελών Ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων το Ίδρυμα Λάτση, το Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ, τη FIBA Foundation, το JTI Foundation και το Greek-Swiss Orthodox Foundation, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τα εργαλεία που διευκολύνουν τις διασυνοριακές δωρεές και τις νέες προοπτικές για την ενδυνάμωση της φιλανθρωπίας και της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα.

Επίσης, στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές, η κ. Τζοβάνα Καμπούρη, Πρόεδρος της οργάνωσης “Εστία Άγιος Νικόλαος, ο κ. Ιωάννης Παπαδάτος, Αντιπρόεδρος της Ένωσης “Μαζί για το Παιδί και ο Dr. Jean-Federic Maraia, ειδικός σε φοροτεχνικά θέματα, ο οποίος μας ενημέρωσε για το φορολογικό σύστημα της Ελβετίας και τρόπους κινητοποίησης των διασυνοριακών δωρεών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα networking event, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το έργο τους, να παρουσιάσουν τους στόχους τους και να διερευνήσουν νέες συνεργασίες.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Γενεύη, Αλέξανδρος Γεννηματάς, δήλωσε ότι “Η φιλανθρωπία ξεκινά από το σπίτι μας. Εν τούτοις, στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη και αλληλένδετη πραγματικότητα, οι διασυνοριακές δωρεές είναι επιτακτική ανάγκη και πρωτοβουλίες όπως αυτές που εκπροσωπούνται σήμερα στην εκδήλωση, μας παρέχουν πολύτιμες λύσεις και μια προοπτική για το πώς τα πράγματα θα μπορούσαν ή πρέπει να εξελιχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εν προκειμένω”.

Ο Σωτήρης Πετρόπουλος, συνιδρυτής του HIGGS, πρόσθεσε “Η εκδήλωση, ξεπέρασε κάθε προσδοκία με αρκετό κόσμο να μας τιμά με την παρουσία του. Μέσα από ένα πολύ ξεχωριστό event δίνεται μια μοναδική ευκαιρία, να γνωριστούμε, να μιλήσουμε για τη φιλανθρωπία και τις διασυνοριακές δωρεές ακόμα και να διερευνήσουμε ευκαιρίες συνεργασίας, κάτι πολύ σημαντικό για το οικοσύστημα της Κοινωνίας των Πολιτών. Ως HIGGS, είμαστε περήφανοι που εκπροσωπούμε το Transnational Giving Europe στην Ελλάδα και έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών και στη δημιουργία καινοτόμων έργων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. ”

By c.kourmpeli

Πρόγραμμα Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας: Στο πλευρό των εθελοντών για ακόμα δύο χρόνια

Κοινό Δελτίο Τύπου | Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Πρόγραμμα Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας:

Στο πλευρό των εθελοντών για ακόμα δύο χρόνια

Με γνώμονα τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας στην αντιμετώπιση και στον μετριασμό των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών, το WWF Ελλάς, το ΜΚΣ Δεσμός και το HIGGS (Higher Incubator Giving Growth & Sustainability) υλοποίησαν το πρόγραμμα Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας 2022-2024, με βασικό στόχο την κατάρτιση, την ενδυνάμωση και την ενίσχυση του έργου των εθελοντικών ομάδων, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά, την ανεκτίμητη προσφορά των ανθρώπων που επιχειρούν πάντα στην πρώτη γραμμή του μετώπου των πυρκαγιών, με αυταπάρνηση.

Μέσω του Προγράμματος αυτού, που υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 21» και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Εθνικής Τράπεζας, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, συνολικά 1.936 εθελοντές, από 50 ομάδες δασοπυρόσβεσης από τη Ρόδο μέχρι τον Έβρο ενώ παράλληλα, έλαβαν εξειδικευμένη κατάρτιση 574 εθελοντές, από 118 ομάδες σε όλη την επικράτεια. Όλα αυτά μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία εκτίμησης και αξιολόγησης αναγκών και διαρκή διάδραση με τις ομάδες.

Ο σχεδιασμός και στη συνέχεια, η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στις καίριες και χρόνιες ανάγκες των εθελοντικών ομάδων, τόσο για υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όσο και σε εκπαίδευση: δύο εξίσου πολύτιμα εργαλεία που χρειάζονται οι εθελοντές δασοπυροπροστασίας, προκειμένου να ανταποκρίνονται με ασφάλεια στις μεγάλες απαιτήσεις του έργου που προσφέρουν για την προστασία των δασών μας, αλλά και των πολιτών.

Μάλιστα, η ουσιαστική συμβολή του Προγράμματος έγινε αισθητή κατά την αντιπυρική περίοδο του 2023, όπου 47 από τις 50 εθελοντικές ομάδες που ενισχύθηκαν, έπαιξαν κομβικό ρόλο στην αντιμετώπιση των μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών σε Αττική, Κορινθία, Ρόδο και Έβρο, αξιοποιώντας τόσο τον εξοπλισμό που τους δόθηκε, όσο και τις γνώσεις που έλαβαν από τα εργαστήρια κατάρτισης. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν επιπλέον πόροι για την άμεση ενίσχυση ομάδων που έδρασαν σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές  πυρκαγιές αλλά και πλημμύρες του 2023.

Ο 2ος κύκλος του Προγράμματος έχει διαμορφωθεί ώστε η σχέση  εμπιστοσύνης  που έχει αναπτυχθεί με τις  εθελοντικές  ομάδες δασοπυροπροστασίας, να συνεχιστεί με τρόπο που να φέρει προστιθέμενη αξία στην επιχειρησιακή τους ικανότητα αλλά και για να αναδείξει τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση τους.

Το νέο διετές, αναβαθμισμένο και ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα ενίσχυσης και κατάρτισης εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας (2024-2026),υποστηρίζεται από την Εθνική Τράπεζα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, και το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου.

Ο στόχος του δεύτερου κύκλου του Προγράμματος, είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να επιχειρούν συντεταγμένα και με ασφάλεια για την καταστολή δασικών πυρκαγιών, μέσω της παροχής εξειδικευμένου εξοπλισμού με έμφαση στην προετοιμασία και ενεργοποίηση πεζοπόρων τμημάτων εθελοντών, αλλά και κατάρτισης σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα δασικών πυρκαγιών, μέσα από εργαστήρια βιωματικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει επιπλέον δράσεις εκπαίδευσης των τοπικών κοινωνιών για το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό δράσεων πρόληψης, καθώς και ενεργές παρεμβάσεις στο δημόσιο διάλογο που θα στοχεύουν στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Πιο συγκεκριμένα, ο δεύτερος κύκλος του Προγράμματος, θα διαρθρωθεί σε τρεις άξονες:

 1. Ενίσχυση με εξειδικευμένο εξοπλισμό δασοπυρόσβεσης εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας που θα επιλεγούν από όλη την επικράτεια.
 2. Εκπαίδευση με α) βιωματικά εργαστήρια για τη λειτουργία και οργάνωση εθελοντικών πεζοπόρων σχημάτων δασοπυρόσβεσης σε 10 επιλεγμένες περιοχές, β) διαδικτυακά εργαστήρια πρόληψης που θα απευθύνονται σε τοπικούς φορείς, αλλά και στο ευρύ κοινό και γ) δημιουργία ενός διαδικτυακού κόμβου δικτύωσης και αλληλοενημέρωσης των εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας της χώρας.
 3. Παρεμβάσεις στον δημόσιο διάλογο με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων στους αρμόδιους φορείς και την παρακολούθηση της πορείας προς την πλήρη και  άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού αξιοποίησης των εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των εθελοντών, αλλά και την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

Οι εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας συγκαταλέγονται στα πλέον ενεργά μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών, και η υποστήριξή τους καθίσταται όχι μόνο αναγκαία, αλλά και επιβεβλημένη, προκειμένου να είναι σε θέση να συμβάλλουν ακόμα πιο αποτελεσματικά στη θωράκιση των δασών μας, αλλά και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών ενάντια στις δασικές πυρκαγιές.

Σημειώσεις & συνοδευτικά υλικά:

 

Επικοινωνία με Media:

Χρίστη Σωτηρίου, υπεύθυνη γραφείου Τύπου & δημ. σχέσεων, WWF Ελλάς, κιν. 6947880699, [email protected]

By c.kourmpeli

Φιλανθρωπία, Ψηφιακό Περιβάλλον & Τεχνητή Νοημοσύνη | 15 & 16 Μαΐου

Στις 15 & 16 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο Φιλανθρωπία 2.0, με θέμα «Φιλανθρωπία, Ψηφιακό Περιβάλλον & Τεχνητή Νοημοσύνη» που διοργάνωσε το HIGGS, στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Μέσα από 9 πάνελ και 26 ομιλητές, αναδείχθηκε η σημασία του ψηφιακού περιβάλλοντος ως μοχλού ανάπτυξης της φιλανθρωπίας, με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συνεργασία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, και ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επικοινωνία και την ανεύρεση πόρων, θέματα που απασχολούν όχι μόνο την Κοινωνία Πολιτών, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωφελή ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιο τομέα, ευρύ κοινό).

Τα minutes του συνεδρίου είναι διαθέσιμα εδώ & ένα σύντομο βίντεο με τα στιγμιότυπα.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την επιλογή της θεματικής του επόμενου συνεδρίου μέσω ζωντανής ψηφοφορίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας, το επόμενο ετήσιο συνέδριο του HIGGS θα εστιάζει στη θεματική “Οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Οργανωμένης Κοινωνίας Πολιτών”.

By c.kourmpeli

Ευκαιρίες απασχόλησης σε ΟΚοιΠ στην Ελλαδα | Το νέο πρόγραμμα του HIGGS σε συνεργασία με το Lazord Foundation

Ένα νέο πρόγραμμα του HIGGS σε συνεργασία με το Lazord Foundation ξεκινάει!

Σκοπός του προγράμματος είναι η εργασιακή ενδυνάμωση νέων αποφοίτων πανεπιστημίων, προσφέροντας υπηρεσίες εκπαίδευσης και mentoring μέσω της απασχόλησής τους για ένα χρόνο σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται, μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα που στοχεύει:

 • στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας νέων αποφοίτων πανεπιστημίων και της επαγγελματικής τους δικτύωσης
 • στη δημιουργία και ανάδειξη ενός δικτύου νέων με ηγετικές δεξιότητες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου
 • στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής κατάρτισης στον κοινωνικό τομέα
 • στην δημιουργία διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ συμμετεχόντων από διαφορετικές χώρες και στην ενίσχυση των ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ του
 • στην οικονομική υποστήριξη τοπικών φορέων μέσα από την επιχορήγηση της εργασίας των συμμετεχόντων/fellows

Οι ευθύνες της συμμετέχουσας οργάνωσης που φιλοξενεί έναν νέο απόφοιτο:

 • να εκπαιδεύει και να υποστηρίζει την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του συμμετέχοντα/fellow στο πλαίσιο της απασχόλησης τους στο φορέα
 • να καθοδηγεί συστηματικά τον συμμετέχοντα/fellow κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο φορέα 
 • να συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Lazord Fellowship Programme
 • να προβλέπει την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου στο ωράριο εργασίας του,  για την παρακολούθηση των εκπαιδεύσεων και των διαφόρων δραστηριοτήτων του προγράμματος
 • να συμμετέχει (προαιρετικά) στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής, επιτρέποντας σε μέλη του φορέα να λάβουν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Lazord Fellowship Programme

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του προγράμματος εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο [email protected]

 

  Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτησή σας έως και την Κυριακή 09 Ιουνίου 2024.

 


By c.kourmpeli

Έρχεται για 8η χρονιά το Donors Speed-Dating Event!

 

 

Έρχεται για 8η χρονιά το Donors Speed-Dating Event, η εκδήλωση – θεσμός που διοργανώνει το HIGGS και φέρνει σε επαφή εκπροσώπους από Επιχειρήσεις, Κοινωφελή Ιδρύματα, Πρεσβείες και δημόσιους φορείς, με Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), με στόχο την γνωριμία τους και την ενδεχόμενη δημιουργία συνεργασιών και έναρξη  χρηματοδοτήσεων για κοινωφελείς σκοπούς. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 26 & 27 Ιουνίου, διαδικτυακά, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθούν online συναντήσεις διάρκειας 13 λεπτών (speed dates), όπου οι ΟΚοιΠ θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σύντομα το έργο τους σε δυνητικούς δωρητές/χρηματοδότες ενώ αντίστοιχα οι δωρητές/χρηματοδότες να παρουσιάσουν την στρατηγική τους. 

Οι συζητήσεις αυτές θα εστιάζουν σε 12 βασικές κατηγορίες θεμάτων: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εκπαίδευση, Κοινωνική Πρόνοια, Διαφορετικότητα/Ισότητα/Ένταξη, Γυναικεία Ενδυνάμωση/Υποστήριξη, Οικονομική Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία, Περιβάλλον/Κλιματική Αλλαγή, Μεταναστευτικό/Προσφυγικό, Πολιτισμός, Υγεία και Τρίτη Ηλικία, με στόχο την έρευνα πιθανών πεδίων συνεργασίας. 

Στη φετινή εκδήλωση θα μας τιμήσουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους: ΑΒ Βασιλόπουλος, Cyclades Preservation Fund, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, Ίδρυμα Μποδοσάκη, MYTILINEOS S.A., Nestle Ελλάς,  ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, PwC Greece. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Δωρητή της εκδήλωσης, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. 


Εγγραφές


Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή τους μέχρι και την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, πατώντας εδώ.


Χρήσιμες πληροφορίες


📅 26 & 27 Ιουνίου 2024

📍 online


Χορηγοί και Δωρητές


 

By c.kourmpeli

Φιλανθρωπία 2.0 | Φιλανθρωπία, Ψηφιακό Περιβάλλον & Τεχνητή Νοημοσύνη

 

Το HIGGS, παρουσιάζει για 3η συνεχόμενη χρονιά, το συνέδριο  “Φιλανθρωπία 2.0”, το κορυφαίο σημείο συνάντησης και διαλόγου για την Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα. 

Στην καθιερωμένη ετήσια συνάντηση, στελέχη από κοινωφελείς οργανώσεις, κοινωφελή ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, και πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, συναντώνται με σκοπό το άνοιγμα του διαλόγου για σημαντικά ζητήματα του χώρου, ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση.


Θεματική συνεδρίου


Η θεματική του φετινού συνεδρίου είναι “Φιλανθρωπία, Ψηφιακό περιβάλλον και Τεχνητή Νοημοσύνη”. Στόχος του συνεδρίου είναι να εξετάσει το μέλλον της φιλανθρωπίας στη νέα ψηφιακή εποχή και την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο.


Πρόγραμμα Συνεδρίου


Experts από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν τεχνικές, εργαλεία και καλές πρακτικές που αφορούν την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης και του ψηφιακού περιβάλλοντος  σε κοινωφελείς πρωτοβουλίες και στην εξέλιξη της φιλανθρωπίας. 

Εκπρόσωποι από την Κοινωνία των Πολιτών, ιδρύματα και επιχειρήσεις θα μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία πρωτοβουλιών με κοινωνικό αντίκτυπο.

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Συγκεκριμένα πάνελ θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά (χωρίς μετάφραση).

 

Εγγραφές


Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν – κάντε την εγγραφή σας εδώ.


Χρήσιμες πληροφορίεςΧορηγοί και Δωρητές


 

By c.kourmpeli

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ HIGGS: Events Assistant

Μία μοναδική ευκαιρία εργασίας στον κοινωφελή τομέα σε περιμένει!

Αναζητάς συνεργασία με μία κοινωφελή ομάδα προκειμένου να αναπτύξεις τα skills σου όπως: επικοινωνιακές, διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες και να αποκτήσεις γνώσεις που θα σε βοηθήσουν σε μία ομαλή μετάβαση στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία ?

Θέλεις να συνεργαστείς με μία έμπειρη ομάδα επαγγελματιών και να γίνεις και εσύ μέρος της ενδυνάμωσης των κοινωφελών φορέων σε όλη την Ελλάδα ?
Εάν ναι, τότε η πρακτική άσκηση στο HIGGS είναι η κατάλληλη ευκαιρία για σένα!

Αναζητούμε ένα άτομο που θα υποστηρίξει πολύπλευρα το Φιλανθρωπία 2.0, το κυριότερο συνέδριο για τη Φιλανθρωπία και την Οργανωμένη Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα με δεκάδες ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εκατοντάδες συμμετέχοντες.

Επιπρόσθετα, θα ενισχύσει την ομάδα του Donors Speed Dating Event, της εκδήλωσης θεσμός του HIGGS μέσα από την οποία δεκάδες εκπρόσωποι επιχειρήσεων και κοινωφελών ιδρυμάτων συναντιούνται με εκπροσώπους ΟΚοιΠ για την ανάπτυξη συνεργασιών.

Σε χρειαζόμαστε για να:

Αναπτύξεις τη διασύνδεση του HIGGS με επιχειρήσεις και κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για την πραγματοποίηση των δύο μεγάλων εκδηλώσεών μας
Συνδιαμορφώσεις το προωθητικό υλικό του συνεδρίου και του Donors Speed Dating Event
Συμμετάσχεις στην επικοινωνία των 2 δράσεων προς το ευρύ κοινό
Συμμετάσχεις ενεργά στις ομάδες υλοποίησης των 2 δράσεων
Συμβάλεις με περαιτέρω προτάσεις και νέες ιδέες στην επιτυχία των 2 δράσεων

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη θέση!

 • Η πρακτική περιλαμβάνει 12 ώρες την εβδομάδα για κατ’ ελάχιστο 6 μήνες.

Μάθε περισσότερα για εμάς εδώ!

Αν ενδιαφέρεσαι, επικοινώνησε μαζί μας στο 2114116300 ή στο [email protected]

By c.kourmpeli

Ενημερωτική εκδήλωση για το ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Υπηρεσία Αξιολόγησης για τις ΟΚοιΠ

Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 σας προσκαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας στη διαδικτυακή μας εκδήλωση για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία αξιολόγησης ΘΑΛΗΣ ΙΙ, να λάβετε την απαραίτητη καθοδήγηση για τους τρόπους συμμετοχής σας και να διατυπώσετε τυχόν απορίες. 

 

 

Ατζέντα εκδήλωσης: 

 • Παρουσίαση υπηρεσίας αξιολόγησης ΘΑΛΗΣ ΙΙ (τι είναι, σκοπός, οφέλη)
 • Τρόποι συμμετοχής ΟΚοιΠ
 • Αξιοποίηση της συμμετοχής στην αξιολόγησης ΘΑΛΗΣ ΙΙ ως εργαλείο fundraising για την προσέλκυση δωρεών και χορηγιών. 

Η εκδήλωση υλοποιείται από το HIGGS και η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον Δρ. Σωτήρη Πετρόπουλο, συνιδρυτή του HIGGS.

  Η εκδήλωση είναι δωρεάν και ανοιχτή για όλους χωρίς προεγγραφή. Θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom και το link της θα ανακοινωθεί σύντομα στη σελίδα της εκδήλωσης.

 


By c.kourmpeli

Πρόγραμμα Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας: 4.009 εθελοντές δασοπυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα έλαβαν πολύτιμη υποστήριξη

Κοινό Δελτίο Τύπου

 

Με γνώμονα την ενεργοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών για την αποτελεσματική προστασία των δασών, ΜΚΣ Δεσμός, WWF Ελλάς και HIGGS βρέθηκαν στο πλευρό των ανθρώπων που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου των πυρκαγιών

Οι εθελοντές είναι ένα καθοριστικό κομμάτι του μηχανισμού δασοπυροπροστασίας και ταυτόχρονα ένα από τα πλέον ενεργά μέρη της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ). Γι΄αυτό, το πρόγραμμα Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας στοχεύει στην κατάρτιση, ενδυνάμωση και ενίσχυση του έργου των εθελοντικών ομάδων τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Το πρόγραμμα, ύψους 650.000 ευρώ, υλοποιείται από το ΜΚΣ Δεσμός, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και το HIGGS, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 21» και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Εθνικής Τράπεζας.

Η Πρωτοβουλία ’21 συγκροτήθηκε με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής συνεργασίας κοινωφελών, πολιτιστικών και επιστημονικών ιδρυμάτων της χώρας και της Εθνικής Τράπεζας. Συνεχίζει τη δραστηριότητά της με έμφαση σε δράσεις στο πεδίο της Κλιματικής Αλλαγής και του Περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες εθελοντές ανά τη χώρα να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και την εκπαίδευση προκειμένου να ενισχύσουν τον βαθμό ετοιμότητάς τους για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, τόσο άμεσα, όσο και σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, από τον Απρίλιο του 2022 έως και σήμερα, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό 50 εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης που δρουν σε όλη τη χώρα. Η επιλογή των ομάδων αυτών έγινε μέσω μιας πολύ συγκεκριμένης και δοκιμασμένης μεθοδολογίας που περιελάμβανε ερωτηματολόγια, προσωπικές συνεντεύξεις, αλλά και επιτόπιες επισκέψεις, ώστε να αποτυπωθούν οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας, καθώς και της περιοχής στην οποία δρουν, και να δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο, ένα εξατομικευμένο και ακριβές πλάνο ενίσχυσης.

Παράλληλα, 85 εθελοντικές ομάδες σε όλη την επικράτεια έλαβαν κατάρτιση μέσω  εξειδικευμένων εργαστηρίων, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους γύρω από την ασφαλή δράση κατά την δασοπυρόσβεση, τα νέα δεδομένα σε σχέση με την κλιματική κρίση και τις δασικές πυρκαγιές σε διεθνές επίπεδο, αλλά και τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ίδιοι στη μεταπυρική αποκατάσταση των δασών. Ο τελευταίος κύκλος εργαστηρίων θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2024 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2024.

Μέχρι στιγμής, μέσω του προγράμματος, συνολικά 4.009 εθελοντές δασοπυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα έχουν λάβει πολύτιμη υποστήριξη και εκπαίδευση.

Μάλιστα, 47 από τις 50 εθελοντικές ομάδες που ενισχύθηκαν, έπαιξαν κομβικό ρόλο στην αντιμετώπιση όλων των μεγάλων φετινών καταστροφικών πυρκαγιών σε Αττική, Ρόδο και Έβρο. Η ουσιαστική συμβολή και υλοποίηση του προγράμματος αποδεικνύεται και μέσα από το γεγονός ότι η γνώση από τα εργαστήρια κατάρτισης και ο εξοπλισμός που δόθηκε, αξιοποιήθηκαν στο έπακρο ήδη κατά τη φετινή και πολύ απαιτητική αντιπυρική περίοδο. Η δράση τους βαθιά μέσα στον δασικό ιστό και η μεγάλη ένταση της εργασίας τους στο πεδίο, οδήγησε σε αυξημένη καταπόνηση του εξοπλισμού τους, προκαλώντας σε κάποιες περιπτώσεις φθορές στα μέσα ατομικής προστασίας και απώλεια υλικού (π.χ. σωλήνες εγκαταστάσεων).

 

Οι ομάδες αυτές λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, συνεργάζονται στενά με το Πυροσβεστικό Σώμα και σε πολλές περιπτώσεις επωμίζονται σημαντικό ρόλο με ίδια μέσα στην προστασία των δασών. Με δεδομένο ότι το έργο των ομάδων αυτών είναι ανεκτίμητο και η ανάγκη υποστήριξής τους συνεχής, η ενίσχυσή τους αποτελεί αναγνώριση, αλλά και κίνητρο για να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους.

Πρωτοβουλίες, όπως η συγκεκριμένη, αναδεικνύουν έμπρακτα την αξία και τον θετικό αντίκτυπο του εθελοντισμού και αποτελούν μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις που μπορούν να γίνουν, ώστε να διασφαλιστεί ένα μέλλον πιο βιώσιμο για τα δάση μας, αλλά και την κοινωνία συνολικά.

 

Σημειώσεις & συνοδευτικά υλικά:

 

Επικοινωνία με Media:

Χρίστη Σωτηρίου, υπεύθυνη γραφείου Τύπου &δημ. σχέσεων, WWF Ελλάς, κιν. 6947880699, [email protected]

 

Με την υποστήριξη:

1 2 3 6