By m.vasilakis

Η εμπειρία του Χαμόγελου του Παιδιού

Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αναπτύξει ένα φάσμα διαδικασιών και πρωτοκόλλων για τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο της προστασίας του παιδιού όπως για παράδειγμα, τον κανονισμό λειτουργίας προσωπικού, τον κανονισμούς λειτουργιάς των Σπιτιών για τη διαμονή παιδιών σε κίνδυνο, την Πολιτική Παιδικής Προστασίας, οδηγούς διαχείρισης υποθέσεων που περιλαμβάνουν ορολογία, νομικό πλαίσιο και εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης υποθέσεων στο πλαίσιο του ευρύτερου πλαισίου υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της προστασίας του παιδιού. Όλοι οι οδηγοί είναι βασισμένοι στο πνεύμα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Συνοδευτικά των συγκεκριμένων οδηγών αποτελούν δομημένα βηματολόγια για τους επαγγελματίες του Οργανισμού. Επίσης, αναφορικά  με τις υποθέσεις των εξαφανισμένων παιδιών τα συγκεκριμένα βηματολόγια έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έχουν διανεμηθεί σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας της χώρας. Παράλληλα, παρέχεται συνεχής εκπαίδευση στο προσωπικό με ένα θεωρητικό μέρος, νομικό και μελέτες περιπτώσεων.

Σχέση με κρατικούς φορείς/ανεξάρτητες αρχές:

Λόγω της 24ώρης, καθημερινής και πανελλήνιας εμβέλειας των δράσεων του Οργανισμού μας η συνεργασία μας και η επαφή μας, τόσο με κρατικούς φορείς όσο και με ανεξάρτητες αρχές είναι πολύ συχνή και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καθημερινή. Με στόχο την εξυπηρέτηση των παιδιών και των οικογενειών, αλλά και τη λήψη αποφάσεων προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, οι σχέσεις του Οργανισμού στο μεγαλύτερο μέρος τους ορίζονται από Σύμφωνα Συνεργασίας, τα οποία αξιολογούνται και καθορίζουν τον ρόλο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε μια υπόθεση παιδιού. Ωστόσο, οι σχέσεις ενισχύονται και από την καθημερινότητα και τον ρόλο της κάθε υπηρεσίας. Επίσης, υπάρχει ανάλογη συνεργασία και με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια προκειμένου να βεβαιώνεται επιστημονικά το έργο του Οργανισμού, ενώ παράλληλα με τις Εθνικές Συνεργασίας ο φορέας διατηρεί στενή επαφή και συνεργασία με διεθνείς φορείς ενώ αποτελεί ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε πολλά Δίκτυα στην Ευρώπη.

Συμμετοχή σε δίκτυα για την παιδική προστασία:

Στην Ελλάδα υπάρχει το Δίκτυο Εναλλακτικής Φροντίδας Παιδιών, που συντονίζεται από την Συνήγορο του Παιδιού και συμμετέχουν κρατικοί και μη φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, τα Παιδικά Χωριά SOS, Ρίζες κ.α.

Είναι σημαντικό, δε, να σημειωθεί ότι το 2021 ψηφίστηκε ο  Ν. 4873/2021 με τίτλο «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» βάσει του οποίου θεσπίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) και ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως για παράδειγμα η σύσταση Διεύθυνσης Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών και Κοινωφελών οργανώσεων με αντικείμενο τη διαχείριση του αντίστοιχου μητρώου, αλλά και του εθελοντισμού. Ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα βήματα για την ενεργοποίηση των διαδικασιών.

Σε ότι αφορά δε στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,συμμετέχει σε δίκτυα φορέων για την προστασία του παιδιού. Συγκεκριμένα, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Eurochild με έδρα στις Βρυξέλλες, το οποίο είναι ένα δίκτυο με 178 μέλη, οργανισμούς και άτομα, που έχει ως στόχο την προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων. Επίσης, είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου για τις Γραμμές Βοήθειας για Παιδιά (Child Helpline International – CHI) με έδρα το Άμστερνταμ και μέλη 183 Γραμμές Βοήθειας για παιδιά από 142 χώρες του κόσμου, το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία και ενδυνάμωση δωρεάν εθνικών γραμμών βοήθειας για παιδιά σε όλο τον κόσμο και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Ο Οργανισμός λειτουργεί στην Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών & Εφήβων (Συμβουλευτική Τηλεφωνική Γραμμή για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων 116111 που υπάγεται στο Διεθνές Δίκτυο του CHI).  Αξίζει να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (European Anti-Bullying Network – EAN), στο οποίο συμμετέχουν 21 φορείς από 14 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει ως στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προεδρεύει του Δικτύου. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού και οι οργανώσεις-μέλη του έχουν πλήρη επίγνωση της τεράστιας πρόκλησης που συνεπάγεται η ευρεία έκκληση για δράση. Το EAN έχει εντάξει μέλη από ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και κατά συνέπεια, συγκεντρώνει προσεγγίσεις και στρατηγικές κατά του εκφοβισμού που έχουν σχεδιαστεί σε αρμονία και με σεβασμό στις επιμέρους τοπικές κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες. Επίσης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe – ΜCE), με έδρα στις Βρυξέλλες, η οποία αριθμεί 30 μέλη από 26 χώρες. Μέσω της συμμετοχής του στο Δίκτυο, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς με στόχο την εξάλειψη της σεξουαλικής και ψυχολογικής εκμετάλλευσης των παιδιών, αλλά και τον εντοπισμό παιδιών που έχουν εξαφανισθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ο κοινός ευρωπαϊκός αριθμός 116000 για τα εξαφανισμένα παιδιά έχει εκχωρηθεί στον Οργανισμό και λειτουργεί από το 2008 αποτελώντας την Ευρωπαϊκή Γραμμή έκτακτης ανάγκης για παιδιά που αγνοούνται. Σήμερα η γραμμή αυτή λειτουργεί σε 29 κράτη (27 κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και στην Αλβανία και τη Σερβία).

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως φορέας προάσπισης και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού έχει πανελλαδική εμβέλεια και παρέχει τις υπηρεσίες του, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, δωρεάν.Οι υπηρεσίες αφορούν όλα τα παιδιά στην Ελλάδα ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα και συγκεκριμένα παρέχονται :

Δράσεις με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των φαινομένων κάθε μορφής Βίας απέναντι στα παιδιά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω πλήθους υπηρεσιών που επεκτείνονται σε τρεις βασικούς άξονες: την Πρόληψη, την Παρέμβαση και τη Θεραπεία.Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι: Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά  SOS 1056, η  Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111, Το Κέντρο Συνηγορίας του Παιδιού, τα Σπίτια για την φιλοξενία Παιδιών σε κίνδυνο κ.α.

 • Δράσεις με στόχο την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού εξαφάνισης παιδιού, όπως η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων Amber Alert, την Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής».
 • Δράσεις με στόχο την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση προβλημάτων Υγείας, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχεται δωρεάν, πανελλαδικά, καθημερινά, όλο το 24ωρο στο σύνολο των παιδιών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα.Αναλυτικότερα,πραγματοποιεί σταθερά δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής εξέτασης, διακομιδές με τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά, Παιδιατρική Κατ΄ Οίκον Νοσηλεία, φιλοξενία σε Οικογένειες με παιδιά, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
 • Δράσεις στήριξης παιδιών και οικογενειών, που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας μέσω των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας .

Προκλήσεις:

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ανάγκη για τις άμεσες ενέργειες για την προστασία ενός παιδιού που κινδυνεύει ή που έχει εξαφανιστεί. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται μια σταθερή παρουσία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού 24 ώρες την μέρα, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό.

Παράλληλα, η υποστελέχωση των ελεγκτικών και παρεμβαινόντων κρατικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης των επαγγελματιών, την έλλειψη διεπιστημονικότητας των ομάδων, την απουσία πρωτοκόλλων πρόληψης, διερεύνησης, διαχείρισης και εποπτείας, αλλά και την ανυπαρξία μίας ενιαίας βάσης καταγραφής περιστατικών κακοποίησης έχει ως αποτέλεσμα ελλιπείς παρεμβάσεις και ασυνέχειες σε ότι αφορά την προστασία των παιδιών.

Επιπλέον, και σε ότι αφορά στα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα   παρατηρούνται τα ακόλουθα σημεία:

 • Έλλειψη δομών υγείας με εξειδίκευση στην ιατρική παιδιών απομακρυσμένες περιοχές
 • Ανυπαρξία προβλέψεων και πρόσβασης των ανασφάλιστων παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας στο σύστημα υγείας και σε κέντρα θεραπειών
 • Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων παιδιών με σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας,τα οποία χρήζουν πολλών ιατρικών αναλωσίμων, ιατρικών μηχανημάτων και φαρμάκων σε καθημερινή βάση, υπάρχει κενό στην πραγματική και εξ ολοκλήρου κάλυψη των ιατρικών τους αναγκών από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Ως συνέπεια, οι οικογένειες επωμίζονται τα έξοδα και εξαντλούνται οικονομικά, ειδικά και στις περιπτώσεις οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικό- οικονομικές δυσκολίες.

Προτεραιότητες σε επίπεδο συνηγορίας

Οι δράσεις συνηγορίας αναπτύσσονται, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο και περιλαμβάνουν:

 • Συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη
 • Υποβολή εγγράφων με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις και προτάσεις πολιτικής στους φορείς λήψης αποφάσεων
 • Ενεργή συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις, αλλά και
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εκστρατειών και εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για βασικά ζητήματα (σεξουαλική κακοποίηση, εκφοβισμός, αγνοούμενοι κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών μέσων ενημέρωσης, δημιουργίας βίντεο, εκστρατειών στα SocialMedia, συνεδρίων και στρογγυλών τραπεζιών κ.λπ., και
 • Yλοποίηση της γνήσιας συμμετοχής των παιδιών, μέσω του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου “YouSmile” και της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού του παιδιού, στην οποία μαθητές δημιουργούν τις δικές τους δράσεις υπεράσπισης.

Επίσης, μέσω της συμμετοχής του σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και οργανισμούς, όπως CHI, MCE, Eurochild, EAN, We Protect Global Alliance, ISPCAN, κοκ,  «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνδράμει και στηρίζει ενεργά δράσεις συνηγορίας πάνω στις θεματικές της κακοποίησης-σεξουαλικής κακοποίησης  (Πανελλαδική Εκστρατεία«Μένει Μυστικό» υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας) και εκμετάλλευσης και του trafficking, και ειδικότερα της διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευσης, των εξαφανίσεων, του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος, του σχολικού εκφοβισμού (bullying) (Πανελλαδική Εκστρατεία «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ») αλλά και της εφαρμογής του European Child Guarantee στη χώρα μας. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή του Οργανισμού ως μέλος της ομάδας Taskforceτου Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurochild για την προώθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά που απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό,και ο συντονισμός του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Παιδική Ευημερία.

Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος και Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

By m.vasilakis

Συνηγορία στην Παιδική προστασία Παιδικά Χωριά SOS

Tα Παιδικά Χωριά SOS είναι ηγετικός φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως, με παρουσία σε 136 χώρεςκαι έμφαση την προστασία των παιδιών χωρίς οικογένεια, μέσω καινοτομικών προγραμμάτων που στηρίζονται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές παιδικής προστασίας.Στην Ελλάδα, τα Παιδικά Χωριά SOS ιδρύθηκαν το 1975.

Κύριος στόχος του οργανισμού  Παιδικά Χωριά SOS είναι η Αποϊδρυματοποίηση και η προώθηση της αναδοχής, η υποστήριξη των οικογενειών με στόχο την πρόληψη της απομάκρυνσης του παιδιού. Στην Ελλάδα, καθώς η αποϊδρυματοποίηση βρίσκεται σε πρώιμα στάδια, λειτουργούν ακόμη 4 παιδικά χωριά. Τα small group homes, δομές που φιλοξενούν ως 6 παιδιά, επισήμως αναγνωρίζονται από όλα τα διεθνή guidelines ως μορφή εναλλακτικής φροντίδας. Τα Παιδικά Χωριά είναι η μοναδική στην Ελλάδα οργάνωση που υλοποιεί προγράμματα εναλλακτικής οικογενειακού τύπου φροντίδας.

Η προσπάθεια και η στρατηγική μας παραμένει προσηλωμένη ως προς την ταχεία οικογενειακή αποκατάσταση όλων των παιδιών, και ως προς το κλείσιμο των δομών φροντίδας, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό μετάβασης εκτός δομών φροντίδας, όταν οι συνθήκες και οι ανάγκες το επιτρέψουν.

Ως προς τα πρωτόκολλα φροντίδας, έχουμε συν-αναπτύξει και υλοποιούμε το βέλτιστο και επισήμως αναγνωρισμένο πρωτόκολλο φροντίδας (Quality 4 Children) και έχουμε τα αυστηρότερα Child Safeguarding πρωτόκολλα που υλοποιούνται παγκοσμίως – και στην Ελλάδα, φυσικά.

Η προσπάθεια για συστημική αλλαγή

Διατηρούμε σε επίπεδο Συνηγορίας αλλά και προγραμμάτων στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θεσμικούς φορείς όπως το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής και τον Συνήγορο του Πολίτη, την UNICEF κ.ά. Συμμετέχουμε ενεργά σε δίκτυα και σε διαβουλεύσεις, ενώ συνεργαστήκαμε πολύ στενά στα πλαίσια της διαβούλευσης  για τη μεταρρύθμιση της Παιδικής Προστασίας, της  νομοθεσίας για την Αναδοχή, της λειτουργίας των ιδρυμάτων παιδικής μέριμνας και την εισαγωγή προτύπων ποιότητας, στις προσπάθειες βελτιστοποίησης του θεσμού της αναδοχής αλλά πολλών άλλων θεσμικών πρωτοβουλιών.

Ξεχωρίζουμε την συμμετοχή μας ως επίσημος partnerυλοποίησης του EU Child Guarantee στην Ελλάδα, με έμφαση την προώθηση της αναδοχής. Καθώς η Ελλάδα επιλέχτηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως   πιλοτική χώρα για την εφαρμογή του Child Guarantee, ήμασταν ένας από τους τρεις επίσημους εταίρους του Υπουργείου και της UNICEF, υλοποιώντας το πρόγραμμα και εστιάζοντας στην Αποϊδρυματοποίηση  και στην προώθηση της Ανάδοχης φροντίδας. To CG είχε δύο σημαντικούς άξονες: (1) την εκπαίδευση και υποστήριξη επαγγελματιών σε κρατικά ιδρύματα παιδικής μέριμνας στο έργο τους για την Αναδοχή και (2) την ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την εφαρμογή της Αναδοχής, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο ως μέρος του κρατικού νομικού πλαισίου για την εφαρμογή της Αναδοχής.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, προβάλλοντας την ανάγκη για συστημικές αλλαγές στην παιδική προστασία, συνεργάζονται ήδη από το 2017 με Δημόσιους φορείς παιδικής προστασίας και Περιφέρειες για την υποστήριξη των επαγγελματιών και την προώθηση της Αναδοχής. Το Πρόγραμμα Στήριξης της Αναδοχής απευθύνεται στους επαγγελματίες και τα παιδιά που υποστηρίζονται από δομές παιδικής προστασίας του Δημόσιου τομέα, σε συνεργασία με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας αλλά και με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με 10 δημόσιες Δομές Παιδικής Προστασίας και 4 Περιφέρειες (Αττικής, Κρήτης, Πελοποννήσου και Αν. Μακεδονίας) και στήριξε περισσότερα από 400 παιδιά, 100 ανάδοχες οικογένειες και 280 εργαζόμενους στις δομές αυτές. Το Πρόγραμμα παρεμβαίνει σε κρίσιμους τομείς που παρουσιάζουν δραματική έλλειψη, όπως η ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των παιδιών και η υποστήριξη και εκπαίδευση των επαγγελματιών σε θέματα προστασίας παιδιών και αναδοχής.

Η στενότερη συνεργασία με οργανώσεις παιδικής προστασίας αποτελεί κεντρικό στόχο μας

Δυστυχώς η οργάνωση και στενότερη συνεργασία στον τομέα της Παιδικής προστασίας παραμένει στόχος κι όχι πραγματικότητα. Ο Συνήγορος του Πολίτη πραγματοποιεί διμηνιαίες συναντήσεις του Δικτύου για την Εναλλακτική Φροντίδα, στην οποία φυσικά συμμετέχουμε. Έχουμε δημιουργήσει ένα άτυπο δίκτυο στενότερης συνεργασίας μαζί με το «Μαζί για το Παιδί», το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού», το «Ελίζα» και την «Terre des Hommes» Hellas. Παράλληλα, ηγηθήκαμε προσπαθειών, για πρώτη φορά, κοινών τοποθετήσεων και ανακοινώσεων, αλλά και συνεντεύξεων Τύπου φορέων παιδικής προστασίας για τη θεσμοθέτηση πλαισίου λειτουργίας ιδρυμάτων φροντίδας, για την Αποϊδρυματοποίηση, για τη λειτουργία Σπιτιών του Παιδιού και για την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση στην κακοποίηση παιδιών.

H Συνηγορία είναι κομβικής σημασίας πρόγραμμα

Η Συνηγορία αποτελεί κεντρικό άξονα προγράμματος για τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η Συνηγορία καθορίζεται από τα Δικαιώματα του Παιδιού και τις κεντρικές θέσεις των Παιδικών Χωριών SOS διεθνώς και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ξεχωριστό πρόγραμμα αλλά διέπει τη στρατηγική, τα προγράμματα και την επικοινωνία του οργανισμού συνολικά. Οι θέσεις Συνηγορίας αποτελούν επί της ουσίας την ταυτότητα του οργανισμού. Έχει αποδέκτες τόσο την Πολιτεία, όσο και το ευρύ κοινωνικό σύνολο και απαιτεί την συμμετοχή όσων περισσοτέρων «συμμάχων», εντός και εκτός των Παιδικών Χωριών.

Στην Ελλάδα, oι παθογένειες του χώρου της παιδικής προστασίας είναι χρόνιες, με δραματικές συνέπειες για τη ζωή και την ανάπτυξη χιλιάδων ευάλωτων παιδιών. Η παιδική προστασία βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή. Τα Παιδικά Χωριά SOS προτάσσουν σε θεσμικούς φορείς την ανάγκη, αλλά και τεκμηριωμένες προτάσεις, για σοβαρές μεταρρυθμίσεις στην παιδική προστασία, που να συνάδουν με την πραγματικότητα προστασίας και ανάπτυξης των παιδιών, τις εξελίξεις παγκοσμίως, τις διεθνείς συμβάσεις και τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές ως προς την διασφάλιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Παράλληλα, τα Παιδικά Χωριά SOS ανοίγουν το διάλογο με την κοινωνία για την πραγματικότητα της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Οι αντιλήψεις της κοινωνίας για την προστασία των ευάλωτων παιδιών, παρά τη μεγάλη ευαισθησία της, παραμένουν ανεκτικές ενός πλαισίου προβληματικής ιδρυματικής φροντίδας. Οι κοινωνικές αντιλήψεις για την προστασία των παιδιών χωρίς οικογένεια πρέπει να απαλλαχθούν από το συναισθηματισμό και να βασιστούν στην υπεράσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών.

Οι μεταρρυθμίσεις έχουν άμεσο,  κεντρικό στόχο (1) Την προώθηση της Αποϊδρυματοποίησης και ουσιαστικές βελτιώσεις σε διαδικασίες οικογενειακής αποκατάστασης, με έμφαση την Αναδοχή και την εφαρμογή Εθνικών Πρωτοκόλλων (2) Την Πρόληψη: Προώθηση για ενίσχυση δομών πρωτοβάθμιας παρέμβασης στις ευάλωτες οικογένειες της κοινότητας (3) Δράσεις για  βελτιώσεις στις Προδιαγραφές λειτουργίας των δομών φροντίδας (συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων δομών που ως σήμερα εξαιρούνται) και (4)  πίεση για την σωστή λειτουργία των Σπιτιών του Παιδιού και τη φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις θέσεις μας εδώ.

Στέργιος Σιφνιός

Διευθυντής Συνηγορίας, Παιδικά Χωριά SOS

 

By m.vasilakis

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΕΓΠΑΑ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αποτελεί την αρμόδια εθνική αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους ανηλίκων που ζουν στην χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές και δράσεις για τη διασφάλιση της προστασίας και της συνολικής ευημερίας των ανηλίκων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενώνπου βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια χωρίς τους γονείς τους.

 

Οι αρμοδιότητές μας πηγάζουν από τον Οργανισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (π.δ.106/2020) και πλέον και από τον ν. 4939/2022 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον ν. 4960/2022. Αυτές αφορούν κυρίως τη διαχείριση αιτημάτων στέγασης, καθώς και την αναζήτηση και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την μετεγκατάσταση ως μηχανισμό αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επείγουσα ανταπόκριση για παιδιά που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Βασικός μας στόχος, αποτελεί η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ανηλίκων, η επιτροπεία και η εν γένει θεσμική προστασία τους.

Βασική στρατηγική προτεραιότητα της Γραμματεία μας συνιστά η δημιουργία και καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος παιδικής προστασίας και φροντίδας. Για τον λόγο αυτό, σχεδίασε την Εθνική Στρατηγική για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει δράσειςκαι προγράμματα, αναμορφώνει θεσμούς,και προτείνει νομοθετικές ρυθμίσεις ή προωθεί πρακτικές που αποσκοπούν στην καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων ανηλίκων.
Η λειτουργία της ΕΓΠΑΑ μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τις τέσσερις μονάδες που την απαρτίζουν, προάγει τον κοινωνικό και παιδοκεντρικό χαρακτήρα της πολιτείας για τους ανηλίκους που στερούνται γονικής μέριμνας, και επιδιώκει να ενισχύσει την ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα του συστήματος προστασίας των παιδιών. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούνται επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές (evidence-based practice) που εφαρμόζονται διεθνώς και έχουν κριθεί αποτελεσματικές, υιοθετώντας μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα των παιδιών.Ακολουθούμε τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, και τηρούμε τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Υπό το πρίσμα αυτό, συνεργαζόμαστε μεαρχές, κρατικές υπηρεσίες, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, η UNHCR, η UΝICEF και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολίτων. Το πεδίο συνεργασίας μας προσδιορίζεται κάθε φορά από το πεδίο αρμοδιοτήτων ή δράσης και εξειδίκευσης του εκάστοτε φορέα ή οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα αφορά την στέγαση των ανηλίκων, την επιτροπεία, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, την προστασία από την κακοποίηση ή εκμετάλλευση, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία,την μετακίνηση και τις συνοδείες των ανηλίκων.

Αναδεικνύοντας κάποια από τα πιο πρόσφατα πεδία συνεργασίας μας, αρχικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, απαρτίζεται από πολλά μέρη. Ένα εκ των οποίων είναι το σύστημα επιτροπείας που εφαρμόζεται στη χώρα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω της ΕΓΠΑΑ, σχεδίασε ένα ενιαίο Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων (ΕΣΕΑΑ) που εγγυάται αποτελεσματικότητα, ευελιξία και λογοδοσία, το οποίο θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4960/2022. Το ΕΣΕΑΑ πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2023, αξιοποιώντας την συμβολή των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών που διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο πεδίο της προστασίας και εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ακόμη, στο πλαίσιο της αναζήτησης και υλοποίησης βιώσιμων λύσεων, αλλά και της πραγμάτωσης των δικαιωμάτων των παιδιών, η ΕΓΠΑΑ προάγει την κοινωνική ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων, ενδυναμώνοντας τους ανηλίκους και δημιουργώντας εντός της κοινότητας τις συνθήκες εκείνες που προάγουν την αρμονική συνύπαρξη και την κοινωνική συνοχή. Βασικός παράγοντας για την ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκωνέχει κριθεί η πρόσβαση τους στην τυπική εκπαίδευση και η συστηματική φοίτηση τους στο σχολείο. Προς αυτή την κατεύθυνση,η ΕΓΠΑΑ συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδίως το Τμήμα Εκπαίδευσης Προσφύγων. Επίσης, υποστηρίζει αδιάλειπτα το έργο των εκπαιδευτικών στις δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Παράλληλα, διασυνδέει και ενημερώνει φορείς για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτισμική επιμόρφωση των ανηλίκων, στοχεύοντας στην ομαλή μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή.Αναμφίβολα η γνώση και επάρκεια της ελληνικής γλώσσας έχει αναδειχθεί ως το πολυτιμότερο εφόδιο για τους ανηλίκους για να προωθηθεί η κοινωνική ένταξή τους. Μέσα από μια σειρά συστηματικών δράσεων που υλοποιούνται σε σταθερή συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, μουσείωνκαι δήμων, τα παιδιά εφοδιάζονται με γνώσεις και δεξιότητες και την ίδια στιγμή καλλιεργείται ένα πνεύμα αρμονικής συνύπαρξης.

Παράλληλα, ο Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ), όπως εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2021 και έχει θεσμοθετηθεί τον Ιούλιο του 2022, έχει ως σκοπό τον εντοπισμό, την άμεση παραπομπή στέγασης και την τοποθέτηση σε δομές επείγουσας Φιλοξενίας, ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιούν σε καθεστώς αστεγίας ή επισφάλειας. Ο ΕΜΕΑ αποτελείται από δύο κύριους άξονες λειτουργίας: την Τηλεφωνική Γραμμή και τις Κινητές Μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, η τηλεφωνική γραμμή δέχεται παραπομπές με τον εντοπισμό ενός ανηλίκου σε επισφαλείς συνθήκες από εθνικές αρχέςόπως Αστυνομία και Υπηρεσία Ασύλου, από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και από πολίτες και τους ίδιους τους ασυνόδευτους ανήλικους. Οι κινητές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Αττική και Κεντρική Μακεδονία, ειδοποιούνται άμεσα για την παραπομπή ενός ανηλίκου και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, την εκπροσώπησή του και τη μετακίνηση του σε δομή επείγουσας φιλοξενίας. Ακόμη, ομάδες street-workμε καθημερινή παρουσία σε Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή σε κομβικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προσπαθούν να εντοπίσουν ανηλίκους που εκφεύγουν του συστήματος προστασίας προκειμένου να γίνει εκτίμηση των αναγκών και του βέλτιστου συμφέροντος τους και να σχεδιαστεί ένα εξατομικευμένο πλάνο δράσης.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και της Εθνικής Στρατηγικής στοχεύουμε στο σχεδιασμό πρωτοκόλλων και στην εφαρμογή καλών πρακτικών για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια να αναπτύξουμε δράσεις που θα αποσκοπούν στην καθιέρωση ενός κώδικα δεοντολογίας για όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτους ανηλίκους. Ακόμα επιδιώκουμε την ενδυνάμωση των ανηλίκων προκειμένου να αναγνωρίζουν καταστάσεις που πιθανά να τους θέσουν σε κίνδυνο, όπως και το πού μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια, την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους και την συστηματική επιμόρφωση και εποπτεία των επαγγελματιών που τους πλαισιώνουν.Σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε σε θέση να χαράξουμε πολιτικές και να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες βασιζόμενοι σε στοιχεία,προβαίνουμε, μεταξύ άλλων, στην βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής δεδομένων για τους ανηλίκους και τις ανάγκες τους, αλλά και τις δομές φιλοξενίας.

Ηρακλής Μοσκώφ

Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

By m.vasilakis

Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού

Με τον ν. 3094/2003 η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» ανέλαβε και την αρμοδιότητα της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού.Ο Συνήγορος για το Παιδί έκτοτε παρεμβαίνει με τη διεπιστημονική του ομάδα σε όλο το φάσμα των παραβιάσεων των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), δηλαδή σε ένα μεγάλο εύρος περιπτώσεων που σχετίζονται με την προστασία των παιδιών από διακρίσεις, με την αξιολόγηση του συμφέροντός τους σε υποθέσεις που τα αφορούν, την ακρόαση της γνώμης και συμμετοχή τους σε διαδικασίες που τα επηρεάζουν αλλά και με υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, εκπαίδευσης, προστασίας από κακοποίηση, παραμέληση και εκμετάλλευση, εναλλακτικής φροντίδας όταν η οικογένεια δεν είναι σε θέση να φροντίσει το παιδί, προστασίας της ιδιωτικότητας και εικόνας τους κ.α.

Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού είναι πολυσχιδής. Αφενός στο σκέλος της προστασίας διερευνά και διαμεσολαβεί σε αναφορές σχετικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, τις οποίες λαμβάνει από οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει, δηλαδή και από τα ίδια τα παιδιά χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση άλλου ενήλικου προσώπου. Περαιτέρω ο Συνήγορος παρεμβαίνει όχι μόνο όταν η παραβίαση αποδίδεται στο δημόσιο, αλλά και σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η Αρχή επίσης, παρακολουθεί και αυτεπάγγελτα τη συμμόρφωση της χώρας με τη ΔΣΔΠ, ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή του ΟΗΕ για την πρόοδο σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ ασκεί θεσμική πίεση ώστε το νομοθετικό πλαίσιο και η διοικητική πρακτική στην Ελλάδα να ευθυγραμμιστούν με τις σύγχρονες επιταγές σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού. Συμμετέχει επιπλέον και σε σειρά συλλογικών οργάνων όπως το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας, ο Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ.α., και περιοδικά δημοσιεύει ειδικές εκθέσεις σε κρίσιμες θεματικές. Επίσης, λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές για παιδιά και αποτελεί σημείο «εισόδου» καταγγελιών για κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών.

Στο σκέλος της προαγωγής των δικαιωμάτων , ο Συνήγορος ακούει προσεκτικά τι έχουν να πουν τα ίδια τα παιδιά για τη ζωή, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Η ομάδα του Συνηγόρου, επισκέπτεται κάθε εβδομάδα τα σχολεία, συνομιλεί με μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικούς, κάνει γνωστά τα δικαιώματα του παιδιού, οργανώνει και διεξάγει επιμορφώσεις επαγγελματιών του πεδίου και κάθε χρόνο συγκροτεί και Ομάδα Εφήβων Συμβούλων με την οποία διαβουλεύεται και συνδιαμορφώνει συστάσεις προς την πολιτεία.

Στόχος για το Συνήγορο -εκτός από την συμβολή στην κατεύθυνση της οικοδόμησης ενός βιώσιμου συστήματος υποστήριξης παιδιών και οικογενειών και στη χώρα μας- είναι η μετάβαση σε μία παιδοκεντρική κουλτούρα, στην οποία τα παιδιά είναι υποκείμενα δικαιωμάτων όχι αντικείμενα προστασίας και μικρογραφίες ανολοκλήρωτων ενηλίκων εν αναμονή της ενηλικίωσής τους. Σε μία τέτοια συνθήκη τα παιδιά είναι υπερασπιστές των δικαιωμάτων τους, ακούγονται και συμμετέχουν σε διαδικασίες που τα αφορούν ατομικά αλλά και κατά τη λήψη πολιτικών αποφάσεωνπου έχουν επίδραση στη ζωή τους.

Στη δύσκολη αυτή διαδρομή που προϋποθέτει κοινές δράσεις και κοινωνικήσυναντίληψη, για την ενεργοποίηση θεσμικών αντανακλαστικώνκαι την αποδόμηση στερεοτύπων με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, ο Συνήγορος έχει βρει πολύτιμους συμμάχους στην Κοινωνία των Πολιτών.

Η Αρχή -πέρα από τη συστηματική συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στο πλαίσιο του χειρισμού αναφορών- έχει δημιουργήσει και συντονίζει δύο δίκτυα οργανώσεων με στόχο τη συνεχή ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, την τροφοδότηση με σημαντικές πληροφορίες από το πεδίο -στο πλαίσιο της παρακολούθησης υλοποίησης της ΔΣΔΠ- αλλά και την εξασφάλιση κοινού βηματισμού ως προς τις παρεμβάσεις συνηγορίαςπου, όταν είναι κοινές και συγχρονισμένες, είναι αποδεδειγμένα πιο αποτελεσματικές.

Τα δύο δίκτυα εστιάζουν στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται, δηλαδή παιδιών προσφυγικού-μεταναστευτικού προφίλ (Δίκτυο για τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται[1] )και στην κοινωνική προστασία των ευάλωτων παιδιών και οικογενειών με στόχο τη σταδιακή αλλαγή παραδείγματος και τη μετάβαση στη βιώσιμη και συνεκτική φροντίδα παιδιών στην κοινότητα (Δίκτυο για την αποϊδρυματοποίηση και την παιδική προστασία[2]).

Ο Συνήγορος επομένως ενθαρρύνει τις συνεργασίες και θεωρεί πολύτιμη την διαβούλευση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τούτο ωστόσο δεν αφαιρεί από την Αρχή τον ελεγκτικό της ρόλο. Αυτή η λεπτή και ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη συνέργεια και τomonitoringαποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σε κάποια πεδία (π.χ. ιδρύματα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου[3]) μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν προδιαγραφές λειτουργίας, ούτε ουσιαστικός έλεγχος αναφορικά με τη συμμόρφωση των φορέων προς τη ΔΣΔΠ.

Συνολικά στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ ένα οργανωμένο σύστημα παιδικής προστασίας, υπό το πρίσμα ενιαίας συνεκτικής στρατηγικής και πλαισίου, που να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία, εποπτεία και συντονισμό των επί μέρους υπουργείων, φορέων και οργανώσεων στο πεδίο. Περαιτέρω, η κατάσταση της υποστελέχωσης, της απουσίας πρωτοβουλιών συστηματικής εκπαίδευσης, πρωτοκόλλων παρέμβασης και συνεργασίας που χαρακτηρίζουν δυστυχώς ακόμη τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄καιβ΄βαθμού) επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο τα χρόνια της οικονομικής κρίσης με την περικοπή δαπανών και ιδίως την εφαρμογή του κανόνα των προσλήψεων-αποχωρήσεων προσωπικού. Πολλά από αυτά τα κενά κλήθηκαν να καλύψουν οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που με το καταρτισμένο προσωπικό τους από τη μία παρείχαν αδιαμφισβήτητες υπηρεσίες προς τις οικογένειες και τα παιδιά, από την άλλη -σε κάποιες περιπτώσεις- λειτούργησαν χωρίς το αναγκαίο πλαίσιο και έλεγχο που και οι ίδιες επιζητούσαν.

Η επόμενη μέρα μάς φέρνει αντιμέτωπους με την παραδοχή ότι η συνέργεια με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών είναι απαραίτητη. Αυτές οι οργανώσεις θα δώσουν το σήμα για την αποϊδρυματοποίηση μετατρέποντας δομές κλειστού τύπου σε κέντρα ημέρας, θα συνδιαμορφώσουν μια παιδοκεντρική κουλτούρα που αποτελεί ζητούμενο με όρους συμμετοχής των παιδιών και θα συμβάλουν στην αποκατάσταση των υφιστάμενων δομικών κενών. Αυτή όμως η συμμαχία, για να μην υπονομεύεται και  να μην αμφισβητείται, για να κερδίσει την αξιοπιστία που της αξίζει, πρέπει να έχει συνοχή, πλαίσιο και προδιαγραφές λειτουργίας, εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται και ουσιαστική εποπτεία.

Θεώνη Κουφονικολάκου

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

π. Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (European Network of Ombuds persons for Children-ENOC)

———————————————————————————————————————————————————–

[1] Στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται, συμμετέχουν ενδεικτικάοι ακόλουθες φορείς και οργανώσεις:Άρσις, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Έλιξ, Κέντρο ημέρας «Βαβέλ», Μετάδραση, Παιδικά χωριά SOS, Σχεδία, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Χαμόγελο του Παιδιού, DanishRefugee Council, DefenceforChildrenInternational (DCI), HomeProject, HumanRights 360o, International Rescue Committee (IRC), Solidarity now, Terre des Hommes, UNICEFκ.α.

[2]Στο Δίκτυο για την Εναλλακτική Φροντίδα και Αποϊδρυματοποίηση συμμετέχουν ενδεικτικά οι ακόλουθοι φορείς και οργανώσεις: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, UNICEF, Άρσις, Παιδικά Χωριά SOS, Χαμόγελο του Παιδιού, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ρίζες ΑΜΚΕ, Εξέλιξη Ζωής, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου Χίου, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, Tandem, ομάδες και δίκτυα αναδόχων γονέων κ.ά.

[3] Στην υπ’αριθ. 40494/2022 ΚΥΑ που θέτει για πρώτη φορά προδιαγραφές λειτουργίας, αποκαλούνται Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ).

By m.vasilakis

«Η παιδική προστασία είναι ευθύνη της Πολιτείας»

Ερχόμαστε ως Πολιτεία και θέτουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες. Τα παιδιά είναι για εμάς προτεραιότητα αδιαπραγμάτευτη. Η παιδική προστασία ήταν, είναι και θα είναι ευθύνη της Πολιτείας. Είναι δική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά μεγαλώνουν ως παιδιά και έχουν τις ευκαιρίες που δικαιούνται, ιδίως όταν μιλάμε για παιδιά τα οποία φέρουν πολλαπλά τραύματα. Στην παιδική προστασία δεν χωρούν ημίμετρα. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων μάς έχουν καταδείξει την τεράστια ανάγκη θωράκισης του συστήματος της παιδικής προστασίας. Εξαρχής ρίξαμε το βάρος των προσπαθειών μας στην αποϊδρυματοποίηση με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να διασφαλίσουμε το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώνει μέσα σε μία οικογένεια με ασφάλεια, εξατομικευμένη φροντίδα και αγάπη. Καταγράψαμε όλα τα παιδιά που βρίσκονται εντός των ιδρυμάτων και τον Ιούλιο του 2020 θέσαμε σε λειτουργία το νέο σύστημα Αναδοχών και Υιοθεσιών. Απλό σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, απόλυτα διαφανές, αντικειμενικό και κυρίως παιδοκεντρικό καθώς η όλη διαδικασία εξελίσσεται με αποκλειστικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Να βγάλουμε τα παιδιά από τα ιδρύματα. Το είπαμε και το κάνουμε πράξη. Βρήκαμε οικογένεια για τα 1100 παιδιά μέσα σε 1,5 χρόνο, δηλαδή για τα μισά από όσα διαμένουν σε ιδρύματα. Οι διαδικασίες πια είναι εξαιρετικά απλοποιημένες έτσι ώστε όταν θέλει κάποιος να γίνει ανάδοχος γονέας μέσα σε 6 μήνες μπορεί να έχει στην αγκαλιά του ένα παιδί. Στόχος μας είναι στο τέλος αυτής της δεκαετίας να εκλείψει εντελώς το μοντέλο ιδρυματικής φροντίδας, στηρίζοντας και ενδυναμώνοντας τον θεσμό της αναδοχής. Σε αυτή την κατεύθυνση θεσμοθετήσαμε μηνιαίο επίδομα αναδοχής για κάθε ανάδοχο από 325 ευρώ, διευρύναμε τα ηλικιακά όρια των υποψηφίων αναδόχων (συμπολίτες μας από 25 έως 75 ετών έχουν τη δυνατότητα να γίνουν ανάδοχοι) και διορθώσαμε μία κατάφωρη αδικία ετών, δίνοντας πλέον το δικαίωμα στην υιοθεσία και την αναδοχή σε φορείς του HIV και της ηπατίτιδας Β.

Τον Μάιο του 2022 θέσαμε για πρώτη φορά, επιτέλους, σαφείς κανόνες και προδιαγραφές για τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας. Κανόνες και προδιαγραφές σημαίνουν έλεγχος, στελέχωση και κτιριακές υποδομές που διασφαλίζουν στο μέγιστο τα δικαιώματα των παιδιών. Θεσπίσαμε για πρώτη φορά την υποχρέωση των δομών που φιλοξενούν παιδιά να διαθέτουν Υπεύθυνο Προστασίας Ανηλίκων ο οποίος έχει το ακαταδίωκτο. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων έχει την ευθύνη να γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές κάθε προφορική ή έγγραφη, επώνυμη ή ανώνυμη αναφορά περιστατικού κακοποίησης. Θέσαμε ως απαραίτητη -και αυτονόητη- προϋπόθεση το λευκό ποινικό μητρώο για όσους φροντίζουν τα παιδιά μας. Είναι αδιανόητο και εγκληματικό, άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για παιδεραστία να έχουν τη δυνατότητα να φροντίζουν παιδιά. Στο ελεγκτικό κομμάτι: για πρώτη φορά συστήσαμε, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μικτά κλιμάκια με τη συμμετοχή ιατρών, ψυχιάτρων και ιατροδικαστών, τα οποία έχουν ήδη διενεργήσει αιφνίδιους ελέγχους. Τα παιδιά ελέγχονται ένα ένα ώστε να διαλευκανθεί κάθε τυχόν υποψία για κακοποίησή τους. Παράλληλα με την ενίσχυση της αναδοχής και την έκδοση κανόνων λειτουργίας για τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας, φτιάξαμε εκ του μηδενός και χρηματοδοτούμε εξ ολοκλήρου κι ένα νέο σύστημα αποϊδρυματοποίησης, προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά σε 360 περίπου έφηβες και εφήβους άνω των 15 ετών που σήμερα ζουν σε ιδρύματα. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης σε Διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα βρίσκονται εντός αστικού ιστού και προσομοιάζουν -όσο γίνεται- σε συνθήκες οικογενειακού περιβάλλοντος. Θα έχουν το πολύ 6 παιδια και την κατάλληλη στελέχωση με κοινωνικούς λειτουργούς, φροντιστές και επιμελητές οι οποίοι θα φροντίζουν αλλά θα ενισχύουν και ψυχοκοινωνικά τους εφήβους.

Φυσικά, η επιτυχία ενός πολυεπίπεδου εγχειρήματος όπως αυτού της αποϊδρυματοποίησης, προϋποθέτει τη σύμπραξη πολλών παραγόντων και κυρίως την ενεργοποίηση και συνέργεια τόσο της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών όσο και των οργανώσεων ιδίως εκείνων που προσφέρουν υπηρεσίες στην κοινότητα. Τα τρία χρόνια τώρα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουμε προσκαλέσει και διαβουλευτεί με φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς είναι και αυτοί που αναδεικνύουν τη φωνή του πεδίου και την ανάγκη στην κοινότητα. Παραμένουμε ανοιχτοί στο να ακούσουμε κάθε είδους τεκμηριωμένη άποψη ή πρωτοβουλία και συνεχίζουμε έμπρακτα να στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, είτε μέσω κρατικής χρηματοδότησης είτε μέσω άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τη ζωή των παιδιών. Όλες και όλοι μαζί για τα παιδιά μας.

Δόμνα Μιχαηλίδου

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

By m.vasilakis

Δελτίο Τύπου Προγράμματος “Greek – Ukrainian Startup Gateway”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Greek – Ukrainian Startups Gateway

To μοναδικό πρόγραμμα φιλοξενίας στην Ελλάδα, ουκρανικών startups είναι γεγονός!

 

Το μοναδικό Ελληνικό πρόγραμμα ενίσχυσης ουκρανικών start-ups, μέσω της προσωρινής μετεγκατάστασης των ιδρυτών και των στελεχών τους στην Ελλάδα, της πολύπλευρης υποστήριξής τους, καθώς και της διασύνδεσης τους με ελληνικές επιχειρήσεις είναι γεγονός!

Tο καινοτόμο πρόγραμμα “Greek-Ukrainian StartUp Gateway” ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Guy Krief, συνιδρυτή των Bryq & Persado, και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ), σε συνεργασία με τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις HIGGS και Solidarity NOW.

Στην Ουκρανία ο τομέας της τεχνολογίας είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σε επίπεδο εξαγωγών και μεγάλες εταιρείες όπως η Apple, η Microsoft και πολλές άλλες εταιρείες απασχολούν προσωπικό στην Ουκρανία. Υπολογίζεται ότι το 20% των εταιρειών του Fortune 500 έχουν ομάδες ανάπτυξης εξ αποστάσεως στην Ουκρανία, αξιοποιώντας την πλούσια σε ταλέντα δεξαμενή μηχανικών και προγραμματιστών της χώρας. Σε συνέχεια της Ρωσικής εισβολής περισσότεροι από 3.6 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν περάσει τα σύνορα της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας. Πολλοί Ουκρανοί βρίσκονται σε αναζήτηση προσωρινής κατοικίας για τους ίδιους και τις επιχειρήσεις τους.

Στις 20 Νοεμβρίου του 2022, υποδεχτήκαμε στην Αθήνα την πρώτη άφιξη και συγκεκριμένα την  ομάδα της “Giraffe”, μια πλατφόρμα/λογισμικό που διευκολύνει άλλες εταιρείες στη διαχείριση των συνδρομών τους. Αξιοποιώντας την συγκεκριμένη πλατφόρμα οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν σημαντικά ένα πάγιο κόστος τους.Η ομάδα αποτελείται από 5 νέα άτομα τα οποία μέχρι πριν λίγους μήνες ζούσαν στην Ουκρανία οπου και ήταν η έδρα της πολλά υποσχόμενης εταιρείας τους.

Ο Andrii Aleksieienko, CEO της εταιρείας Giraffe δηλώνει:

«Είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα  Greek – Ukrainian Startup Gateway. Η διαδικασία μετεγκατάστασης πήγε πολύ καλά και η ομάδα στην Αθήνα ήταν πολύ βοηθητική! Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ!»

Σχεδόν ένα μήνα αργότερα, είχαμε και την άφιξη της δεύτερης εταιρείας την “IBeauty”, μία διαδραστική πλατφόρμα που μας ξεναγεί στο χώρο της ομορφιάς και της περιποίησης με προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία. Μέσω της πλατφόρμας οι χρήστες μεταξύ άλλων έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με υπηρεσίες και επαγγελματίες ομορφιάς με βάση τις εξατομικευμένες απαιτήσεις τους.

Η Teresa Popil CEO της εταιρείας IBeauty δηλώνει:

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε πολλά, άλλαξε τη ζωή και την καθημερινότητά μας. Οι πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις κατέστρεψαν πλήρως το ενεργειακό σύστημα της χώρας και αυτό καθιστά αδύνατη την εκτέλεση του έργου μας. Χάρη του προγράμματος, είχαμε την ευκαιρία να εργαστούμε και να αναπτύξουμε την startup μας – iBeauty. Είναι ανεκτίμητη βοήθεια για εμάς, η υποστήριξή σας μας κάνει να πιστέψουμε ξανά στο μέλλον.»

Μερικά λόγια από τους εμπνευστές & διαχειριστές του προγράμματος:

Guy Krief

«Από την έναρξη του πολέμου ήρθα σε επαφή με διάφορους ιδρυτές startup από την Ουκρανία και αφού άκουσα τις ιστορίες τους, σκέφτηκα πως θα έπρεπε κάπως να τους βοηθήσουμε. Χάρις την υποστήριξη πολλών φορέων και εταιριών του ιδιωτικού τομέα, καταφέραμε να μετεγκαταστήσουμε την πρώτη εταιρεία και τους εργαζόμενους της στην Αθήνα. Από εδώ και πέρα εύχομαι σύντομα να μπορέσουμε να υποδεχτούμε πολλές περισσότερες».

Μάγκυ Αθανασιάδη για τον ΣΕΒ

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το οικοσύστημα της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων στη χώρα μας, ανοίγει την αγκαλιά του σε Ουκρανικές startups. Παράλληλα είμαστε ευγνώμονες προς όλες τις επιχειρήσεις που συνεισέφεραν σε αυτή την πρωτοβουλία.Υποδεχόμαστε τις startups Giraffe & iBeauty και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους συντελεστές του Greek – Ukrainian Startups Gateway, ώστε η καινοτομία να γίνει γέφυρα συνεργασίας, ειρήνης συνύπαρξης και ανάπτυξης.»

Σωτήρης Πετρόπουλος για το HIGGS

«Το HIGGS πιστό στις αξίες της αλληλεγγύης και της ενδυνάμωσης, δεν θα μπορούσε παρά να ανταποκριθεί στο κάλεσμα για να συνδημιουργήσει  το «Start Up Gateway», αυτού του σημαντικού έργου υποστήριξης του ουκρανικού οικοσυστήματος των startups. Μέσα από την τεχνογνωσία μας και με την βοήθεια των συνεργατών μας, αναλάβαμε να συντονίσουμε και να υλοποιήσουμε τη μετεγκατάσταση ουκρανικών νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, εμπλουτίζοντας έτσι το ελληνικό οικοσύστημα, προσφέροντας παράλληλα την βοήθεια που χρειάζονται αυτές οι ομάδες για να ανθίσουν μακριά από τον πόλεμο».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος Greek-Ukrainian Start Up Gateway είναι να προσφέρει προσωρινή μετεγκατάσταση σε ουκρανικές start-ups και στους εργαζόμενούς τους (όπως και στις οικογένειές τους), επιτρέποντάς τους έτσι να συνεχίσουν να επιχειρούν με ασφάλεια και να δικτυωθούν με το ελληνικό οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα παρέχει:

 • Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων/ιδρυτών και οικογενειών στην Ελλάδα
 • Δωρεάν στέγαση για έως 15 ημέρες για τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους
 • Δωρεάν one-off εξοπλισμός/αναλώσιμα
 • Δωρεάν παροχή εργασιακού χώρου για έως 6 μήνες
 • Υποστήριξη στις διαδικασίες παροχής visa
 • Δωρεάν παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης
 • Διασύνδεση με ελληνικές επιχειρήσεις,νεοσύστατες και μεγάλες
 • Δωρεάν παροχή καρτών sim.

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα από εταιρείες που είτε μέσα από χορηγίες είτε από δωρεές στηρίζουν έμπρακτα τον σκοπό δίνοντας την ευκαιρία σε Ουκρανούς πολίτες να αναπτύξουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Οι χορηγοί της πρωτοβουλίας

Το πρόγραμμα φιλοξενίας ουκρανικών startups στην Ελλάδα «Greek – Ukrainian Startups Gateway» δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη χωρίς τους χορηγούς της πρωτοβουλίας.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

BLUEGROUNDΜΟΝ. ΙΚΕ

CONVERT GROUP A.E.

EUROBANK Egg – enter•grow•go

ELPENΑ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

OCM Digital Media

OTE GLOBE SA

PERSADO Α.Ε.

PUBLIC RETAIL A.E.

SKROUTZΑ.Ε.

UPSTREAM M.Α.Ε.

ViOS Workspace Redifined

 

Λίγα λόγια για τους φορείς υλοποίησης

ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει και προωθεί με συνέπεια την ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα από το 1907. Είναι η ανεξάρτητη φωνή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας περισσότερο από το 40% της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. Ως κοινωνικός εταίρος, συμμετέχει στον εθνικό και ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Σε αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκει σταθερά και με συνέπεια τη συνεργασία με την κυβέρνηση, τα κόμματα, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση και υλοποίηση των κατάλληλων πολιτικών. Ο ΣΕΒ, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υποστηρίζεται αποκλειστικά από συνδρομές και χορηγίες των μελών του. Τα μέλη του είναι δυναμικές επιχειρήσεις που προέρχονται από όλους τους κλάδους και μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και αντιπροσωπεύουν το 12% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, το 41% των εταιρικών κερδών, το 27% των εσόδων από φόρους νομικών προσώπων, το 20% των αμοιβών και το 24% των ασφαλιστικών εισφορών στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.sev.org.gr

HIGGS

Το HIGGS, Higher Incubator Giving Growth & Sustainability, είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2015 με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τo HIGGS είναι πρωτοπόρο στο οικοσύστημα της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος κόμβος (hub) υποστήριξης μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και άλλων πρωτοβουλιών που έχουν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην Ελλάδα.Σε μόλις 6 χρόνια λειτουργίας, η ομάδα του HIGGS υποστήριξε 178 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, βοηθώντας τις να διασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις άνω των 11.000.000€, να δημιουργήσουν 861 νέες θέσεις εργασίας και να εξυπηρετήσουν περισσότερους από 360.000 ωφελούμενους. Μέσα από καλά δομημένα προγράμματα (Incubator, Accelerator, Green & Social Entrepreneurship Incubator), προσφέρουμε δωρεάν εκπαίδευση και εξειδικευμένη συμβουλευτική σε ΜΚΟ πανελλαδικά. Παράλληλα, παρακολουθώντας στενά τον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών και τις ανάγκες του, συγκεντρώνουμε ανάγκες, συντάσσουμε σχετικές μελέτες, δημιουργούμε εργαλεία ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building) και μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου και διοργανώνουμε εκδηλώσεις με σκοπό τη διάχυση τεχνογνωσίας και το άνοιγμα σχετικών διαλόγων.

Solidarity Now

Το SolidarityNow είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Από το 2013 μέχρι σήμερα το Solidarity Now έχει υποστηρίξει μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματά του (προγράμματα στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής αρωγής, διερμηνείας, εκπαίδευσης, παιδικής προστασίας) περισσότερους από 350.000 ευάλωτους συνανθρώπους μας να διεκδικήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και προοπτικές.

By m.vasilakis

Έκθεση Συμπερασμάτων – Advocacy Bilateral Project

Η συνηγορία αποτελεί βασικό ρόλο των μη κερδοσκοπικών και εθελοντικών οργανώσεων. Μέσω των δράσεων συνηγορίας,οι οργανώσεις συμβάλλουν με σημαντικούς τρόπους στη δημοκρατική διακυβέρνηση εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των μεμονωμένων πολιτών, επηρεάζοντας τη δημόσια πολιτική και θέτοντας την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις προ των ευθυνών τους.
Το παρόν διμερές έργο αποσκοπούσε στη δικτύωση της οργάνωσης HIGGS (Ελλάδα) και του Norsensus Mediaforum (Νορβηγία) για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, γνώσεων, τεχνολογίας και εμπειριών όσον αφορά τη συνηγορία στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και από τις δύο χώρες (με έμφαση στην Ελλάδα) να αναπτύξουν την απαραίτητη τεχνογνωσία που θα τους επιτρέψει να επικοινωνούν αποτελεσματικά το έργο τους, να υπερασπίζονται στοχευμένες ευάλωτες ομάδες, να βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τα ΜΜΕ και να ασκούν αποτελεσματική πίεση στους θεσμούς. Καθώς το HIGGS λειτουργεί επίσης ως κόμβος για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, η δικτύωση μεταξύ της Norsensus και των ωφελούμενών της με ελληνικές οργανώσεις θα ενισχυθεί σημαντικά.

Bilateral Report

By m.vasilakis

HIGGS Έρευνα: “Νέοι τρόποι χρηματοδοτήσεων ΟΚοιΠ – Αξιοποιώντας τις διαδικτυακές αγορές

 

Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποιεί σειρά ερευνών για ζητήματα που αφορούν τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στόχος της παρούσας έρευνας αποτελεί από τη μια πλευρά η ανάδειξη νέων μοντέλων συγκέντρωσης δωρεών για ΟΚοιΠ και πιο συγκεκριμένα, η εξοικείωση του οικοσυστήματος με τη λογική πίσω από την πλατφόρμα YouBeHero. Από την άλλη, μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε σε τρόπους αξιοποίησης αυτής, αλλά και άλλων, υπαρκτών ή μελλοντικών, δράσεων, καθώς και, κυρίως τελικά, στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών επί του πεδίου.

Key Points

 • Η μεγάλη άνοδος διαδικτυακών αγορών μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Η αξιοποίηση πρωτοβουλιών όπως η YouBeHero προκύπτει κατά βάση από τις ενέργειες της ίδιας της οργάνωσης, χρειάζεται μια ενεργητική στάση της οργάνωσης για να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την πλατφόρμα
 • Τρεις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών μοιράζονται την εμπειρία τους καθώς και τις συμβουλές τους
 • Καταγράφονται συγκεκριμένα Tips & Tricks για την αξιοποίηση της πλατφόρμας
 • Συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία από την πλατφόρμα αγορών καθώς και από την πορεία των καμπανιών

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα.

 


By m.vasilakis

Το Athens Pride και οι Πρεσβείες: 10 Χρόνια Πολύτιμης Συνεργασίας

Το Athens Pride πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη δημόσια παρέλαση στο κέντρο της πόλης τον Ιούνιο του 2005. Ήταν ένα ριζοσπαστικό γεγονός, τρομακτικό θα λέγαμε στην ομοφοβική και φοβισμένη ελληνική κοινωνία εκείνης της εποχής. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς για να κερδίσουμε οποιαδήποτε αναγνώριση του Athens Pride ως αξιοσέβαστου θεσμού, πόσο μάλλον τη θεσμική επικύρωση της αξίας και της αναγκαιότητας του Φεστιβάλ ως πολιτικό και κοινωνικό έργο. Οι τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις αγνόησαν, ακόμη και περιφρόνησαν το Athens Pride.
Μετά από μερικά χρόνια, κατά τα οποία αυξήθηκε η προσέλευση του Athens Pride, με την ενθάρρυνση των συναδέλφων των Pride στο εξωτερικό, προσέγγισα κάποιες πρεσβείες δυτικών χωρών, οι οποίες, όπως μου είπαν, είχαν διεθνή προγράμματα υποστήριξης LGBTQI projects και Prides σε σχετικά αφιλόξενα περιβάλλοντα. Πέρα από όποια οικονομική βοήθεια, μια τέτοια ορατή συνεργασία με πρεσβείες με επιρροή, με την επίσημη προβολή και φυσική διπλωματική παρουσία στις εκδηλώσεις μας, όχι μόνο μας χάρισε κύρος και σεβασμό, αλλά άσκησε ήπια πίεση σε κρατικούς θεσμούς και επιχειρήσεις.

Η πρώτη τέτοια έγκριση ήρθε το 2009 από την Καναδική Πρεσβεία, για την προβολή του καναδικού ντοκιμαντέρ «Beyond Gay: The Politics of Pride», στο Goethe-Institut Athen. Η Καναδή πρέσβη παρευρέθηκε και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό από το κοινό.

 

The author (right) backstage at Athens Pride 2022 with Ambassadors Sisulu of South Africa and Terstal of the Netherlands

Την ίδια εποχή, ο Πρόεδρος Obama και η υπουργός Εξωτερικών Hilary Clinton καθιέρωσαν μια πολιτική οικονομικής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) των ξένων LGBTQI ΜΚΟ που εργάζονται σε δύσκολες περιοχές, με κορυφαία προτεραιότητα τις εκδηλώσεις Pride. Ωστόσο, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα δεν είχε ακόμη επικοινωνήσει μαζί μας. Ένας φίλος διπλωμάτης μου έδωσε μερικές επαφές στην Πρεσβεία και επικοινώνησα μαζί τους. Τον Ιούνιο του 2012, ένας συνάδελφος και εγώ παρουσιάσαμε την ελληνική κατάσταση σε μια συνάντηση-εργαστηρίου των Βαλκανίων και της Τουρκίας, στα Τίρανα, με θέμα «Σταματήστε τη βία: τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ είναι ανθρώπινα δικαιώματα», που διοργανώθηκε από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η κοινότητά μας εκπαίδευσε και ενημέρωσε τους διπλωμάτες που θήτευαν στην περιοχή. Στη συνέχεια, η Πρεσβεία των ΗΠΑ έγινε ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους του Athens Pride, παρέχοντας οικονομική υποστήριξη – βεβαία δεν έλειψε αρκετή αντίδραση τόσο από την κοινότητα όσο και από τις δεξιές και αριστερές φωνές – αλλά και ευκαιρίες δικτύωσης (networking) με ΜΚΟ εκτός της LGBTQI κοινότητας καθώς και με πολιτικούς και επιχειρησιακά στελέχη. Μάλιστα, σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή του, ο Πρέσβης Γιώργος Τσούνης με κάλεσε σε προσωπική συνάντηση να με διαβεβαιώσει για την υποστήριξή του για τα δικαιώματα των LGBTQI. Βρήκε μάλιστα χρόνο στο πολύ φορτωμένο πρόγραμμά του για επισκεφτεί τα περιπτερά της κοινότητας στο Athens Pride στην πλατεία Συντάγματος στις 18 Ιουνίου.
Από τις εξαιρετικές συνεργασίες με πρεσβείες ξεχωρίζω τη συναυλία της Έλλης Πασπαλά με τον Τάκη Φαραζή και τον David Lynch που φιλοξένησε η Γαλλική Πρεσβεία το 2016, το κοκτέιλ για τους εκπροσώπους του Inter Pride General Meeting & World Conference του 2019 που φιλοξενήθηκε από τον Πρέσβη Daniel Hernandez-Joseph του Μεξικού στην κατοικία του, και την Scholarship & Welcome Reception του ίδιου συνεδρίου που φιλοξενήθηκε η Πρέσβης Stella Ronner-Grubacic της Ολλανδίας στην κατοικία της.

Από το 2013, η πρωτοβουλία της Πρεσβείας των Κάτω Χωρών, «Diplomats for Athens Pride», έχει γίνει πλέον παράδοση. Το project περιλαμβάνει μια σύντομη δήλωση υποστήριξης σχετικά με θέμα κάθε έτους, μεταφρασμένη σε πολλές γλώσσες και υπογεγραμμένη από περίπου 30 διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα. Επιπλέον, 2 πρέσβεις, από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, μιλούν από το Stage του Athens Pride λίγο πριν την έναρξη της Παρέλασης. Ομιλητές περιλαμβάνονται πρέσβεις από την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, το Μεξικό, τη Γερμανία, την Ουρουγουάη, τη Σουηδία, την Αυστραλία – αρκετοί με τους συντρόφους τους – και τον Ιρλανδό Πρέσβη με τη σύζυγό του και τα 4 μικρά παιδάκια του. Φέτος, το 2022, καλωσορίσαμε με περηφάνια την Εξοχότητά Suzanna Terstal της Ολλανδίας και την Εξοχότητά Beryl Rose Sisulu από τη Νότια Αφρική, η οποία ήταν η πρώτη ομιλήτρια στο Athens Pride από την αφρικανική ήπειρο. Στην παρέλαση συμμετέχουν και διπλωμάτες με τις οικογένειες και τους φίλους τους με πλακάτ που δηλώνουν «Diplomats for Athens Pride».
Οι διπλωματικές αποστολές λαμβάνουν οδηγίες από το Υπουργείο της χώρας καταγωγής τους σχετικά με τα κεντρικά ζητήματα του έτους, τα οποία εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό και τα τρέχοντα γεγονότα. Τα θέματα LGBTQI μπορεί να μην είναι πάντα το επίκεντρο της δουλειάς τους, αλλά συνήθως αποτελούν θέμα που εμπίπτει στα ενδιαφέροντα τους. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι διπλωμάτες όσο και οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών είναι ότι το προσωπικό των πρεσβειών αλλάζει συχνά, επομένως οι σχέσεις και οι φιλίες πρέπει να αποκαθίστανται συνεχώς, εκτός από την περίπτωση του μόνιμου προσωπικού. Η εμπλοκή μιας πρεσβείας με μια συγκεκριμένη κοινότητα βασίζεται συχνά στο προσωπικό συμφέρον ενός συγκεκριμένου διπλωμάτη, αξιωματικού ή πρέσβη. Άρα μπορεί να αλλάξουν οι καταστάσεις μεταξύ μας από μια μέρα στην άλλη.

Ωστόσο, κλείνοντας, θα έλεγα ότι οι Πρεσβείες μπορούν να βοηθήσουν την Κοινωνία των Πολιτών με πολλούς και σημαντικούς τρόπους, ορισμένοι από τους οποίους μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανείς. Η συμβουλή μου είναι να αποδεχτείτε όλες τις προσκλήσεις σε εκδηλώσεις των Πρεσβειών και να επωφεληθείτε από κάθε δυνατότητα δικτύωσης και γνωριμιών. Οι πόρτες ανοίγουν όταν δεν το περιμένεις.

Της Andrea H. Gilbert

By m.vasilakis

MYDATA και Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Χάρης Κληρονόμος – Συνεργάτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Συχνά οι εκπρόσωποι και οι διαχειριστές των Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αναρωτιούνται αν τελικά υπάρχει υποχρέωση και για τις οντότητες αυτές διαβίβασης των εσόδων τους στην πλατφόρμα MYDATAσύμφωνα με τις διατάξεις του 1138/20 μετά την 01/10/2021 όπως προβλέπεται για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων.

Και ενώ στην αρχή διαφαινόταν ότι θα εξαιρεθούν, τελικά αυτή η εξαίρεση δεν ήρθε ποτέ και τελικά δημιούργησε πονοκέφαλο στις διοικήσεις και στα λογιστήριάτους για το πως μπορούν να ενταχθούν.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις οδηγίες της φορολογικής διοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Αθλητικά σωματεία, Πολιτιστικά σωματεία, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κ.ο.κ.) στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη – χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα οποία και χαρακτηρίζουν με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων. Στην περίπτωση εξόδων που λαμβάνουν από υπόχρεους Εκδότες ημεδαπής τα χαρακτηρίζουν με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων.

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα που προέρχονται από τη μη κερδοσκοπική τους δραστηριότητα (συνδρομές, δωρεές κ.λπ.)θα διαβιβάζονται συγκεντρωτικά με μία εγγραφή στο τέλος του έτους. Αντίστοιχα, για τα έσοδα από εμπορική δραστηριότητα θα ισχύει ότι ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:

Α) Η χρήση ταμειακής μηχανής προϋποθέτει την απευθείας διασύνδεσή της με την Α.Α.Δ.Ε.

Β)Εφόσον δεν υπάρχει μηχανογράφηση και εκδίδονται χειρόγραφα στοιχεία, θα πρέπει να διαβιβάζονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας καταχώρησης ή του λογιστικού προγράμματος του λογιστή μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα.

Γ) Εάν διατίθεται πρόγραμμα ERP (εμπορικό) η διαβίβαση θα πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Όταν μια επιχείρηση πραγματοποίησε κατά τον προηγούμενο χρόνο ακαθάριστα έσοδα άνω των 50.000€ και εξέδωσε τιμολόγια σε αριθμό άνω των 50, τότε υποχρεούται σε μηχανογράφηση, διαφορετικά μπορεί να συνεχίσει να εκδίδει χειρόγραφα μέχρι να δοθούν νέες οδηγίες.

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν μια στοιχειώδη οργάνωση από τη μεριά των οργανώσεων προκειμένου να εναρμονιστούν με τις διατάξεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τα λογιστήριά τους στην περίπτωση που συνεχίζουν την έκδοση στοιχείων χειρόγραφα προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή κυρώσεων. Διαφορετικά πρέπει να καταφύγουν στη λύση της αγοράς ενός προγράμματος τιμολόγησης με το οποίο θα διασφαλιστεί η έγκαιρη διαβίβαση.

Στην αγορά διατίθεται μια ευρεία γκάμα από προγράμματα διαφόρων εταιριών με σχετικά χαμηλά κόστη ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε οργάνωσης. Βέβαια, άποψή μας είναι ότι πέρα από τις παραμέτρους του κόστους και της λειτουργικότητας θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η τεχνική υποστήριξη που θα παρέχεται με το πακέτο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι διατίθεται και από την ΑΑΔΕ δωρεάν εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης mydata/timologioπου μπορεί να προσφέρει μια καλή πρώτη λύση για τις οργανώσεις που δεν θέλουν να επιβαρυνθούν οικονομικά.

1 3 4 5 6 7 9