By Higgs

Συνέντευξη: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη ηλικία. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, της τέχνης και του πολιτισμού και των επιστημών και χρηματοδοτεί μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που έχουν επιδείξει αποτελεσματική διοίκηση και επιτύχει σημαντικά, διαχρονικά και αισθητά αποτελέσματα.

Η κυρία Βάλια Φράγκου, Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου στο TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα, απαντάει στις ερωτήσεις του HIGGS όσον αφορά στην παροχή χρηματοδοτήσεων σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.

1. Γνωρίζουμε ότι το ίδρυμα ΤΙΜΑ εστιάζει σε δωρεές που αφορούν στην τρίτη ηλικία. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή; Εξετάζετε το ενδεχόμενο να διευρύνετε τις δράσεις σας και προς άλλες κατευθύνσεις που αφορούν στην κοινωνία των πολιτών;

Η τρίτη ηλικία είναι η κύρια ομάδα στόχος του Ιδρύματος. Πραγματοποιούνται δωρεές και προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν άλλες πληθυσμιακές ομάδες, αλλά, σε ετήσια βάση, η πλειοψηφία των δωρεών του Ιδρύματος έχει ηλικιωμένους επωφελούμενους. Στα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος (2012 – 2015), υλοποιήθηκαν 100 δωρεές με πάνω από 61.000 επωφελούμενους, 60% εκ των οποίων είναι άνω των 65 ετών. Οι δωρεές έχουν ευνοήσει έναν στους 85 ηλικιωμένους στην Ελλάδα.

Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην έμφαση που δίδεται σε προγράμματα υποστήριξης ηλικιωμένων είναι η μειωμένη διαθεσιμότητα πηγών χρηματοδότησης προς τη συγκεκριμένη ομάδα καθώς και η περιπλοκότητα των αναγκών που τη χαρακτηρίζουν. Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι περισσότερες χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται προς άλλες ομάδες επωφελούμενων όπως τα παιδιά και ότι η τρίτη ηλικία παραμένει χαμηλά στις επιλογές των δωρητών. Επιπλέον, το γήρας επιφέρει τη σταδιακή εξασθένιση των λειτουργιών του οργανισμού με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες και η δυσκολία αντιμετώπισής τους. Το Ίδρυμα, σύμφωνα με το πενταετές στρατηγικό του σχέδιο, σκοπεύει να συνεχίσει να εστιάζει σε δωρεές που αφορούν στην τρίτη ηλικία χωρίς να αποκλείει άλλες ομάδες επωφελούμενων.

2. Από τη χρονική στιγμή που θα λάβετε μια πρόταση προς χρηματοδότηση, πόσος χρόνος απαιτείται είτε για τη θετική είτε για την αρνητική αξιολόγηση και την αντίστοιχη ενημέρωση;

Ο αιτών οργανισμός λαμβάνει ενημέρωση για την παραλαβή του αιτήματος δωρεάς εντός λίγων ημερών. Το αίτημα είτε προχωρά σε αξιολόγηση είτε απορρίπτεται. Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης ή η γραπτή ενημέρωση απόρριψης είναι άμεση. Ο σημαντικότερος παράγοντας που ορίζει τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η ταχύτητα με την οποία ο οργανισμός συγκεντρώνει και αποστέλλει τα απαιτούμενα έγγραφα. Στις περισσότερες περιπτώσεις μεσολαβούν τρεις με έξι μήνες από την ημέρα παραλαβής ενός αιτήματος μέχρι την τελική έγκριση της δωρεάς. Το Ίδρυμα δέχεται αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

3. Όταν χρηματοδοτείτε ένα έργο, η συμβολή σας περιορίζεται στην οικονομική ενίσχυση, ή προσφέρετε και τη δυνατότητα γενικότερης υποστήριξης του προγράμματος;

Στη χρηματοδότηση ενός έργου, η συμβολή του Ιδρύματος δεν περιορίζεται στην οικονομική ενίσχυση. To Ίδρυμα θεωρεί τους δωρεοδόχους του ως συνεργάτες και τους ενισχύει ποικιλοτρόπως. Εκτός από την παροχή πληροφοριών και τη δικτύωση, το Ίδρυμα οργανώνει προγράμματα για την  ενδυνάμωση ικανοτήτων μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Ένα παράδειγμα αντίστοιχου προγράμματος είναι η διοργάνωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το σεμινάριο εστιάζει τόσο σε ζητήματα καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας όσο και σε θέματα γεροντολογίας και απευθύνεται σε στελέχη μη κερδοσκοπικών δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων απ’ όλη την Ελλάδα. Το τελευταίο τρίμηνο υλοποιείται επίσης πιλοτικά η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα γεροντολογίας σε 13 δομές μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων σε συνεργασία με δύο έμπειρους γεροντολόγους.

Από το 2015 το Ίδρυμα ενσωματώνει στις δωρεές του στοιχεία ενδυνάμωσης ικανοτήτων. Η συγκεκριμένη παροχή είναι εξατομικευμένη και σχεδιάζεται σε συνεργασία με ειδικούς όπως το HIGGS.

4. Η χρηματοδότηση που προσφέρετε καταβάλλεται συνολικά στην αρχή, στο τέλος ή σε δόσεις;

Ο προγραμματισμός της καταβολής της αξίας της δωρεάς εξαρτάται από το αντικείμενο της χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της παροχής μηνιαίων πακέτων τροφίμων υλοποιούνται μηνιαίες πληρωμές ενώ για την προμήθεια εξοπλισμού πραγματοποιούνται μεμονωμένες πληρωμές. Η πληρωμή υλοποιείται με την υποβολή των νόμιμων παραστατικών και των σχετικών εγγράφων.

5. Κατά καιρούς το ίδρυμα ΤΙΜΑ έχει συνεργαστεί με άλλα ιδρύματα που επίσης χρηματοδοτούν και στηρίζουν τις προσπάθειες των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη που πιστεύετε ότι προέκυψαν μέσα από αυτή τη διαδικασία, τόσο για την πλευρά των ιδρυμάτων, όσο και για την πλευρά των οργανώσεων;

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα με ποικίλους τρόπους. Οι συνεργασίες μπορεί να αφορούν στην απλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με οργανώσεις ή στην πραγματοποίηση συγχρηματοδοτήσεων, συμπληρωματικών δωρεών και άλλων χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών. Το Ίδρυμα συμμετέχει σε συγχρηματοδοτήσεις χωρίς περιορισμό στο ποσοστό συνδρομής επί της συνολικής χρηματοδότησης. Οι συμπληρωματικές δωρεές υλοποιούνται σε συνδυασμό με δωρεές άλλων ιδρυμάτων με στόχο την επέκταση και τον εμπλουτισμό προγραμμάτων. Παράδειγμα άλλων χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών αποτελεί το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» που υλοποιείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και τη Φιλανθρωπική Οργάνωση “Hellenic Hope”. Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτούνται δράσεις μικρής κλίμακας με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας.

Οι χρηματοδοτικές συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων προσδίδουν ένα πολλαπλασιαστικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα στις δωρεές με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου. Γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό όφελος και για τα ιδρύματα και για τους δωρεοδόχους οργανισμούς. Για τους οργανισμούς επιτυγχάνεται επίσης η υλοποίηση έργων που δε δύνανται να πραγματοποιηθούν από έναν χρηματοδότη. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες συνεργασίες διευρύνουν τις πηγές εσόδων των οργανώσεων με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται εξάρτηση από έναν ή λίγους χρηματοδότες. Αυτή η πρακτική συνεισφέρει στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των οργανισμών. Για τα ιδρύματα οι συνεργασίες συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των καταστατικών τους σκοπών. Οι συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων αποτελούν επίσης μια βέλτιστη πρακτική, ένα παράδειγμα προς μίμηση για τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Φράγκου για αυτήν τη συνέντευξη και ευχόμαστε στο ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα κάθε επιτυχία στο εξαιρετικό του έργο.

By Higgs

Νομικά: Κοινωνία των Πολιτών και Εθελοντισμός

Συστατικό στοιχείο της εν γένει κοινωνικής προσφοράς αποτελεί ο εθελοντισμός. Αντιστοίχως, η κοινωφελής προσφορά της κοινωνίας των πολιτών πραγματώνεται κυρίως  δια των εθελοντών και της εθελοντικής εργασίας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι ειλικρινά παράδοξο ότι στις ευρύτατες νομοθετικές ρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις που έχουν σχεδόν εξαλείψει σήμερα το έθιμο και το λεγόμενο “φυσικό” δίκαιο, δεν έχει βρει θέση και απουσιάζει τόσο εμφατικά μία σπουδαιότατη έκφανση της κοινωνικής μας δραστηριότητας.

Η κατανόηση της έννοιας της εθελοντικής εργασίας χαρακτηρίζεται εξόχως σημαντική διότι οι συνέπειες χαρακτηρισμού μιας εργασιακής σχέσης ως εθελοντική ή εξαρτημένη (μισθωτή) είναι ιδιαιτέρως σοβαρές. Παρόλο που στην εθελοντική εργασία εφαρμόζονται αναλογικά και κατ’ απόκλιση[1] μόνο οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που προσομοιάζουν σε αυτή, σε περίπτωση που κριθεί ότι μία σχέση αποτελεί σχέση μισθωτής/εξαρτημένης εργασίας, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και οφείλεται στον εργαζόμενο αναδρομικά μισθός (ή ο συνηθισμένος μισθός), ασφάλιση, αποδοχές εορτών και αδείας, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν διοικητικά πρόστιμα. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι σε ενδεχόμενο έλεγχο ο φορέας οφείλει ο ίδιος να αποδείξει ότι η σχέση απασχόλησης είναι εθελοντική και όχι εξαρτημένη.

Με το παρόν, λοιπόν, επιχειρείται να γίνει μια σύντομη προσπάθεια να κατανοήσουμε τη φύση, τις ιδιότητες, τους περιορισμούς και τις ελευθερίες του τόσο σημαντικού για το χώρο μας θέματος της εθελοντικής εργασίας.

Εν πρώτοις, είναι αναγκαίο να τονισθεί ότι η εθελοντική εργασία, ακριβέστερα εθελοντική απασχόληση, παραμένει εργασία, αντιδιαστέλλεται δε σε διάφορα σημεία της από την εργασία όπως τη γνωρίζουμε όλοι σήμερα (εξαρτημένη εργασία):

  • Η εξαρτημένη εργασία, άλλως η έμμισθη απασχόληση (σύμβαση εργασίας, έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών) παρέχεται στον εργοδότη έναντι ορισμένου αντιτίμου ενώ η εθελοντική εργασία δεν έχει οικονομικό παρονομαστή.
  • Εδώ ο όρος αντίτιμο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα το χρηματικό αντίτιμο αλλά οποιουδήποτε είδους αντίτιμο. Η εργασία που παρέχεται έναντι παροχής σε είδος (φερ’ ειπείν τροφή, στέγη, ρουχισμός) παραμένει εξαρτημένη, δηλαδή όχι εθελοντική. Συνεπώς, για να χαρακτηρισθεί μια σχέση “εργασίας” ως εθελοντική θα πρέπει να μην προβλέπει ή υποκρύπτει οποιουδήποτε είδους αντιπαροχή που μπορεί να μεταφρασθεί σε χρήμα. Με βάση τα παραπάνω, εργασία που παρέχεται παραδείγματος χάριν σε στέγη φιλοξενίας από πρόσωπο, με αντάλλαγμα την παροχή στέγης κατά την περίοδο των χειμερινών μηνών, αποτελεί μισθωτή σχέση.

Αντιστοίχως, δωρεάν παροχή έργου ή εργασίας από πρόσωπο με προσδοκία οικονομικού οφέλους αποτελεί επίσης εξαρτημένη εργασία. Παραδείγματος χάριν, περιβαλλοντολογική μελέτη που εκπονείται αμισθί από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό κοινωφελούς φορέα, ώστε να λάβει ο τελευταίος σχετική χρηματοδότηση για εκτέλεση έργου, με απώτερο στόχο να προσληφθεί το πρόσωπο αυτό μελλοντικά, αποτελεί επίσης γνήσια σχέση συμβάσεως παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.

  • Το στοιχείο της εξάρτησης αποτελεί μία επιπλέον ειδοποιό διαφορά μεταξύ εθελοντικής και εξαρτημένης εργασίας. Ενώ στην εξαρτημένη εργασία ο μισθωτός υπόκειται στις εντολές του εργοδότη σχετικά με τον τρόπο, χρόνο και τόπο παροχής της εργασίας του, η σχέση αυτή, ποιοτικά, δεν συναντάται τόσο στενά στην σχέση εθελοντικής εργασίας. Το τελευταίο δεν σημαίνει ότι ο εθελοντής είναι ελεύθερος να παράσχει όπως επιθυμεί ο ίδιος τις υπηρεσίες του, υπόκειται στις οδηγίες του “εργοδότη” του και όχι σε εντολές. Κατά αυτόν τον τρόπο, εντός λογικών πλαισίων, είναι δυνατό για τον εθελοντή να μεταβάλει το χρόνο ή τρόπο παροχής της εθελοντικής του εργασίας δίχως τις κυρώσεις που προβλέπονται για τον εργαζόμενο στην αντίστοιχη σχέση εξαρτημένης εργασίας. Όλα τα παραπάνω προτείνεται να αποτυπώνονται σε έγγραφη σύμβαση που υπογράφεται από τον εθελοντή και τον οργανισμό.

Παράλληλα το Υπουργείο Εργασίας έχει δεχθεί ότι η παροχή υπηρεσιών χωρίς αμοιβή σε φιλανθρωπικό Ίδρυμα (με την ευρεία έννοια) από εθελοντικό μέλος αυτού, δεν θεωρείται γνήσια σχέση εξαρτημένης εργασίας (Έγγραφ. 2418/1993 Υπουργ. Εργασίας, ΕΑΕΔ 1994). Ο όρος «εθελοντικό μέλος» που αναφέρει η εν λόγω εγκύκλιος χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως ατυχής,  και τούτο διότι δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι για να είναι ικανό ένα πρόσωπο να παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε κοινωφελή φορέα θα πρέπει να είναι και μέλος αυτού.

Προς αποφυγή παρανοήσεων θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι η προσφορά υπηρεσιών σε φορέα από ωφελούμενούς του, στα πλαίσια εργασιοθεραπείας ή ψυχοσωματικής άσκησης, έχει κριθεί ότι δεν αποτελεί σχέση εξάρτησης και ομοιάζει με τη σχέση εθελοντικής εργασίας με παραπλήσιες προϋποθέσεις και αποτελέσματα.


[1] Με απλά λόγια, αναλογική εφαρμογή δικαίου σε σχέσεις που δεν ρυθμίζονται από το νόμο, αποτελεί η εφαρμογή στη σχέση αυτή κανόνων που εφαρμόζονται σε όμοιες περιπτώσεις, όπως εν προκειμένω στη σχέση μεταξύ εξαρτημένης εργασίας (που ρυθμίζεται από το νόμο) και εθελοντικής εργασίας (που δε ρυθμίζεται). Με τον όρο κατ’ απόκλιση εννοείται η μη εφαρμογή όλων των κανόνων που διέπουν τη “ρυθμισμένη” έννομη σχέση στη μη ρυθμισμένη, αλλά μόνο εκείνοι οι κανόνες οι οποίοι δύναται να εφαρμοστούν (π.χ. στην εθελοντική εργασία δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις για το συμφωνημένο μισθό που ορίζονται στην εξαρτημένη, διότι η εθελοντική εργασία εξ αντικειμένου δεν περιλαμβάνει μισθό).

Κώστας Μπρίλης
Νομικός

Στείλτε μας τις δικές σας απορίες (στο [email protected]) και μπορεί να αποτελέσουν το επόμενο θέμα της στήλης!

Η Ομάδα Newsletter του HIGGS

By Higgs

Λογιστικά: Φορολογική μεταχείριση των ΑΜΚΕ

Ένα θέμα που απασχολεί ιδιαιτέρως τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες είναι η φορολογική τους αντιμετώπιση. Στη βάση των πολυάριθμων σχετικών ερωτήσεων προς το HIGGS παραθέτουμε μια σειρά από εφαρμογές των σχετικών νόμων πάνω σε αυτές.

1. Ποια είναι η φορολογική μεταχείριση των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1059/2015, στις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, ως ακαθάριστο εισόδημά τους, υποκείμενο σε φόρο, θεωρείται μόνο αυτό που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. τέλεση δημόσιων θεαμάτων, έκδοση εφημερίδων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, κ.λπ.).

Αντίθετα, οι συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων για να φορολογηθούν. Τέλος, τα ποσά των χορηγιών που τους παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους υπόψη φορείς, μειώνουν το κόστος αυτών.

Οι αστικές εταιρείες (κερδοσκοπικές ή μη), δεν εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος στο τέλος του οικονομικού έτους ίδρυσής τους καθώς και όλων των επομένων.

Μέχρι τώρα με τον ν. 4172/2013 που ίσχυε για εισοδήματα από 1.1.2014, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% για εισοδήματα μέχρι 50.000€ και με συντελεστή 33% για εισοδήματα άνω των 50.000€.

Παράδειγμα

Πηγή: Taxheaven

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο 2015 κέρδη 23.000€. Ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των 5.980€ το οποίο προκύπτει ως εξής: 23.000€ x 26%= 5.980€

Σε περίπτωση που είχε αποκτήσει κέρδη 51.000€ ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των  13.330€ το οποίο προκύπτει ως εξής:

50.000€ x 26%=13.000€

51.000€-50.000€=1.000€ υπερβάλλον

1000€ x 33%= 330€

Συνολικός φόρος = 13.000€+330€ =13.330€

Με τις νέες διατάξεις του ν. 4387/2016 που εφαρμόζονται από 1.1.2016 και μετά, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%)και όχι με δύο συντελεστές όπως εφαρμοζόταν με την προϊσχύουσα διάταξη.

Παράδειγμα

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο 2015 κέρδη 23.000€. Ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των 5.980€ το οποίο προκύπτει ως εξής: 23.000€ x 29%= 6.670€

Πηγή: ν. 4387/2016, άρθρο 29 παράγραφος 1. 

Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που εφαρμόζεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένου και των ΟΚοιΠ και αφορά στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

2. Ποιες θεωρούνται μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

α) Οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει μία επιχείρηση (πάσης φύσεως νομικό πρόσωπο) από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά, διατραπεζικά και ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες.

β) Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

γ) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές για την ημερολογιακή χρήση που διανύει το νομικό πρόσωπο.

δ) Οι κάθε είδους προβλέψεις, δηλαδή μια εκτίμηση, αναφορικά με την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. Δηλαδή επισφαλής κρίνεται η απαίτηση της οποίας η είσπραξη αξιολογείται από την επιχείρηση μερικά ή ολικά αμφίβολη με βάση τις πληροφορίες και τα έγγραφα που διαθέτει.

ε) Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων (πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής), που επιβάλλονται εξαιτίας αθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή παραβάσεων διατάξεων νόμου, κ.λπ.

στ) Η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα.

ζ) Ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών. Για παράδειγμα, μια καταναλωτική δαπάνη που δεν έχει σχέση με την δραστηριότητα της επιχείρησης θεωρείται μη εκπιπτόμενη δαπάνη. Άρα ο Φ.Π.Α της δεν εκπίπτει από τα έξοδα της. Έστω ότι η αξία της δαπάνης είναι 100€ συν τον Φ.Π.Α., τα 24€ είναι Φ.Π.Α. μη εκπεστέος.

η) Το τεκμαρτό μίσθωμα σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

θ) Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

ι) Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

ια) Οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής.

ιβ) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.

Τζένη Φετοκάκη
Ειδικός σε φοροτεχνικά θέματα


Γλωσσάρι

ΠΟΛ: πολυγραφημένη υπουργική εγκύκλιος δηλαδή με πολλούς αποδέκτες).

Απλογραφικά βιβλία: απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία είναι ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας και τον ετήσιο τζίρο τους.

Τεκμαρτό μίσθωμα: το ποσό που αντιστοιχεί στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.


Στείλτε μας τις δικές σας απορίες (στο [email protected]) και μπορεί να αποτελέσουν το επόμενο θέμα της στήλης!

Η Ομάδα Newsletter του HIGGS

By Higgs

Accelerator & Incubator Workshops Ιουνίου

Μετά την ολοκλήρωση του Bootcamp, οι πρώτοι συμμετέχοντες στα προγράμματα του Incubator και του Accelerator παρακολούθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια |workshops| προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του HIGGS τον Ιούνιο .

Οι θεματικές ενότητες των workshops, ήταν:

• Σύνταξη προτάσεων – Crowdfunding, ΕΣΠΑ, Erasmus +
• Χορηγίες – επιλογή χορηγών, χορηγικές κατηγορίες
• Επιτυχημένες παρουσιάσεις στο Powerpoint
• Employment Creation Case Study ΟΚοιΠ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Πρακτικές συμβουλές για τη σωστή χρήση των Social Media
• Νέα εργαλεία που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των ΟΚοιΠ
• Newsletters – εργαλεία και δυνατότητες

Οι συμμετέχοντες συνεχίζουν να φιλοξενούνται στο χώρο του HIGGS και να λαμβάνουν συμβουλευτική καθοδήγηση από την ομάδα του HIGGS και τους εξωτερικούς συνεργάτες του |Δικηγόροι, Φοροτεχνικοί, Ειδικοί σε Θέματα Marketing|.

By Higgs

Insight Out: Σκιαγραφώντας την ActionAid Ελλάς

25 Μαΐου 2016 – Ο κύριος Κουβαράς μίλησε για την ιστορία, τη φιλοσοφία και το έργο της ActionAid ενώ παρουσίασε, μέσα από την προβολή ενός βίντεο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της στήριξης που παρέχει η οργάνωση σε ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. |Δείτε το βίντεο εδώ.|

Ο Γενικός Διευθυντής της ActionAid Ελλάς μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους πληροφορίες για την γενικότερη στρατηγική της οργάνωσης, τον ετήσιο προϋπολογισμό, τη διαχείριση των εθελοντών και τις μεθόδους εξεύρεσης πόρων.

Στο τέλος της ομιλίας ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα των ΟΚοιΠ προς τον κύριο Κουβαρά.

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κουβαρά για την παρουσίαση του σημαντικού κοινωνικού έργου της ActionAid Ελλάς.

By Higgs

Το Volunteer4Greece παρουσιάζει το έργο του … στο HIGGS!

Στις 21 Απριλίου, το Volunteer4Greece παρουσίασε στον χώρο του HIGGS το έργο που πραγματοποιεί τους τελευταίους οχτώ μήνες στο πλαίσιο της χρηματοδότησής του από το χρηματοδοτικό μηχανισμό «EAA and Norway Grants» και το πρόγραμμα «We are all Citizens», με διαχειριστή το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Επιπλέον, το Volunteer4Greece παρουσίασε τη μέχρι τώρα δράση του και τα σχέδιά του για το μέλλον.

Παράλληλα, ο συγγραφέας Γεράσιμος Κουβαράς, Διευθυντής της ActionAid Ελλάς, παρουσίασε το ψηφιακό εγχειρίδιο που συνέγραψε με την υποστήριξη της ομάδας του Volunteer4Greece με τίτλο, “Διαχείριση Εθελοντών – ένα ταξίδι με 13 βήματα”. Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τις οργανώσεις στην προσέλκυση, αξιοποίηση και διαχείριση των εθελοντών και είναι διαθέσιμο στο blog του Volunteer4Greece. Οι οργανώσεις μπορούν να επεξεργαστούν το περιεχόμενό του (φόρμες και πίνακες) εντάσσοντας τα εργαλεία που προσφέρει στη λειτουργία τους.


Μερικά λόγια για τις επιχορηγήσεις «ΕΕΑ and Norway Grants»

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «EAA and Norway Grants» είναι μία πρωτοβουλία της  Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας. Ο όρος «ΕΑΑ» αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή αλλιώς ΕΟΧ (European Economic Area), συμφωνία ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με την Nορβηγία, την Iσλανδία και το Λιχτενστάιν.

Οι επιχορηγήσεις στοχεύουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των 16 χωρών της ΕΕ στην περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης και των χωρών της Βαλτικής.

Οι επιχορηγήσεις «ΕΑΑ Grants» χρηματοδοτούνται από την Ισλανδία , το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία από κοινού και απευθύνονται μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, ενώ οι επιχορηγήσεις «Norway Grants» χρηματοδοτούνται μόνο από τη Νορβηγία και αφορούν κυρίως της χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο.

Ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης ΟΚοιΠ, αξίας 158 εκ. ευρώ, έχουν συσταθεί για όλες τις χώρες που δικαιούνται να λάβουν τις επιχορηγήσεις «ΕΑΑ», μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση του δημοκρατικού συστήματος, του σεβασμού απέναντι σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και τέλος η κινητοποίηση των πολιτών για ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνική ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μερικά λόγια για το πρόγραμμα «We are all Citizens – Είμαστε όλοι Πολίτες»

Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» είναι μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «EAA Grants». Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του «ΕΑΑ Grants».

ΟΚοιΠ λαμβάνουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων, οι οποίες διοργανώνονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

By Higgs

Εκδήλωση: Συνεργασία μιας ΟΚοιΠ με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εκδήλωση του HIGGS στις εγκαταστάσεις του, με θέμα Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Ηνωμένα Έθνη – Δυνατότητα σύνδεσης και συνεργασίας μίας ΟΚοιΠ με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 με ομιλητή τον κύριο Δημήτρη Φατούρο, Υπεύθυνο Επικοινωνίας του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών/United Nations Regional Information Center (UNRIC) για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο κύριος Φατούρος παρουσίασε τις δράσεις του κέντρου, και τα πολλαπλά οφέλη της διασύνδεσης των ελληνικών ΟΚοιΠ μαζί του, και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις των εκπροσώπων των οργανώσεων, που παρακολούθησαν την ομιλία του.

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση της εκδήλωσης εδώ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνδεση  ΟΚοιΠ με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=10 (Ελληνικά)

http://outreach.un.org/ngorelations/membership/application/ (Αγγλικά)

Αίτηση
http://outreach.un.org/ngorelations/files/2012/06/Association-Application-Form-2012-fq.v2.pdf (Αγγλικά)

Γιατί να συνδεθείτε με τον ΟΗΕ
https://higgs3.org/wp-content/uploads/2016/03/Why-Associate-with-DPI.pdf (Αγγλικά)

Σημείωση
Τα Ηνωμένα ‘Έθνη διευκρινίζουν ότι  δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή μίας ΟΚοιΠ η ύπαρξη αντιπροσώπου  στα Ηνωμένα ‘Έθνη. Σε περίπτωση που μία  επιλεγείσα ΟΚοιΠ δεν δύναται να έχει αντιπρόσωπο, η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ (DPI/NGO) σε συνεργασία   με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ,  έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα αντιπροσώπευσης των ΟΚοιΠ από φοιτητές /φοιτήτριες που σπουδάζουν στις ΗΠΑ.

By Higgs

Bootcamp Μαρτίου – Απριλίου 2016

Μάρτιος 2016 – Το HIGGS υποδέχτηκε τους πρώτους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Incubator και του Accelerator |Bootcamp| το οποίο και ολοκληρώθηκε στις 25 Μαΐου με επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών εξετάσεων.

Τόσο οι συμμετέχοντες του Incubator, τους οποίους “φιλοξενούμε” από 12 έως 24 μήνες, όσο και του Accelerator, τους οποίους “φιλοξενούμε” για 4 μήνες, καλούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης του HIGGS συνολικής διάρκειας 80 ωρών καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, θέματα όπως οι πηγές χρηματοδότησης, ο κύκλος ζωής ενός έργου, η συγγραφή προτάσεων, η διαχείριση ομάδας έργου και εθελοντών, η δικτύωση, οι μέθοδοι παρακολούθησης και αξιολόγησης έργου.

Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος Incubator συμμετέχουν οι οργανώσεις:

#100mentors, #Ελληνική Σχολή Σκύλων – Οδηγών Τυφλών “ΛΑΡΑ”, #GivMed, #Athens Makerspace, #iSEA

Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος Accelerator συμμετέχουν οι οργανώσεις:

#ΠΕΡΠΑΤΩ, #Τα Παιδιά της Άνοιξης, #Κίνηση Αδερφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας “ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ”, #Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, #Κ.Ε.Φ.Ι, #Νοσηλεία, #Μαθαίνω Διατροφή, #Ελληνικό Παιδικό Χωριό, #”ΟΚΑΝΑ “Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, #Δύναμη Ζωής, #Διαβάζω για τους Άλλους.

Το HIGGS ετοιμάζεται να υποδεχτεί 10 νέες οργανώσεις στα πλαίσια του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Accelerator που ξεκινά στις 11 Ιουλίου με την έναρξη του νέου Bootcamp.


Στα πλαίσια ενδυνάμωσης των ΟΚοιΠ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, το HIGGS δημιούργησε τους δύο πυλώνες Incubator |Εκκολαπτήριο| και Accelerator |Επιταχυντής|. Το Incubator εστιάζει σε νεοσύστατες ΟΚοιΠ και σε όσους οραματίζονται να δημιουργήσουν τη δική τους ΟΚοιΠ, με στόχο να προσφέρει την καθοδήγηση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους. O Accelerator εστιάζει σε μικρές και μεσαίες ΟΚοιΠ, που απασχολούν μέχρι και 40 άτομα και έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια λειτουργίας με στόχο να τους προσφέρει γνώσεις και πολύτιμα εργαλεία για τη βέλτιστη συγγραφή και υλοποίηση προτάσεων χρηματοδότησης προς διεθνείς και εθνικούς χρηματοδότες.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα Incubator και Accelerator.

By Higgs

Ημερίδα HIGGS στην Αθήνα: Ένας Επιταχυντής |Accelerator| για ΟΚοιΠ στην Ελλάδα

Η πρώτη μας ημερίδα accelerator στην Αθήνα έγινε την 1η Φεβρουαρίου, στον πολυχώρο ΕΒΔΟΜΟΣ,  με προσέλευση 63 ατόμων από 47 ΟΚοιΠ, συλλόγους, οργανώσεις και ιδρύματα. Με συγκίνηση δεχτήκαμε τα θετικά σχόλια μετά το τέλος της παρουσίασης, και την κοινή διαπίστωση του κενού που ήρθε να καλύψει το HIGGS.  #Σας ευχαριστούμε #100mentors NGO Arm #Athens Makerspace #CIF Hellas  #GivMed #Impact Hub #New Wrinkle #Path to Success for European Teens #PRAKSIS #Tact Hellas #Volunteer4Greece #Άγγιγμα Ζωής #Ανθρώπινοι Άνθρωποι #Άνθρωποι Αγάπης #ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής #Αποστολή Άνθρωπος #Άρτος Δράση #Αρχέλων #Δεσμός #Δρόμοι Σύνθεσης #Ελληνική Εταιρεία Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες #Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων #Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών #Ηλιαχτίδα #Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη #Ίδρυμα Μεσογειακής Συνεργασίας #Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» #ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων #Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας #ΚΙΝΑΨΥ – Κίνηση Αδερφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας #Κίνηση Εθελοντών/Service Civil International-Hellas (SCI-Hellas) #Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση (Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας) #Κύκλησις (Πάτρα) #Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού βιβλίου (Greek IBBY) #Λάρα – Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών #Μαθαίνω Διατροφή #Μονοπάτια της Ελλάδας #Νοσηλεία #Οικογένειες Ουράνιο Τόξο #Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Βάση Ετοιμότητας Αττικής) #Οργάνωση Γη #Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής #Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων #Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ομάδα Πολιτεία 2.0 #Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΛΙΑΜΕΠ #Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Φθιώτιδας #Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων # Σύλλογος Θεραπευομένων Ο.ΚΑ.ΝΑ.

 

Ανακοίνωση-HIGGS: Ένας Επιταχυντής |Accelerator| για-Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα. Πρώτη ημερίδα στην Αθήνα 01 Φεβρουαρίου 2016 

By Higgs

Ημερίδα HIGGS στη Θεσσαλονίκη: Ένας Επιταχυντής |Accelerator| για MKO στην Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη, με τη φιλοξενία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώσαμε την εναρκτήρια ημερίδα Accelerator, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, στην αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης.  Η ανταπόκριση  των 25 ΟΚοιΠ στο πρώτο μας κάλεσμα, και η αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της ημερίδας, μας έδωσαν ώθηση στη νέα μας προσπάθεια. #Σας ευχαριστούμε #Media Terra Nea #Praksis Θεσσαλονίκης #Save A Life – Greece #Social Action YMCA of Thessaloniki #Thessaloniki Next2U #United Societies of Balkans #Άλμα Ζωής #Αντιγόνη #Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας #Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο #Ενεργός Πολίτης Ηγουμενίτσας #Ίδρυμα Άσυλο του Παιδιού #Μέριμνα #Οικογένεια Παιδί #Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων #Όμιλος Φίλων Θάλασσας Θεσσαλονίκης #Ορφανοτροφείο Μέλισσα #Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης #Πρωτοβουλία Μετακινήσεις #Σύλλογος Πρωτοβουλία για το Παιδί #Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος #Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης #Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο #Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης #ΧΑΝΘ

Ανακοίνωση HIGGS:
Ένας Επιταχυντής Accelerator για Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα
Eναρκτήρια ημερίδα στη Θεσσαλονίκη 28 Ιανουαρίου 2016

1 34 35 36