By m.vasilakis

Πώς η Οδύσσεια ξεκλείδωσε τον κόσμο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η Οδύσσεια είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει τους νέους ευάλωτους ανθρώπους, να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης στην κοινωνία. Παρέχουμε εξατομικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και κατάρτιση δεξιοτήτων ζωής σε συνδυασμό με υπηρεσίες απασχολησιμότητας που γεφυρώνουν τους νέους με τον κόσμο της εργασίας και τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Το όραμά μας είναι να οικοδομήσουμε έναν κόσμο όπου όλοι οι νέοι θα ευδοκιμούν αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές τους και η αποστολή μας να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι έχουν ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία, αξιοποιώντας τη δύναμη της γνώσης για απασχόληση και προσωπική ανάπτυξη.

Ξεκινήσαμε την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων περίπου πέντε χρόνια πριν με το πρώτο της Horizon2020. Από τότε, υλοποιούμε περισσότερα από οκτώ έργα (Erasmus+ και Horizons). 

H χρηματοδότηση της ΕΕ μας έχει δώσει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες στην κατεύθυνση και την αποστολή μας, οι οποίες διαφορετικά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο εάν όχι ανέφικτο να χρηματοδοτηθούν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός έργου που συντάξαμε φέτος σχετικά με τη χρήση τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality – VR) στην Τεχνική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η έρευνα και ανάπτυξη, η αξιοποίηση υπαρχόντων καλών πρακτικών και μεθοδολογιών, η απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισμού αλλά και η δυνατότητα πιλοτικών εφαρμογών αποτελούν δραστηριότητες που πιο δύσκολα μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών (ΚτΠ) θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει διαφορετικά, ιδιαίτερα για έργα καινοτόμα, στα πρώτα στάδιά τους.

Η Οδύσσεια, λοιπόν, προσπαθεί να αξιοποιεί και αντιμετωπίζει τις ευκαιρίες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ως ένα κομβικό σκαλοπάτι για την έρευνα και ανάπτυξη τομέων, εργαλείων και μεθοδολογιών.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως τα Ευρωπαϊκά προγράμματα δεν αναπτύσσουν την εκάστοτε οργάνωση μόνο μέσω της πρακτικής χρηματοδότησης. Οι διεθνείς συνέργειες που απαιτούνται στα πλαίσιά τους, η ανταλλαγή γνώσεων και εργαλείων, η έρευνα αλλά και η εικόνα του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι που αποκρυσταλλώνεται, συμβάλλει εξίσου στην ανάπτυξη της οργάνωσης, τη διεύρυνση των οριζόντων της και το δυναμισμό της.

Οι βασικές χρηματοδοτικές προκλήσεις της Οδύσσειας, μάλλον δε διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτές μιας ελληνικής οργάνωσης της ΚτΠ. Η εξασφάλιση μακροχρόνιων χρηματοδοτήσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη και συνήθως θα εξασφαλιστεί μετά την επιτυχημένη συνεργασία των πρώτων ετών, χωρίς αυτό να αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα μιας και πολλά ιδρύματα δεν επιθυμούν τις μακροχρόνιες συμπράξεις. Αυτό θέτει την οργάνωση σε μια συνεχή διεκδίκηση εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων για τη βιωσιμότητά της. 

Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί αναπτυσσόμενη χώρα ούτε έχει να αντιμετωπίσει κάποια “κρίση” (βλέπε προσφυγικό), καθιστά πολλούς διεθνείς δωρητές λιγότερο ενδιαφερόμενους στα προβλήματα που προσπαθούμε να απευθύνουμε. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνεται επιπλέον όταν πληθυσμό-στόχο του έργου δεν αποτελούν οι ομάδες που αυτόματα συγκινούν τον άνθρωπο, όπως τα παιδιά, και όταν η επικοινωνιακή στρατηγική της οργάνωσης δεν εμμένει στον πόνο των ανθρώπων που προκαλεί μεγαλύτερη συγκίνηση, θλίψη και καμιά φορά και τύψεις στον ακροατή. Ωστόσο, και η ελληνικές τοποθετήσεις δεν είναι οι βέλτιστες. Τόσο, οι Έλληνες όσο και το Ελληνικό κράτος δεν έχουμε αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης και υποστήριξης των οργανώσεων της ΚτΠ. Δεν είναι τυχαίο πως βρισκόμαστε στις χαμηλότερες θέσεις σε έρευνες αναφορικά με τις ατομικές δωρεές (βλέπε CAF World Giving Index) σε παγκόσμιο επίπεδο. Ομοίως, οι χρηματοδοτήσεις του ελληνικού κράτους είναι ταυτόχρονα πολύ περιορισμένες και γραφειοκρατικά στριφνές και δύστροπες στη διαχείρισή τους, εν τέλει δυσχαιρένοντας την πρόσβαση σε όσες οργανώσεις δεν έχουν την εμπειρία ή/και το ανθρώπινο δυναμικό για τη διαχείρισή τους.

Τι κάνουμε λοιπόν;

Στην Οδύσσεια, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε και να αναπτύξουμε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πηγών εσόδων, ώστε να μετριάσουμε το ρίσκο. Ιδρύματα εθνικά και διεθνή, ευρωπαϊκά/θεσμικά προγράμματα, υπηρεσίες CSR σε εταιρείες και ανάπτυξη συστήματος ατομικών δωρεών αποτελούν τα κανάλια της χρηματοδοτική βάσης της Οδύσσειας. Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, συχνά αφορούν δυετείς ή τριετείς χρηματοδοτήσεις συμβάλλοντας τόσο στη διαφοροποίηση όσο και στη βιωσιμότητα της οργάνωσης.

Ταυτόχρονα, επενδύουμε στη δημιουργία σχέσεων με το οικοσύστημα στο οποίο ανήκουμε. Όσο σημαντική είναι η ποιότητα της δουλειάς μας, άλλο τόσο είναι η συστηματική επικοινωνία και εμπλοκή των δωρητών μας στα έργα μας, η διατήρηση ανοιχτής επικοινωνίας και η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας. Τείνουμε να ξεχνάμε πως αποτελούν καίρια ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συσχετιστούν με εμάς και τις δράσεις μας. Στην ίδια κατεύθυνση οι συνεργασίες με άλλες οργανώσεις της ΚτΠ αποτελούν πολύ καλή πρακτική, διότι εξορισμού δεν υπάρχουμε μόνοι μας στο πλαίσιο που λειτουργούμε και οι συμπράξεις ενισχύουν το έργο, τα αποτελέσματά του αλλά και την διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων.

Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να πετυχαίνουμε ενδυνάμωση και ενίσχυση της συμπερίληψης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην Ελληνική κοινωνία, μέσω της παροχής επαγγελματικής κατάρτισης και της διασύνδεσής τους με την αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 3.500 είναι οι συμμετέχοντες των προγραμμάτων μας, ενώ από όσους έχουν τις λάβει υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας (1.500) περισσότεροι από 650 έχουν βρει δουλειά (45%). 

Η ενδυνάμωση, η κατάρτιση και η εύρεση εργασίας αποτελούν σημαίνοντες παράγοντες κοινωνικής ενσωμάτωσης για τα άτομα, αλλά η σχέση δεν είναι μονοσήμαντη. Η κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς που η ζήτηση εργασίας πλεονάζει της προσφοράς φέρει άμεσο όφελος στις Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πρόσβαση σε άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Η σύμπραξη αυτή έχει βελτιώσει την οικονομική συνθήκη και των δυο μερών αλλά και την κοινωνική γεφύρωσή τους, μειώνοντας τις προκαταλήψεις, το ρατσισμό και την κοινωνική απομόνωση. Η συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, μας έδωσε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερους πληθυσμούς με τα καταλληλοτερα μέσα εκπαίδευσης. 

Αν έπρεπε να δώσουμε μια συμβουλή σε άλλες Ο.Κοι.Π θα λέγαμε παρακολουθείστε ημερίδες διδικτυακά ή ακόμη καλύτερα από κοντά, μιλήστε με άλλες οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, ρωτήστε και ζητήστε συμβουλές. Οι πρώτες προτάσεις, τα πρώτα 1-2 χρόνια μπορεί να φαίνονται ταπεινών αποτελεσμάτων αλλά κάθε επόμενη δικτύωση και υποβολή αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες έγκρισης και η εξέλιξη είναι μάλλον γεωμετρική. Η εξωστρέφεια της οργάνωσης, η παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προτεραιοτήτων αποτελούν μια επένδυση, ωστόσο για την Οδύσσεια αυτή η επένδυση αποτέλεσε την πόρτα για να μπει στον κόσμο των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων.

Το όραμα της Οδύσσειας είναι μια ΚτΠ πιο δεμένη, που δε φοβάται τις συνεργασίες αλλά τις διεκδικεί. Είναι ανοιχτή να μοιραστεί, να μάθει και να συνηγορήσει για όσα μάχεται. Μια ΚτΠ που κοιτάει στο μέλλον, καινοτομεί, παίρνει ρίσκα και επιθυμεί να δράσει με σεβασμό και ειλικρίνεια σε όλο το οικοσύστημα τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εμμανουέλα Σολδάτου

Fundraising Coordinator Odyssea

By m.vasilakis

Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις: μια ενδιαφέρουσα προοπτική για τις οργανώσεις

Στο τεύχος αυτό του Civil Society Updates συζητάμε για τις δυνατότητες που δίνονται στις ελληνικές ΟκοιΠ από τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα, δηλαδή τους διαθέσιμους πόρους από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη δράσεων στις οποίες μπορεί μια οργάνωση να συμμετέχει είτε ως επικεφαλής φορέας είτε ως εταίρος σε κάποια σύμπραξη.

Διαβάζοντας τα άρθρα γνώμης που εντάξαμε στο τεύχος αυτό μπορεί κανείς να δει διαφορετικές οπτικές χρήσης των προγραμμάτων αυτών, με κύρια όμως συνισταμένη τη δυνατότητα που δίνουν να υποστηριχθεί οικονομικά ένας φορέας. Πέραν αυτού καταγράφονται πολλαπλά οφέλη για τις συμμετέχουσες οργανώσεις.

Από την πλευρά μας στο HIGGS όταν συζητάμε για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, και το κάνουμε πολύ συχνά, το ζήτημα της εισροής πόρων σε μια οργάνωση έχει δευτερεύουσα σημασία. Φυσικά δεν έχουμε λύσει ούτε εμείς την οικονομική βιωσιμότητα της οργάνωσης για πάντα και σίγουρα μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία που περιγράφει καλά η κυρία Κουτσούκου από το Solidarity Now στη δική της τοποθέτηση. Όμως, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο κανάλι χρηματοδότησης, προσφέρουν πολλά περισσότερα σε μια οργανωση: διεθνοποίηση, έκθεση σε βέλτιστες πρακτικές, δυνατότητες συνηγορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χτίσιμο συνεργασιών σε πολλαπλά μέτωπα με διαφορετικούς δρώντες. Σκεφτείτε ότι ακόμα και απλά η «τριβή» με τα κείμενα των προκηρύξεων, ως προϊόντα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και αυτά, μπορούν να συνεισφέρουν σε μια καλύτερη κατανόηση και τοποθέτηση επί ζητημάτων που αφορούν τόσο την ΕΕ συνολικά όσο και τη χώρα μας ειδικά: ορολογίες, αξίες, νόρμες εμπεριέχονται στα κείμενα και αποτελούν ένα ενδιαφέρον παράθυρο στον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης (που συχνά είναι μακριά από τον εθνικό μας).

Θυμάμαι στα μέσα περίπου του 2016, με το HIGGS να έχει αρχίσει περίπου ένα χρόνο τη λειτουργία του και με εκείνο το καταπληκτικό grant letter από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας κάλυπτε τη λειτουργία μας για 1.5 περίπου ακόμα χρόνο στο 100%, εμείς να κάνουμε τα πρώτα δειλά μας βήματα να ενταχθούμε σε μια ευρωπαϊκή πρόταση. Και θυμάμαι, επίσης, τις συζητήσει με εκπροσώπους του ιδρύματος για το αν χρειάζεται να επιχειρούμε και σε αυτό το κανάλι χρηματοδοτήσεων. Το ερώτημα ήταν φυσικά εύλογο καθώς σχεδόν κανένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν έρχεται να χρηματοδοτήσει απευθείας την κύρια λειτουργία σου αλλά να στηρίξει (και όχι πάντα στο 100% του κόστους) δράσεις σχετικές με ένα αποτέλεσμα κοντά και στη λειτουργία του φορέα σου.

Όμως, η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα απαιτεί τη δημιουργία συμπράξεων, άρα τη συνεργασία με φορείς του εξωτερικού. Συχνά, δε, αυτές οι συμπράξεις είναι μεικτές, δηλαδή εμπεριέχουν τόσο άλλες οργανώσεις από άλλες χώρες όσο και ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, δήμους, ακόμα και επιχειρήσεις και άτυπες ομάδες. Αυτό σημαίνει άμεση και έμμεση έκθεση σε άλλους τρόπους σκέψης, επίλυσης προβλημάτων. Σημαίνει δικτύωση και άνοιγμα νέων οριζόντων. Θυμάμαι για παράδειγμα το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του HIGGS όπου βρεθήκαμε στο Wroclaw της Πολωνίας με χαμηλές προσδοκίες για την πόλη και τον φορέα που θα μας φιλοξενούσε. Φύγαμε, όμως, από εκεί με μια μεγάλη λίστα από βέλτιστες πρακτικές, τόσο ως προς τη διασύνδεση με δήμο, περιφέρεια και τοπική κοινωνία όσο και (πιο πρακτικά) τρόπους λειτουργίας ενός co-working space.

Φυσικά οι πόροι που θα εισέλθουν είναι χρήσιμοι, και αν υπάρχει καλός σχεδιασμός μπορεί να στηρίξει σε σημαντικό βαθμό κάποιες από τις λειτουργίες της οργάνωσης – για παράδειγμα στο HIGGS ένα περίπου 20% του ετήσιου προϋπολογισμού μας προέρχεται πλέον από ευρωπαϊκούς πόρους. Τα οφέλη επί του οικονομικού, όμως, δεν σταματούν εδώ. Οι εταίροι που θα γνωρίσει κανείς μπορούν να υποστηρίξουν μια διεύρυνση των δυνατοτήτων ανεύρεσης πόρων: για παράδειγμα μπορούν να μοιραστούν αιτήματα για οικονομική υποστήριξη (π.χ. μια καμπάνια crowdfunding) σε ένα κοινό που δεν έχετε άμεση πρόσβαση, να σας προσκαλέσουν οι ίδιοι σε κάποια πρόταση που ετοιμάζουν, να σας πληροφορήσουν για άλλες ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων. Μόλις πρόσφατα γερμανική οργάνωση μοιράστηκε μαζί μας ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων από γερμανικά φιλανθρωπικά ιδρύματα, σε κάποιες από τις οποίες θα μπορούσε και το HIGGS να αιτηθεί/συμμετάσχει σε σύμπραξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ελληνικό οικοσύστημα υπάρχουν αρκετές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του καναλιού αυτού. Σε προγράμματα πολύ κοντά στις κύριες θεματικές της οργανωμένης Κοινωνίας Πολιτών, όπως το CERV, η ελληνική συμμετοχή είναι αρκετά μικρή, αισθητά χαμηλή θα έλεγα σε σύγκριση με άλλα ομοειδή οικοσυστήματα. Προγράμματα όπως το Erasmus+, το Creative Europe, το AMIF αλλά και το Horizon, για να σημειώσω κάποια, είναι ανοικτά σε κάθε οργάνωση. Μάλιστα, η πρόσφατη ενίσχυση της διάστασης της συμπερίληψης σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα (βλέπε π.χ. Erasmus+) καθώς και της ανάγκης όλα τα παραγόμενα αποτελέσματα αυτών να αφορούν ή να φτάνουν στην κοινωνία έχει τοποθετήσει στο κεντρικό κάδρο τις, άλλοτε στο περιθώριο, ΟΚοιΠ.

Είναι τελικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα πανάκεια; αναντίλεκτα όχι! Υπάρχουν ζητήματα προς διαχείριση όπως η υψηλή ένταση εργασίας κατά κύματα (με περιόδους όπου «καθόμαστε»), οι συχνά αρκετές μετακινήσεις εκτός Ελλάδας (ποιος τρέχει πάλι;), ζητήματα λογιστικά – και λίγο πιο έντονα αν μιλάμε για Erasmus+ με υλοποίηση προτάσεων που κατατέθηκαν στην Ελλάδα, κα. Θεωρούμε, όμως, ότι δεν είναι τόσα ή δεν είναι τόσο δυσεπίλυτα ώστε να απορρίψει μια οργάνωση τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις – τουλάχιστον όχι πριν δοκιμάσει 2-3 φορές. Έχουν, δε, μια αρκετά θετική καμπύλη μάθησης (learning curve), δηλαδή μαθαίνεις αρκετά γρήγορα το πως να πλοηγείσαι εντός αυτών με καλά ποσοστά επιτυχίας. 

Κλείνοντας να τονίσουμε ένα στοιχείο που πρέπει να εισέρχεται σε όλες τις επιλογές ενός φορέα: αν επιλέξει κάποιος να δραστηριοποιηθεί στο κανάλι ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων έχει να κερδίσει τα περισσότερα αν το κάνει στρατηγικά, με ορίζοντα αρκετά έτη και έχοντας ήδη σχεδιάσει τους πόρους που θα επενδύσει και τα αντικείμενα στα οποία θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί δια μέσου αυτών.

Και φυσικά η πόρτα του HIGGS είναι πάντα ανοιχτή για να βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

 

Σωτήρης Πετρόπουλος

Συνιδρυτής HIGGS

By m.vasilakis

Συνέντευξη BAYER – Χορηγός GSD Accelerator

 • Μπορείτε να μας εξηγήσετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα “Accelerator” που υποστηρίζετε και πώς συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών;

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να σταθεί αρωγός σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και άλλες μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περιβαλλοντικής / πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης (είτε εξ ολοκλήρου, είτε σε επιμέρους δράσεις). Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικής βοήθειας μπορεί να βοηθήσει τις ΜΚΟ και ευρύτερα τις κοινωνικές επιχειρήσεις στη χώρα μας να δημιουργήσουν ένα ισχυρό οικοσύστημα ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι σύγχρονες προκλήσεις, όπως οι βαθιές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πληθυσμιακής αύξησης  και του περιορισμού των φυσικών πόρων. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, η Bayer Ελλάς, εστιάζει όχι μόνο στην παροχή βοήθειας σε ΜΚΟ, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπλήρωση του σκοπού τους, φροντίζοντας για την επιτυχή εξέλιξή τους στην ελληνική αγορά, αλλά και στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού παράγοντα και της αειφόρου ανάπτυξης ως θέματα προτεραιότητας για την  ελληνική κοινωνία.

 • Ποια ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόφαση της Bayer να υποστηρίξει αυτό το πρόγραμμα και ποιος είναι ο στόχος της εταιρείας σε αυτό το πλαίσιο;

Η Bayer Ελλάς μέσω των δράσεων και των πρωτοβουλιών της στον τομέα της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης, αποδεικνύει την προσήλωση στους στόχους που η ίδια έχει θέσει για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα «Green and Sustainable Development Accelerator» του οργανισμού HIGGS καθώς αναγνωρίζουμε το πόσο σημαντική είναι η ενδυνάμωση και η στρατηγική υποστήριξη των οργανισμών της χώρας μας. Με αυτή τη συμμετοχή μας δίνουμε την ευκαιρία σε μία οργάνωση να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες ώστε να αποκτήσει χρήσιμη καθοδήγηση αλλά και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, που έχει ανάγκη για την εξέλιξή της. Η αειφορία και η καινοτομία άλλωστε εξακολουθούν να  αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας και θα σταθούμε ενεργοί αρωγοί στις δράσεις που τις προάγουν. 

 • Ποια είναι τα κύρια οφέλη που η Bayer προβλέπει από αυτήν τη συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μέσω του προγράμματος “Accelerator”;

Στόχος της Bayer Ελλάς είναι να ενισχύσει τον θετικό της αντίκτυπο στην κοινωνία και να συμβάλει στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων, μέσα από τη στενή συνεργασία με οργανώσεις που διαθέτουν την απαραίτητη και σχετική εμπειρία και δυναμική.   Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη του προγράμματος “Accelerator” του HIGGS, θα έχει μόνο θετικό πρόσημο για την εταιρεία μας. Ενισχύοντας τη δράση των οργανισμών και αξιοποιώντας τις  καινοτόμες ιδέες και το πάθος τους σε συνδυασμό με τη δική μας τεχνογνωσία και πόρους, είναι βέβαιο ότι θα παραχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, ώστε να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη. Από αυτή τη συνεργασία αναμένουμε να γνωρίσουμε νέες προοπτικές και ιδέες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων, που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων. Μας δίνεται έτσι μια μοναδική δυνατότητα, να  βελτιώσουμε συλλογικά τις προσεγγίσεις μας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων για την ανάπτυξη καινοτόμων  λύσεων και δράσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

 • Πώς η Bayer προωθεί την κοινωνική ευθύνη και τη δράση για το κοινό καλό μέσω των πρωτοβουλιών της;

Στην Bayer Ελλάς, δίνουμε προτεραιότητα στην κοινωνική ευθύνη και προωθούμε ενεργά δράσεις για το κοινό καλό μέσα από τις διάφορες πρωτοβουλίες μας, καθώς η ΕΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού μας.  Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με στόχο τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και με όραμα το «Υγεία και Τροφή για όλους».

Οι  δράσεις  μας είναι μία ισχυρή δέσμευση για την κοινωνία και είμαστε πεπεισμένοι ότι για να επιτύχουμε το επιθυμητό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, πρέπει και όλοι μας οι εργαζόμενοι να προσφέρουν ενεργά και να αλληλοεπιδρούν με την κοινωνία.  Ως εκ τούτου, η Bayer Ελλάς μαζί με τους εργαζόμενούς της ακολουθεί κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές, υποστηρίζοντας την Ελληνική Κοινωνία και τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη. Έτσι, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δράσεις που εμπλέκουν ενεργά τους ανθρώπους της Bayer και τους φέρνουν σε επαφή με τις εκάστοτε ομάδες του κοινωνικού συνόλου σε σειρά από τομείς: Έρευνα και εκπαίδευση (π.χ. Πρόγραμμα υποτροφιών), Υγεία και διαβίωση (π.χ. Υποστήριξη των πολιτών σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, Υποστήριξη συλλόγων, Υποστήριξη ατόμων με προβλήματα όρασης, Υποστήριξη Συλλόγων Ασθενών σε εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα και ενέργειες κ.λπ.), Επιχειρηματικότητα (π.χ. συνεργασίες με στρατηγικούς εταίρους όπως η Εθνική Τράπεζα, το πρόγραμμα Level-up| G4A, στήριξη νέων ερευνητριών μέσω του Greek women in stem κ.λπ.), δωρεές προϊόντων και εξοπλισμού σε σχολεία ή άλλους φορείς και προγράμματα εθελοντισμού. Με αυτόν τον τρόπο εμείς μιλάμε πλέον για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με Συμμετοχή & Διάδραση ή όπως ονομάζουμε την ΕΚΕ στην Bayer, Εταιρική Κοινωνική Συμμετοχή (Ε.Κ.Σ.), δίνοντας έτσι μια ακόμα διάσταση στην έννοια. 

 • Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα επιτυχίας ή συγκεκριμένα προγράμματα που έχουν προκύψει από την συνεργασία της Bayer με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών;

Στην Bayer Ελλάς έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο πρωτοβουλιών  στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και προβαίνουμε σε ουσιαστικές ενέργειες, που έχουν στόχο να οδηγήσουν στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής καινοτομίας  που έχει αναπτύξει  η Βayer Ελλάς είναι το Fireathon. Στόχος ήταν να βοηθήσει ομάδες πολιτών να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν τεχνολογικές λύσεις πυρασφάλειας ανίχνευσης, καταγραφής και πυρόσβεσης πυρκαγιών. Το Fireathon  που ξεκίνησε από το Μάτι και αξιοποιήθηκε από τους αντίστοιχους  Δήμους αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα “citizenscience” στην Ελλάδα. Πρόκειται για  δύο digital εφαρμογές για θέματα πυρκαγιάς, που σχεδιάστηκαν από ευαισθητοποιημένους πολίτες και αναπτύχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από την Bayer. Συγκεκριμένα, αφορά στην εφαρμογή WTFire, που εκπαιδεύει σε θέματα έγκαιρης αντίδρασης την ώρα της πυρκαγιάς και στην εφαρμογή MCMS (Municipality Crisis Management System) που βοηθάει στον αποτελεσματικό συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων.  

Aκόμα, Ιδιαιτέρως σημαντική είναι και η συνεισφορά μας σε δράσεις αναδάσωσης και αποκατάστασης του φυσικού πλούτου στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία We4All, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των συνεπειών της μεγάλης αυτής καταστροφής. Η συνεργασία αυτή περιλάμβανε τη φύτευση 1.500 καρποφόρων δέντρων σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν, με επιπτώσεις όχι μόνο στο πράσινο της περιοχής, αλλά και στην τοπική οικονομία. 

Στο ίδιο πλαίσιο, αξίζει να αναφέρουμε και τις επιπλέον δράσεις πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης, ανακούφισης των πληγέντων αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, από μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες και φωτιές για τις οποίες η  Bayer Ελλάς έχει λάβει και τιμητική διάκριση καθώς ήταν ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στις καταστροφές. Συγκεκριμένα, προχώρησε σε δωρεά προϊόντων της προς τους εθελοντές και πυροσβέστες αλλά και με χρηματική δωρεά για την αποκατάσταση ζημιών και αγορά εξοπλισμού για τα ιατρεία των περιοχών που επλήγησαν, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ. 

Δεν σταματάμε όμως εκεί. Ειδικότερα για τον κλάδο της Υγείας η στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Bayer Ελλάς μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την υποστήριξη κατοίκων ακριτικών νησιών του Αιγαίου σε σταθερή και πολύχρονη συνεργασία  με την Ομάδα Αιγαίου καθώς και την παροχή φαρμάκων, τροφίμων και εκπαιδευτικού υλικού σε πρόσφυγες και μετανάστες προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στην περίθαλψη και τη διαβίωσή τους. 

 • Πώς βλέπετε τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην υποστήριξη και την προώθηση πρωτοβουλιών για το κοινό καλό και τη βελτίωση της κοινωνίας;

Είναι προφανές πως ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην υποστήριξη και προώθηση των πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της κοινωνίας στο σύνολό της καθώς μπορεί να συνδράμει με πόρους, τεχνογνωσία και επιρροή που, όταν αξιοποιηθούν αποτελεσματικά, μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο σε σειρά από τομείς. Συμμετέχοντας ενεργά σε συνεργασίες και πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές προκλήσεις, οι εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν στη γεφύρωση των κενών στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και πολλά άλλα. Αυτές οι συνεργασίες όχι μόνο ενισχύουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά και προωθούν την καινοτομία και δημιουργούν κοινή αξία. 

Η συνεργασία μας με το HIGGS στο πρόγραμμα «Accelerator» αποτελεί απόδειξη αυτής της πεποίθησης. Αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία μας στον κλάδο, δίνουμε την ευκαιρία στους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αναπτύξουν πρωτοποριακές λύσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον. Συνδυάζοντας τις προσπάθειές μας με αυτές του HIGGS τελικά προάγουμε  ενεργά τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στον τομέα της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος όλων μας.

 • Ποιο είναι το όραμα της Bayer για το μέλλον των πρωτοβουλιών που υποστηρίζει στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών;

Δέσμευσή μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών προωθώντας συνεργασίες και υποστηρίζοντας έργα που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες και πρωτοβουλίες,  που προωθούν βιώσιμες πρακτικές, προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κοινοτήτων. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές και αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία όπου όλοι έχουν ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες και μία ανθρωπότητα με ίση και επαρκή πρόσβαση σε υγεία και τροφή.

Συντονίζουμε τις δράσεις μας ώστε να ενδυναμώσουμε τα άτομα και τις κοινότητες, παρέχοντάς τους εργαλεία, γνώσεις και δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες για την επιτυχία. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κοινωνίας μέσω της προώθησης της καινοτομίας, της συνεργασίας και της συμμετοχικότητας. Προωθούμε τον διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να προωθήσουμε τη συλλογική δράση προς μια ευημερούσα κοινωνία.

Σε αυτή την κατεύθυνση όλοι εμείς στην Bayer Ελλάς, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και νιώθουμε τιμή για κάθε δράση που αναπτύσσουμε και ως εταιρία  θα στηρίζουμε κάθε καινοτόμο προσπάθεια, κάθε πρωτοβουλία που δημιουργεί λύσεις ικανές να αλλάξουν την ζωή μας.  

Σόνια Μουσαβερέ

Head of Communications – CSE Country Lead – BAYER

By m.vasilakis

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης για ανθρώπους με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία στην Αθήνα. Το όραμα του είναι η ενδυνάμωση των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, ώστε να γίνουν αυτόνομοι και ενεργοί πολίτες στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ διερευνά και δημιουργεί τρόπους προσβασιμότητας στην κοινωνία και αναπτύσσει νέα εκπαιδευτικά εργαλεία, με τα οποία εμπλουτίζει το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει.

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ επικεντρώνεται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες δράσεων:

 • Υποστηρίζει τους ωφελούμενούς στην επαγγελματική αποκατάστασή τους, μέσω της εκπαίδευσής τους στο Τμήμα Ένταξης στην Εργασία του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ. 
 • Προωθεί τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, υποστηρίζοντάς τους στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και εκπαιδεύοντας την κοινωνία να τα αναγνωρίζει ισότιμα.
 • Συνοδεύει τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία στο ταξίδι για την κατάκτηση της αυτονομίας τους, προσφέροντάς τους ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και νέες εμπειρίες.
 • Φροντίζει για τη διατήρηση των κεκτημένων δεξιοτήτων και της κοινωνικής ζωής των ωφελούμενων που ανήκουν στην τρίτη ηλικία.

Για την επίτευξη των στόχων του, το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ συμμετέχει ανελλιπώς από ιδρύσεώς του σε περισσότερα από 20 ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, ως εταίρος ή συντονιστής. Από την συμμετοχή του στα διαφορετικά προγράμματα, το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ έχει αναπτύξει τη δικτύωσή του και έχει δημιουργήσει και διατηρήσει συνεργασίες με ομοειδείς φορείς παροχής υπηρεσιών, πανεπιστήμια, οργανισμούς-ομπρέλες, κοινωνικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία, καλλιτεχνικούς φορείς και οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων, αλλά και ανεξάρτητων ανοικτών καλεσμάτων των κεντρικών ευρωπαϊκών οργάνων, οι επαγγελματίες του φορέα αναπτύσσουν και καταθέτουν προτάσεις πολιτικής, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους και την επίλυση επίκαιρων ζητημάτων, όπως η αποϊδρυματοποίηση, η πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία στις υπηρεσίες υγείας, η εργασιακή τους αποκατάσταση, κ.ά. Ως εκ τούτου, το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ συμβάλλει στον πολιτικό διάλογο ως συνομιλητής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ακόμη ένας βασικός τομέας που χρηματοδοτεί η Ε.Ε. είναι οι έρευνες, στις οποίες το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ συμμετέχει διαμορφώνοντας το περιεχόμενό τους, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, και διοχετεύοντάς τες στο ελληνικό δίκτυό του, ενισχύοντας έτσι την εκπροσώπηση της Ελλάδας στα τελικά ευρήματα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στις έρευνες συμμετέχουν εθελοντικά και οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία, έχοντας την δυνατότητα να εκπροσωπηθούν και να εκφράσουν οι ίδιοι τη γνώμη τους και τις ανάγκες τους. Οι έρευνες οδηγούν στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών και εκπαιδευτικών εργαλείων, τα οποία ελέγχονται πιλοτικά από τους επαγγελματίες του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, βελτιώνονται και ενσωματώνονται στο πρόγραμμα του φορέα. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα προωθούν την συμμετοχή των ωφελούμενων στην ανάπτυξη των νέων εργαλείων με την μέθοδο της συμπαραγωγής (co-production/co-design methodology), ώστε οι νέες υπηρεσίες να είναι διαμορφωμένες «από εκείνους, για εκείνους». 

Αν και η συμμετοχή του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης είναι ως τώρα σταθερή, τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει νέες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν την εγρήγορση των φορέων που διεκδικούν χρηματοδότηση. Αρχικά, οι προτεραιότητες των χρηματοδοτήσεων είναι ευμετάβλητες, λόγω των εναλλασσόμενων ευρωπαϊκών αναγκών και κρίσεων. Η ευρωπαϊκή προσφυγική κρίση, η περιβαλλοντική αλλαγή και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν προσελκύσει δικαίως ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με αποτέλεσμα οι προσκλήσεις χρηματοδότησης άλλων δράσεων να μειώνονται. Επίσης, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων απαιτούν ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης από τους φορείς υλοποίησης των έργων, το οποίο κυμαίνεται στο 20% της συνολικής χρηματοδότησης. H συγχρηματοδότηση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα συμμετοχής σε ένα έργο, καθώς οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών έχουν συνήθως περιορισμένο αποθεματικό και δυνατότητα κάλυψής της. Στις παραπάνω προκλήσεις προστίθενται συχνά οι απαιτητικές διαδικασίες υποβολής προτάσεων σε ορισμένες προσκλήσεις, ο συναγωνισμός μεταξύ των οργανώσεων που διεκδικούν τη χρηματοδότηση και η προσπάθεια επίτευξης της βιωσιμότητας των προγραμμάτων που ολοκληρώνονται, ώστε να αξιοποιούνται η γνώση και τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί. 

Η επιτυχής παρουσία ενός φορέα στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο σημαντικότερος, ο οποίος αποτελεί βασική αρχή του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, είναι η ανάπτυξη σταθερού και καθαρού οράματος και στρατηγικής, τα οποία να ενστερνίζονται όλοι οι εργαζόμενοι του φορέα. Η ανάγκη των οργανισμών να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους, τούς υποχρεώνει συχνά να κατευθύνονται από τις εκάστοτε ευκαιρίες χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να χάνουν την ταυτότητα και τον στόχο τους.  Η υπεράσπιση των αξιών ενός φορέα από το σύνολό του και η επιμονή στην επίτευξη των στόχων δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρηματοδότες και τους συνεργαζόμενους φορείς και δίκτυα. Εξίσου σημαντική είναι η οικοδόμηση σταθερών και υγιών σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να προωθείται η συνεργασία τους και η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. 

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, μένοντας πιστό στο όραμά του για την εργασιακή συμπερίληψη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία από το 1980, έχει δημιουργήσει το Τμήμα Ένταξης στην Εργασία, το οποίο στοχεύει στην εύρεση εργασίας στους συμμετέχοντες στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ωφελούμενων σε προεπαγγελματικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Ο Δημήτρης Τουρλίδας, επικεφαλής του Τμήματος Ένταξης στην Εργασία και Project Manager ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δηλώνει ότι σκοπός του τμήματος είναι «οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, να βρουν την εργασία που τους αρέσει και τους ταιριάζει». Η συμμετοχή του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στα ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο την εργασία και την επιχειρηματικότητα των ανθρώπων με αναπηρία, του έδωσε την ευκαιρία να αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία από ευρωπαϊκούς φορείς στο μοντέλο της Υποστηριζόμενης Εργασίας, φτάνοντας στο σημείο να αναπτύξει το δικό του ανεξάρτητο τμήμα, σε συνέχεια της υπηρεσίας που λειτουργούσε εδώ και δεκαετίες στο φορέα. Το τμήμα, σε συμπαραγωγή με τους ωφελούμενους του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, σχεδίασε σε μορφή easy-to-read και λειτουργεί την πλατφόρμα εύρεσης εργασίας ERGASIAMOU, η οποία συνδέει τους εργοδότες με τους υποψήφιους εργαζόμενους με νοητική αναπηρία στην Αττική και σύντομα σε όλη την Ελλάδα.

Τέλος, από την εμπειρία του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τη συμμετοχή του ως ιδρυτικό μέλος στο ΔΙΚΤΥΟ  και τη συνεργασία του με φορείς της Ελλάδας, έχει αναδειχθεί ότι οι ελληνικοί φορείς έχουν τις ικανότητες να εκπροσωπηθούν άξια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν ικανώς καταρτισμένους επαγγελματίες και τη φαρέτρα τους γεμάτη από πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε οργανωσιακό ή τοπικό επίπεδο και αποτελούν πρόσφορο έδαφος για scale-up σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, αναμένουμε ότι η συμμετοχή των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες θα αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, καθώς και η εκπροσώπηση των ανθρώπων με αναπηρία στα όργανα συμμετοχής πολιτών στον ευρωπαϊκό πολιτικό διάλογο. 

Αν επιθυμείτε να μαθαίνετε περισσότερα για τις δράσεις του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, μπορείτε να ακολουθήσετε τα social media:

Website: https://eeamargarita.gr/ 

Facebook: https://www.facebook.com/eeamargarita

Instagram: https://www.instagram.com/eea_margarita/

Ευαγγελία-Χριστίνα Ανδρεάδη
Project Manager
Research, Development & Innovation Department
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

By m.vasilakis

Οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) για την Κλιματική Αλλαγή

Οι ενεργειακές πολιτικές και στρατηγικές στην ευρωμεσογειακή περιοχή είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αξίζει ότι τίποτα την προσοχή των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Ολόκληρη η Ευρώπη είναι έντονα εκτεθειμένη στην κλιματική αλλαγή, τη λειψυδρία και τη διάβρωση των ακτών, ακόμη περισσότερο όμως η Μεσόγειος. Η ενεργειακή μετάβαση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον μετριασμό του κλίματος και στις δύο ακτές της Μεσογείου. Η περιοχή μας έχει μεγάλες δυνατότητες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αρκετές μεσογειακές χώρες θα μπορούσαν να γίνουν καθαρές εξαγωγείς ενέργειας στο άμεσο μέλλον. Αυτή η πράσινη μετάβαση θα λάβει περαιτέρω ώθηση από την ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τη νότια γειτονιά της και τη στήριξή της για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την ενέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πραγματοποιεί σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι πολιτικές της για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια αποσκοπούν στο να συμβάλουν μακροπρόθεσμα στην πρόληψη των δεινότερων επιπτώσεων της κλιματικής έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Ωστόσο, ενδέχεται να παραμένουν ανεπαρκείς.

Παρότι η δέσμευση της ΕΕ είναι σημαντική, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της σπανιότητας πόρων έχουν ήδη, δυστυχώς, αρχίσει να γίνονται αισθητές. Για αυτό καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε μια πρωτόγνωρη πραγματικότητα. Παρότι η ΕΕ είναι ορθώς προσηλωμένη στην αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασης, παραμένουμε απροετοίμαστοι για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων κλιματικών έκτακτων αναγκών, ενεργειακών κρίσεων και φυσικών καταστροφών.

Από το 2021, έχουμε βιώσει δύο ιδιαίτερα αξιοσημείωτες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της ΕΕ αδυνατούσαν, όπως αποδείχθηκε, να αντιμετωπίσουν. Η πρώτη αφορούσε την καταστροφή που προκάλεσαν οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη το καλοκαίρι του 2022. Η δεύτερη συνίσταται στην τρέχουσα ενεργειακή κρίση και την ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ, που ανέδειξε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο τρέχων μηχανισμός της ΕΕ για την ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ). Ωστόσο, ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΤΑΕΕ ωχριά μπροστά στο κόστος των ζημιών που προκάλεσαν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές και πρέπει να αυξηθεί σημαντικά. Η ενωσιακή χρηματοδότηση της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια είναι πιο ουσιαστική, ωστόσο δεν λαμβάνει υπόψη την επιτακτικότητα της τρέχουσας ανάγκης της ΕΕ για ενεργειακή αυτονομία και τον τεράστιο κίνδυνο της ενεργειακής φτώχειας, όπως περιγράφεται στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) με θέμα Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και ανθεκτικότητα της ΕΕ: προκλήσεις από οικονομική και κοινωνική σκοπιά.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η ΕΕ χρειάζεται έναν νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό που θα παρέχει άμεση και φιλόδοξη στήριξη στα κράτη μέλη σε τέτοιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως αναφέρονται ανωτέρω. Η ΕΟΚΕ προτείνει συνεπώς τη δημιουργία ενός νέου Ταμείου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η χρηματοδότησή του πρέπει να προέρχεται από την ανακατεύθυνση υφιστάμενων ενωσιακών πόρων, πρωτίστως από το Ταμείο Συνοχής και τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), οι οποίοι θα αποτελούν αντικείμενο εξορθολογισμένης και συνεκτικής διαχείρισης στο πλαίσιο του νέου αυτού Ταμείου.

Ο εκσυγχρονισμός του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του, την κλιμάκωση υφιστάμενων προγραμμάτων και την εξέταση του προγράμματος Next Generation EU (NGEU) ως προτύπου για ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης.

Υπό το φως των σημαντικών επενδυτικών αναγκών, η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης του Ταμείου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω της ενθάρρυνσης ιδιωτικών επενδύσεων και συνεισφορών. Όσον αφορά ειδικότερα τις φυσικές καταστροφές, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να καταβάλουν προσπάθειες για την ενίσχυση και την διευκόλυνση της ασφαλιστικής κάλυψης και χρήσης του συστήματος ασφάλισης, ως μέσο που κατευθύνει τη χρηματοδότηση προς τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, ιδίως σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ.

Το Ταμείο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή πρέπει να είναι ευπροσάρμοστο, ευέλικτο και έτοιμο να ανταποκριθεί σε νέες αναδυόμενες κρίσεις τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η λειτουργία του Ταμείου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που επικεντρώνεται περισσότερο στην ταχεία και επείγουσα απόκριση, να συνάδει με τις γενικές πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, ώστε μακροπρόθεσμα να μειωθεί η εξάρτηση από παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης και να προστατευτεί η ανθρωπότητα και ο φυσικός κόσμος.

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
Πρόεδρος European Disability Forum
Πρόεδρος International Disability Alliance
Πρόεδρος του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) της ΕΟΚΕ

By m.vasilakis

Ευρωπαϊκή Ένωση, Χρηματοδοτήσεις και Κοινωνία των Πολιτών

Η Symplexis είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, που εργάζεται για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και όλες, εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες κατηγορίες των πληθυσμού. Με μια ομάδα ανθρώπων με συμπληρωματικές ικανότητες, αλλά κοινές αρχές και αξίες, υλοποιούμε δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία και στην εργασία ιδιαίτερα όσων έχουν λιγότερες ευκαιρίες.
Η Symplexis έχει 4 βασικούς τομείς εξειδίκευσης:

 1. την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων μέσω δράσεων που ως στόχο έχουν την εξάλειψη της φτώχειας και την πρόληψη του κοινωνικού τους αποκλεισμού,
 2. την προστασία και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πληθυσμιακών ομάδων που δέχονται διακρίσεις, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, ΛΟΑΤΚΙ+, Ρομά, ασυνόδευτοι ανήλικοι, μετανάστες, πρόσφυγες, και αιτούντες άσυλο,
 3. την ενίσχυση των δεξιοτήτων τόσο των ευάλωτων ομάδων όσο και των επαγγελματιών που τις υποστηρίζουν, με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση, με έμφαση στις ανάγκες ατόμων με χαμηλές δεξιότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολία (επαν) ένταξης στην αγορά εργασίας,
 4. την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδιών και νέων/εφήβων μέσω ενεργειών που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας των νέων, στην παιδική προστασία και στην προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης.

Οι διεθνείς δωρητές και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί βασικό αρωγό των προσπαθειών του φορέα μας. Με πάνω από 70 έργα στο ενεργητικό της, η Symplexis υλοποιεί και συμμετέχει σε μια σειρά καινοτόμων δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν μέρος διαφορετικών Προγραμμάτων, όπως τα Erasmus Plus, AMIF, CERV, EuropeAid,, κ.ά.
Τα προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν βασικό εφόδιο για την προώθηση των σκοπών μας. Κατά συνέπεια, έχουμε συστηματοποιήσει τον τρόπο αξιοποίησής τους, τόσο σε επίπεδο διαρκούς ελέγχου των δημοσιευμένων προσκλήσεων από σειρά προγραμμάτων (Erasmus+, CERV, Horizon Europe, AMIF, EuropeAid) όσο και διατήρησης και συνεχούς ανάπτυξης εξειδικευμένης ομάδας συγγραφής προτάσεων. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να εκμεταλλευτούμε τις σχετικές χρηματοδοτήσεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προς όφελος των ομάδων-στόχων που υποστηρίζουμε.


Ως Symplexis αντιμετωπίζουμε τις ίδιες βασικές και κρίσιμες προκλήσεις στον τομέα της χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν όλοι οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Σε εθνικό επίπεδο, οι διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αφενός περιορισμένες και αφετέρου δύσκολα προσβάσιμες από νεοσύστατους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως η Symplexis, κάτι που συμβαίνει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση των χρηματοδοτήσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Οι συχνές καθυστερήσεις στις πληρωμές, η μακρόχρονη διαδικασία αξιολόγησης και ο γραφειοκρατικός τρόπος διαχείρισης αυξάνουν σημαντικά το ρίσκο των προγραμμάτων που προέρχονται από εθνικούς πόρους, αποτελώντας βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες για την αξιοποίησή τους. Αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεγαλύτερη δυσκολία αφορά στις συχνές αλλαγές κατεύθυνσης και προτεραιοτήτων από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δυσκολεύει τη μακροχρόνια δέσμευση και υποστήριξη της ίδιας δέσμης παρεμβάσεων και απαιτεί τη διαρκή επαναστόχευση σε διαφορετικού τύπου παρεμβάσεις, πολλές φορές και για διαφορετικά κοινά-στόχους.

Με βάση τα παραπάνω, η στρατηγική μας απόφαση ως φορέας είναι αφενός η μη ενασχόληση με προγράμματα από εθνικούς πόρους (ακόμα και συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς πόρους), σε συνδυασμό αφετέρου με την προώθηση ευέλικτων δράσεων προς χρηματοδότηση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό διατηρησιμότητας (π.χ. μέσω παρεμβάσεων που αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τους αποδέκτες τους, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση ψηφιακών εργαλείων και μεθοδολογιών) και εύκολης προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες των κοινών-στόχων.

Με προσεγγίσεις που καθοδηγούνται, πρωτίστως, από τους άμεσα ωφελούμενους και προωθούν την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή, έχουμε επιτύχει την οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινότητας, η οποία εκτιμά την ποικιλομορφία και το σεβασμό στη διαφορετικότητα τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η Symplexis, τόσο στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί όσο και στα έργα που τρέχουν, έχει συμβάλλει στην υποστήριξη περισσότερων από 10.000 ατόμων, με την πλειοψηφία αυτών να ανήκει σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως μετανάστες, πρόσφυγες, υπηκόους τρίτων χωρών, ΛΟΑΤΚΙ+, Ρομά, σε συνδυασμό με παιδιά και νέους, που προέρχονται κυρίως από υποβαθμισμένα περιβάλλοντα, καθώς και επαγγελματίες που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, έχοντας ως βασικό άξονα όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτές ενηλίκων).

Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, η αξιοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων έχει προωθήσει έμπρακτα τη συνεργασία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή γνώσης, που αποτελούν βασικές αξίες του φορέα μας. Με όχημα προγράμματα όπως το EuropeAid, συνεισφέρουμε έμπρακτα στη διάδοση καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών σε αναπτυσσόμενες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδυναμώνοντας φορείς Ρομά από τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ μέσω του ERASMUS+ Capacity Building in the field of Higher Education, ξεπερνάμε τα Ευρωπαϊκά σύνορα και υλοποιούμε έργα σε χώρες, όπως το Λάος, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, η Ινδία, και το Πακιστάν, συνεισφέροντας τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε μεταφορά τεχνογνωσίας. Με υποδομές, όπως η λειτουργία Παρατηρητηρίων, Κέντρων Καινοτομίας για την Έρευνα και την Τεχνολογία και Ψυχολογικής Υποστήριξης, συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών αυτών και στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση του τοπικού πληθυσμού. Συνεπώς, τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ευνοούν την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών όχι μόνο μεταξύ φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά φέρνοντας κοντά φορείς με διαφοροποιημένα υπόβαθρα (εκπαιδευτικοί φορείς, ΜΚΟ, φορείς της αγοράς εργασίας, θεσμικοί φορείς κλπ.) και προωθούν τη δικτύωση, έννοιες αλληλένδετες με την Κοινωνία των Πολιτών, ιδίως εντός του σύγχρονου, παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για κάθε οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών να έχει ξεκάθαρους στόχους ως προς το ρόλο και την αποστολή της, αλλά και να παραμένει ανοικτή σε νέες προοπτικές και, κυρίως, συνεργασίες με άλλους φορείς και οργανώσεις, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας σε τοπικό ή/και εθνικό επίπεδο είναι πολύ πιθανό να σχετίζονται αφενός μεν με αντίστοιχες ανάγκες σε άλλα εθνικά πλαίσια εκτός Ελλάδας, αφετέρου δε με προτεραιότητες παρέμβασης που έχουν τεθεί από κάποια προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, φορείς που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να κινηθούν προς αυτές τις 2 κατευθύνσεις: της ανάδειξης προκλήσεων και αναγκών που απαντώνται σε διακρατικό επίπεδο και της εξέτασης του βαθμού συσχέτισής τους με τις προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παράλληλα, η προώθηση συνεργασιών με φορείς που κινούνται στις ίδιες περιοχές παρέμβασης και έχουν πρότερη εμπειρία στην αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων μπορεί να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία (ιδίως εάν έχουν συμπληρωματικό προφίλ / πεδίο δράσης).

Εξ ορισμού, η Κοινωνία των Πολιτών έρχεται να συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση του κοινωνικού συμφέροντος, κάτι που προϋποθέτει τη συνεργασία και την κοινωνική δράση ομάδων και ατόμων για την επίτευξη κοινών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Symplexis επιδιώκει να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς κοινωνικής δράσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, προωθώντας την αξιοποίηση της καινοτομίας για την ανακούφιση των διαχρονικών αναγκών όλων εκείνων που βρίσκονται στις παρυφές του κοινωνικού ιστού.
Μετά από 5 χρόνια δράσης, το όραμά μας εξακολουθεί να είναι ένα: μια κοινωνία πιο δίκαιη για όλους και όλες, χωρίς διακρίσεις και πιστεύουμε ότι η πλέον αποτελεσματική προσέγγιση για αυτό είναι η καινοτομία και η κοινή δράση, που ξεπερνά τα εθνικά όρια. Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, οι ευπαθείς ομάδες μοιράζονται κοινές προκλήσεις και ανάγκες, συνεπώς και οι σχετικές λύσεις οφείλουν έχουν ολοκληρωμένο και διακρατικό χαρακτήρα. Σε αυτό λοιπόν αποσκοπούμε και εμείς, στο να συνεισφέρουμε στη δικαιοσύνη και τη συμπεριληπτικότητα σε διεθνές επίπεδο μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων και πολυεπίπεδων παρεμβάσεων, με φορείς που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και τους ίδιους στόχους με εμάς.

Γιώργος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Symplexis

By m.vasilakis

Solidarity Now & Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το SolidarityNow (SN) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιο ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας μας, χωρίς διακρίσεις. Οραματιζόμαστε έναν κόσμο αλληλεγγύης, ελπίδας και ανεκτικότητας, όπου οι άνθρωποι ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Αποστολή μας να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσουμε να δημιουργήσουν μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Για να επιτευχθεί αυτό, εφαρμόζουμε μια σειρά από προγράμματα σε όλη τη χώρα, υποστηρίζοντας τους πιο ευπαθείς συνανθρώπους μας να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία μιας ανοιχτής κοινωνίας, όπου η διαφορετικότητα και η ετερότητα είναι θετικά στοιχεία για τη ζωή όλων. 

Γι’ αυτό, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την ένταξη στην αγορά εργασίας, την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε τη νέα στρατηγική μας για την τριετία 2023-2025. Μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ

Η οργάνωση από το 2016 υλοποιεί προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Η συμμετοχή στα διακρατικά αυτά προγράμματα, η αναζήτηση εταίρων από άλλα κράτη μέλη και η υποβολή και σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης προς την ΕΕ είναι μια αρκετά χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία που πολλές φορές δεν καταλήγει σε θετικά αποτελέσματα, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά, η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων διακρατικών προγραμμάτων είναι πολύ σημαντική, ενώ αποτελεί και βασική πηγή χρηματοδότησης. Μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί συνολικά εννέα (9) ευρωπαϊκά προγράμματα με ετήσια έως τριετή διάρκεια, στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων HORIZON, ERASMUS+ και ΑΜΙF, όπου η οργάνωση συμμετείχε  είτε ως επικεφαλής είτε ως εταίρος του σχήματος.Επιπλέον, έχουμε συμμετάσχει σε πολλές άλλες διακρατικές προτάσεις που κατατέθηκαν προς χρηματοδότηση στην ΕΕ. 

Μια από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το SolidarityNow στον τομέα της χρηματοδότησης είναι η δυσκολία εξασφάλισης συνεχούς/σταθερής χρηματοδότησης, δυσκολία που είναι εντούτοις κοινή για το σύνολο σχεδόν των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Η έλλειψη σταθερής χρηματοδότησης,  μπορεί να προκαλέσει ασφυκτική πίεση στην οργάνωση, στους εργαζόμενους , αλλά και στους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενούς της. Κάθε φορά που διακόπτεται μια χρηματοδότηση η οργάνωση «χάνει» το έμπειρο προσωπικό στο οποίο έχει επενδύσει. Επιπλέον, ένα μέρος των διοικητικών δαπανών που συνήθως καλύπτεται από επιχορηγούμενα προγράμματα (συνήθως 7-10% είναι το ποσοστό των έμμεσων δαπανών) μένει ακάλυπτο, με αποτέλεσμα να απειλείται η εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης στην περίπτωση που η λήξη ενός προγράμματος δεν συνδυάζεται με έναρξη ενός άλλου.   

Ένας τρόπος για να περιορίσεις τέτοιους κραδασμούς είναι η αναζήτηση και εξασφάλιση ποικίλων χρηματοδοτικών πηγών. Η χρήση δηλαδή διαφορετικών χρηματοδοτικών καναλιών (diversification of funding) όπως: οι Χρηματοδοτήσεις από θεσμικούς φορείς (ΕΕ, Κρατικούς Φορείς κτλ.), Ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, Ιδιώτες δωρητές, Εταιρείες, κ.α. Μια τέτοια στρατηγική ανεύρεσης πόρων εξασφαλίζει στην οργάνωση βιωσιμότητα και συνέχιση των βασικών προγραμμάτων της χωρίς να δημιουργούνται χρηματοδοτούμενα κενά. Παράλληλα, μια τέτοια στρατηγική επιτρέπει στην οργάνωση την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προγραμμάτων που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της, αλλά και στη μεγέθυνση του κοινωνικού της αντικτύπου. 

10 χρόνια μετά

Αυτή η χρονιά είναι ο 10ος χρόνος λειτουργίας του SolidarityNow, 10 χρόνια προσφοράς και αλληλεγγύης στην πράξη, 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων και μέχρι σήμερα έχουμε υποστηρίξει περισσότερους από 350.000 συνανθρώπους μας, ενώ έχουμε απασχολήσει 1500 άτομα ανθρώπινο δυναμικό, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα ενεργό δίκτυο 600 εθελοντών. 

Σημαντικοί αριθμοί:

 •  Βρήκαμε στέγη σε δομές και διαμερίσματα σε όλη την Ελλάδα, σε 6.792 αιτούντες άσυλο την περίοδο των μεγάλων προσφυγικών ροών (2016-2020) 
 • Υποστηρίξαμε περισσότερους από 2.000 άνεργους συμπολίτες μας να βρουν εργασία
 • Περισσότεροι από 3.000 ενήλικοι πρόσφυγες έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ελληνικών και σχεδόν 4.000 γυναίκες έχουν ενδυναμωθεί μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης. 
 • 21.000 παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων παιδικής προστασίας σε 30 ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων στην ενδοχώρα 
 • 298 ασυνόδευτα παιδιά στεγάστηκαν και έλαβαν ψυχοκοινωνική, νομική υποστήριξη, αλλά και δράσεις εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης & 
 • 2.553 παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό προφίλ γράφτηκαν στο σχολείο, ενώ 5.000 παιδιά υποστηρίχτηκαν με ενισχυτική διδασκαλία (μαθήματα ελληνικών, αγγλικών) τη σχολική χρονιά 2021-2022. 

Το έργο μας σε αριθμούς αποτυπώνει την ικανότητά της οργάνωσης να ανταποκρίνεται και να προσφέρει στήριξη και βοήθεια κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη σε όποιον τη χρειάζεται αδιακρίτως, ενώ σημαντικό εργαλείο για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου αποτελούν και οι έρευνες ικανοποίησης που πραγματοποιούμε σε τακτική βάση, με τις οποίες αποτυπώνεται ο βαθμός ικανοποίησης των ωφελούμενών μας από τα διάφορα προγράμματα και δράσεις μας.

Προτάσεις προς άλλες οργανώσεις

Μια οργάνωση για να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο πρόγραμμα λειτουργίας θα πρέπει να μπορεί να διευρύνει τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές και να κάνει χρήση αυτών. Συνεπώς, καλό θα ήταν να μην περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες τακτικές ανεύρεσης πόρων, όπως έχει γίνει αναφορά παραπάνω, αλλά να εντάξει στη στρατηγική της έναν συνδυασμό των παραπάνω καναλιών/ πηγών χρηματοδότησης, εφόσον φυσικά ταιριάζουν στο έργο και τη φυσιογνωμία της. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα μπορεί να προσφέρει στην οργάνωση μακροπρόθεσμο ορίζοντα ανάπτυξης, ευκαιρίες για νέες συνεργασίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη νέων πεδίων δράσης. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι απαιτητικά (και στη σύνταξη και στην υλοποίησή τους), ενώ απαιτούν και ένα ποσό που θα πρέπει να καλυφθεί από τον οργανισμό (ιδία συμμετοχή).

Στο SolidarityNow πιστεύουμε «στη δύναμη της δημοκρατίας, της αληθινής και ουσιαστικής συμμετοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης». 

Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση όλων των ανθρώπων που βιώνουν κάποιας μορφής κοινωνικό αποκλεισμό, ώστε να γίνουν ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας μας.  Δουλεύουμε συνεργατικά με όλους μας τους εταίρους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη σχεδιάζοντας και υλοποιώντας από κοινού προγράμματα που θα καταστίσουν το όραμά μας, πραγματικότητα, τη δημιουργία μιας κοινωνίας ανοιχτής, συμπεριληπτικής χωρίς αποκλεισμούς για τους λιγότερο προνομιούχους συνανθρώπους μας. 

Φαίη Κουτζούκου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, SolidarityNow

By m.vasilakis

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/817/20 Μαΐου 2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίστηκε το Πρόγραμμα Erasmus+, για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, για την χρονική περίοδο 2021-2027 και προϋπολογισμό 24.574.000.000,00 EUR. Το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τους ίδιους τομείς Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) είναι η Εθνική Μονάδα εφαρμογής του Προγράμματος Erasmus+ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια, για δε τον τομέα της νεολαίας η Εθνική Μονάδα εφαρμογής είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος Erasmus+ είναι, μέσω της δια βίου μάθησης, της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των ατόμων, η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, στην δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στην κοινωνική συνοχή, στην προαγωγή της καινοτομίας, καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί το εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και αναπτύσσει την συνεργασία στις πολιτικές για τη νεολαία και την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

Το Πρόγραμμα ενισχύει και διευκολύνει την κινητικότητα για μαθητές όλων των κατευθύνσεων της σχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης, φοιτητές, εκπαιδευόμενους σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και το διδακτικό προσωπικό αυτών, με σκοπό την αναβάθμιση και την έκθεσή τους αλλά και την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Μέριμνα επίσης λαμβάνεται για την επέκταση της κινητικότητας στους νέους και ενήλικες που συμμετέχουν σε μη τυπικές μορφές μάθησης. Μορφές κινητικότητας ενδεικτικά είναι, η πρακτική άσκηση, η μαθητεία, οι ανταλλαγές νέων, οι σχολικές ανταλλαγές, η διδασκαλία ή η συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματικής αναβάθμισης, οι οποίες εν πολλοίς βασίζονται στις επιμέρους ανάγκες των διαφόρων τομέων και των ατόμων. Βασικό χαρακτηριστικό του «Erasmus+» είναι η υποστήριξη ευέλικτων και ανοικτών μαθησιακών ευκαιριών και κινητικότητας, όπως η εικονική, παρέχοντας τη δυνατότητα στα άτομα, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και προέλευσης, να αποκτούν και να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των κοινωνικών τους ευκαιριών και για την συμπόρευσή τους με τους ταχέως εξελισσόμενους τομείς, όπως οι επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική, τα μαθηματικά (STEAM), η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη και η τεχνητή νοημοσύνη. Στον τομέα της νεολαίας, υποστηρίζονται δραστηριότητες, εργαλεία και συστήματα για την κατάρτιση των ατόμων που ασχολούνται με τους νέους, την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και τις δράσεις για τις οργανώσεις νεολαίας.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα στηρίζεται στην αρχή ότι οι επενδύσεις στην κινητικότητα για όλους, ανεξάρτητα από την κοινωνική, οικονομική και γεωγραφική προέλευση και η ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός, είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία συνεκτικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό ήδη προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον οποίο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, προκειμένου να καταστεί ενεργός και δημοκρατικός πολίτης, ο οποίος συμμετέχει αποτελεσματικά στις κοινωνικές διεργασίες. Ως εκ τούτου προβλέπονται υποστηρικτικές δράσεις για τη συμμετοχή των ατόμων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, όπως μέτρα που αποσκοπούν στην καλύτερη και πιο στοχευμένη προσέγγιση, στην επικοινωνία, στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, στις απλουστευμένες διαδικασίες, στην εξατομικευμένη οικονομική υποστήριξη και στην αυξημένη συνεργασία με μικρές οργανώσεις και οργανώσεις που εργάζονται με μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους όλων των ηλικιών. Κατά συνέπεια, αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο πολιτικές ένταξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ομάδων στόχων, όπως ενδεικτικά άτομα με αναπηρία και μετανάστες, και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας. Το Πρόγραμμα συμβάλλει στη συμμετοχή όλων των ατόμων και ιδιαίτερα των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας με προγράμματα συμμετοχής των πολιτών σε δημοκρατικές διαδικασίες, όπως με την υποστήριξη δράσεων που συμβάλλουν στην αγωγή του πολίτη και εκπαιδεύοντας τους να ασχοληθούν, να μάθουν και να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών και να ασχολούνται με τη χάραξη πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαχρονικά έχουν χρηματοδοτηθεί από το Erasmus+ ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων υποψηφίων προτάσεων μη κυβερνητικών οργανώσεων, τα οποία στοχεύουν είτε στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, είτε στην ευαισθητοποίηση, είτε στην παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 2023 στους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση Erasmus+ τριάντα πέντε (35) προγράμματα μη κυβερνητικών οργανώσεων. Προγράμματα και δράσεις, οι οποίες όταν υλοποιούνται από μη κυβερνητικές οργανώσεις δημιουργούν οικονομίες κλίμακος συγκριτικά με την ανάληψη αυτών από το τυπικά δομημένο σύστημα διακυβέρνησης και τα οποία στοχεύουν σε άτομα και κοινωνικές δομές οι οποίες είναι ευκολότερα προσβάσιμες από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.


Μιχάλης Κουτσιλιέρης
Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

By m.vasilakis

Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και κοινωνία των πολιτών: Αλλάζοντας ρότα εν κινήσει

Inter Alia, σημαίνει «μεταξύ άλλων» στα λατινικά. Βασισμένη σε μια φιλοσοφία συνεργασίας και αμοιβαιότητας, η Inter Alia εργάζεται διεθνώς για την προώθηση της πολιτικής εκπαίδευσης, του κοινωνικού μετασχηματισμού και της συλλογικής δράσης. Εκφράζει την πρόθεση να σταθούμε με προθυμία και χαρά ανάμεσα σε άλλα κοινωνικά δρώντα, να συνδημιουργήσουμε, να κάνουμε παραχωρήσεις και να προωθήσουμε την κοινή πρόοδο και τη συλλογική ευφυΐα. Η Inter Alia επιδιώκει την άρθρωση ενός διακριτού λόγου της κοινωνίας των πολιτών που μπορεί να διατυπώσει εναλλακτικές και να εμπνεύσει την κοινωνική αλλαγή πέρα και έξω από τη λογική του κράτους και της αγοράς. Η δουλειά μας χωρίζεται σε τρεις ροές εργασίας: το “Roots School of Critical & Explorative Learning” περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις μετάδοσης και ανταλλαγής γνώσης, το “Heart Point of Civic Intervention” ενσωματώνει τις δράσεις συνηγορίας, συμμετοχή και σύνδεση με κοινωνικά κινήματα και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και, τέλος, το “Bloom Space for Culture & Arts” ασχολείται με την καλλιτεχνική και πολιτισμική δημιουργία στα πλαίσια που ορίζει η αποστολή μας. Έχουμε 4 διατυπωμένες στρατηγικές στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας και της πολιτικής συμμετοχής.

Στην Inter Alia γνωρίζουμε σε βάθος κι έχουμε κατεξοχήν αξιοποιήσει τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνία των πολιτών είτε μέσω δικών μας σχεδίων είτε ως εταίρος σε σχέδια συνεργατών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή επιτροπή και τα αρμόδια όργανα διαχείρισης των προγραμμάτων Erasmus+, CERV (πρώην Europe for Citizens) και Creative Europe μας έχει περιβάλει διαχρονικά με εμπιστοσύνη. Βασισμένη σε υποστήριξη μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το 2015, η Inter Alia αναπτύσσει τη διεθνή της παρουσία με δράσεις και συνεργασίες σε όλα τα κράτη μέλη και υποψήφια κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, της Νότιας Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Την τελευταία πενταετία ο οργανισμός έχει σταδιακά εδραιώσει τη θέση του στο οικοσύστημα της εγχώριας και Ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών με συμμετοχή σε συλλογικές προσπάθειες θεσμοθέτησης της συμμετοχής και εκπροσώπησης στο χώρο της χάραξης πολιτικής (π.χ. μέσω της συμμετοχής στα συλλογικά όργανα της Ένωσης μικρών και μεσαίων ΟΚοιΠ, του ρόλου ως πρέσβη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και του Eurodesk). Τέλος, η Inter Alia κάθε χρόνο αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των συμμετεχόντων/ωφελούμενων στις/από τις δράσεις μας και βελτιώνει τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης του αντικτύπου της δουλειάς μας.

Πέρα από τα σχέδια που υλοποιεί, η Inter Alia υποστηρίζεται ανελλιπώς τα τελευταία 6 χρόνια από δομική χρηματοδότηση (operational funding) μέσω του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της νεολαίας (ΚΑ3 – Civil society cooperation in the field of youth). Η χρηματοδότηση αυτή μας έχει επιτρέψει να δημιουργήσουμε τον οργανωτικό όγκο για να λειτουργούμε ολοένα πιο διεκδικητικά και ουσιαστικά αξιοποιώντας, εκτός από τη γνώση, και τη φαντασία μας – συστατικό απαραίτητο για την επίτευξη της κοινής προόδου και του κοινωνικού μετασχηματισμού που επιδιώκουμε. Η στρατηγική που έχουμε καταρτίσει για το μέλλον βασίζεται στην εμβάθυνση, που εκφράζεται, αφενός με τη διαρκή πλαισίωση των πεδίων στα οποία δραστηριοποιούμαστε, και, αφετέρου, με την υπομονετική αναζήτηση λέξεων και σημασιών που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε σωστά τις διεκδικήσεις στις οποίες αξίζει να αφιερωθούμε. Ταυτόχρονα, φιλοδοξούμε να διαφοροποιήσουμε τις πηγές εσόδων του οργανισμού πέρα από τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Κάποιος ενδεχομένως να απορούσε με αυτή την επιλογή. Γιατί να αναζητήσουμε εναλλακτική χρηματοδότηση αφού η έως τώρα συνεργασία είναι αγαστή και έχει επιτρέψει τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του οργανισμού;

Πρώτον, αξιολογούμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αβέβαιο τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δεκτικότητα προς μετασχηματιστικές προτάσεις. Το συναφές αίτημα το οποίο απευθύνει η Inter Alia σταθερά την τελευταία πενταετία στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι το εξής: να τολμήσουν να δημιουργήσουν συνθήκες αμφισβήτησης από την κοινωνία των πολιτών – από έναν δρώντα δηλαδή πολύ πιο δημοκρατικό και προβλέψιμο από τα ακροδεξιά και ακραία συντηρητικά κόμματα που ολοένα διεκδικούν και λαμβάνουν χώρο στη δημόσια σφαίρα. Δεύτερον, στην εποχή που το ChatGPT είναι σε θέση να δημιουργεί άρτιες προτάσεις χρηματοδότησης και να εκφράζει λόγο, αντλημένο από κυρίαρχες θέσεις και αφηγήματα, τι είναι αυτό που θα ξεχωρίσει τις ποιοτικές οργανώσεις στο μέλλον; Για εμάς, τους οργανισμούς που δεν προερχόμαστε από το χώρο του management αλλά από αυτόν των κοινωνικών επιστημών ή/και της συλλογικής δράσης, η απάντηση στην ερώτηση αυτή βρίσκεται στις ποιοτικές διαδικασίες – εσωτερικές και εξωτερικές. Τα αυστηρά μοντέλα διαχείρισης, τα χρονοδιαγράμματα και ο τυπικός έλεγχος είναι ένα ενδεχομένως αναγκαίο, αλλά, σε κάθε περίπτωση, ανεπαρκές πλαίσιο για την κοινωνία των πολιτών που δε θα μπορέσει να αντισταθεί στο τσουνάμι της τεχνητής νοημοσύνης. Αν η Ένωση συνεχίσει στο δρόμο των επιφανειακών και αποσπασματικών ελέγχων της ποιότητας των σχεδίων, πιθανόν, μεσοπρόθεσμα να μην μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού.

Μια λύση σε αμφότερα προβλήματα βρίσκεται στη διαφοροποίηση του μοντέλου χρηματοδότησης και στην υποστήριξη της αυτονομίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Ο συγκερασμός των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων με τη δυνατότητα των οργανισμών να αυτενεργούν και να επιδιώκουν δικές τους στρατηγικές προτεραιότητες χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να προσαρμόζουν το λεξιλόγιο τους και να δίνουν διαπιστευτήρια καινοτομίας και, ας μου επιτραπεί, wokeness σε μια γραφειοκρατία με αμφισβητήσιμη γείωση με το πεδίο και τις πραγματικότητες των ωφελούμενων είναι κρίσιμος. Μία πιο αυτόνομη κοινωνία των πολιτών εντός του θεσμικού πλαισίου των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι εφικτή, ενώ υπάρχει αρκετή εμπειρία και γνώση σχετικά με διάφορα σχήματα δομικής χρηματοδότησης. Οι προσπάθειες όμως πρέπει να επιταχυνθούν. Αν η κουλτούρα δημιουργίας των προγραμμάτων εκφύγει από την μονοκρατορία του project writing/management και εστιάσει σε δομές και διαδικασίες, αν υπάρξει εμπιστοσύνη στις προθέσεις της κοινωνίας των πολιτών και αυτοπεποίθηση της Ευρωπαϊκής διοίκησης, μόνο τότε θα μπορέσουμε να δούμε την ΚτΠ ως υπολογίσιμη δύναμη και πραγματικό κοινωνικό δρώντα εντός και εκτός εθνικών συνόρων.

Ο Νίκος Παπακώστας  είναι συνιδρυτής της Inter Alia και υποψήφιος διδάκτορας στο Παν/μιο Πελοποννήσου, κάτοχος της υποτροφίας στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα για έρευνα σε ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντισμού, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και μη κρατικών δρώντων.

By m.vasilakis

Η εμπειρία της οργάνωσης νεολαίας Hellenic Youth Participation

Η Hellenic Youth Participation (HYP), με έδρα τη ζωντανή πόλη της Αθήνας, είναι ένας οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μη-τυπικής δια βίου μάθησης, του σεβασμού και πάνω απ’ όλα, στην ενστάλαξη του αισθήματος αλληλεγγύης και σύνδεσης. Η αποστολή και οι στόχοι μας περιστρέφονται γύρω από την ενδυνάμωση των νέων, έτσι ώστε να γίνουν ενεργά μέλη των τοπικών και ευρωπαϊκών κοινοτήτων τους, υποστηρίζοντας την ενεργό συμμετοχή του πολίτη καθώς και τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική συνείδηση.

 

Στον πυρήνα της αποστολής της Hellenic Youth Participation είναι η πεποίθηση ότι τα νέα άτομα έχουν τη δύναμη να οδηγεί την κοινωνική αλλαγή. Στόχος μας είναι να τους εξοπλίσουμε με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να κάνουν τη διαφορά στις κοινότητές τους και όχι μόνο. Tα πεδία δράσης μας, είναι η διαπολιτισμική κατανόηση (γλωσσικές δεξιότητες, κινητικότητα), η ψυχική υγεία – ψυχική ανθεκτικότητα – ενδυνάμωση (ενδυνάμωση γυναικών, έμφυλα θέματα, εκπαίδευση σε θέματα συμπερίληψης και κοινωνικής ταυτότητας), οικολογία – περιβάλλον – βιωσιμότητα – καλές πρακτικές, ενσυνειδητότητα κι επαφή με τη φύση, καθώς και τέχνη – έκφραση – δημιουργικότητα. Επίσης μεγάλη έμφαση δίνουμε στην προσωπική ανάπτυξη και τη δια βίου μάθηση με εκπαιδευτικά προγράμματα σε mentoring, soft skills, community building,  δεξιότητες ηγεσίας και συμβουλευτικής.

Για να ζωντανέψει το όραμά μας, η Hellenic Youth Participation συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι πόροι έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και να υλοποιήσουμε έργα που έχουν αντίκτυπο στις αξίες μας. Αυτά τα έργα όχι μόνο ενδυναμώνουν την νεολαία αλλά προωθούν επίσης τις αξίες της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της ενεργού συμμετοχής. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων «Youth Votes for Europe», η πρωτοβουλία μας για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία «Go Out, Bring In» και το έργο μας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης «Εθελοντές για το Περιβάλλον» έχουν αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+. 

Όπως πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η Hellenic Youth Participation αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις στην επιδίωξή της για την υλοποίηση των δράσεών της. Η εξασφάλιση συνεπούς χρηματοδότησης για τη διατήρηση των προγραμμάτων μας είναι ένα σταθερό εμπόδιο. Για να το αντιμετωπίσουμε, έχουμε υιοθετήσει μια πολύπλευρη προσέγγιση. Επιδιώκουμε σταθερά συνεργασίες με ποικίλους φορείς, χρηματοδοτικά σώματα και ιδιώτες που παρέχουν οικονομική υποστήριξη και δημιουργούν ένα δίκτυο συμμάχων που μοιράζονται τη δέσμευσή μας για θετική αλλαγή.

Τα προγράμματα της Hellenic Youth Participation έχουν απτό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Μέσω πρωτοβουλιών όπως το “Solidarity for Fashion”, έχουμε αυξήσει την ευαισθητοποίηση για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα και υποκινήσαμε συζητήσεις που οδηγούν σε καθημερινές αλλαγές. Η πρωτοβουλία θηλυκοτήτων “HUG: Healthy & Unique we Grow” δημιουργεί μηνιαίες ευκαιρίες για συζητήσεις για έμφυλα θέματα συμβάλλοντας στην ενημέρωση για τις υγιείς σχέσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό “Empower Your Nature” δημιούργησε καινοτόμο υλικό που χρησιμοποιείται σε οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη. Οι εκδηλώσεις μας “Power to Change” αμφισβήτησαν τη ρητορική μίσους και οι εκστρατείες “Black Lives Matter” συνέβαλαν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον συστημικό ρατσισμό. Μία από τις πρωτοβουλίες που ηγήθηκαν αποκλειστικά νέα άτομα, το Escape Room για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερα 150 άτομα στην Αθήνα να βιώσουν την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προσφυγική κρίση. Ομοίως, το «Mind your Mind» χρησιμοποίησε τεχνικές βασισμένες στην φύση για να ενδυναμώσει την νεολαία να συνδεθεί με την φύση ακόμα και σε αστικά περιβάλλοντα. 

Για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αναζητούν χρηματοδότηση και υποστήριξη από την ΕΕ, οι συμβουλές μας είναι απλές: η σαφήνεια του σκοπού και η αφοσίωση στην αποστολή σας είναι πρωταρχικής σημασίας. Αναπτύξτε ένα συναρπαστικό όραμα και μια καλά δομημένη πρόταση που να ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες και τις αξίες της ΕΕ. Καλλιεργήστε συνεργασίες, τοπικές και διεθνείς, για να ενισχύσετε τη θέση σας. Τέλος, ετοιμαστείτε για ευελιξία και μάθηση από τις εμπειρίες σας. Το ταξίδι μας στην HYP χαρακτηρίστηκε από επιμονή, καινοτομία και σταθερή δέσμευση για θετικό αντίκτυπο.

Η Hellenic Youth Participation οραματίζεται ένα μέλλον όπου η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Βλέπουμε μια Ευρώπη όπου η νεολαία συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία πιο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό. Η δέσμευσή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την ενεργό συμμετοχή αντικατοπτρίζεται στις δράσεις που σχεδιάζουμε με τα νέα άτομα. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τον ρόλο μας ως πρωτοπόροι στην προώθηση του διαλόγου, της ενσυναίσθησης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης μεταξύ των νέων.

Για εμάς, η Hellenic Youth Participation δεν είναι απλώς μια ΜΚΟ αλλά ένα δίκτυο ατόμων και ομάδων που δρουν για την κοινωνική αλλαγή, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη. Η αφοσίωσή μας στην καλλιέργεια υπεύθυνων, αφοσιωμένων πολιτών και οι ακούραστες προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε πόρους για τα προγράμματά μας αντικατοπτρίζουν την ακλόνητη δέσμευσή μας για την οικοδόμηση ενός φωτεινότερου μέλλοντος, όπου η νεολαία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πιο αρμονικού και βιώσιμου κόσμου.

Ελένη Καρδαμίτση MBA, MA
Trainer/ Youthworker/ Project Manager

1 2 3 4 9